UŽSAKYMAI IR KONTAKTAI

UŽSAKYMAI IR KONTAKTAI

Reikia teksto?

Prof. dr. Remigijus Venckus yra laisvai samdomas kritikas. Jis rašo recenzijas, anotacijas, rengia straipsnius ir tyrimus, įvairias kritines kalbas renginiams ir apskritojo stalo diskusijoms bei jose dalyvauja. Prof. dr. Remigijaus Venckaus tekstai yra išsamūs rašto darbai, kuriuose detaliai aptariamas analizuojamasis objektas / reiškinys / faktas.

R

Tekstai apie populiariąją kultūrą ir jos vartojimą

R

Tekstai apie meno kūrinius ir parodas

R

Biografijos ir interviu

R

Publicistinė – analitinė esė

Kontaktai

Elektroninis paštas

remigijus@venckus.eu

Interneto svetainė

www.venckus.eu

Mokslo tekstai

Prof. dr. Remigijaus Venckaus parengti tekstai atitinka mokslo srities metodologinius reikalavimus. Nors apimtis nėra griežtai reglamentuota, tačiau straipsnio turinys yra suderinamas su užsakovu ir atliekamas bendrinės lietuvių kalbos redagavimas. Pageidaujant taip pat yra rengiama santrauka užsienio kalba, kurios vertimą finansuoja užsakovas.

Interviu rengimas

Rengiant interviu iš karto yra derinamas susitikimo laikas ir vieta. Pagal susitikimo metu atliktą audio įrašą rengiamas tekstas, kurio variantas vėliau papildomas pakartotinu interviu. Galutinis rezultatas yra suderinamas su užsakovu, redaguojama lietuvių kalba.  Jei interviu atliekamas kitame mieste, tuomet užsakovas padengia kelionės išlaidas.

Kritinė kalba Jūsų renginyje

Prof. dr. Remigijus Venckus gali parengti tekstą ir atvykti į renginį, kuriame viešai tartų žodį bei dalyvautų apskrito stalo diskusijoje. Jei renginys vyksta kitame mieste ir / arba vėlai vakare, tuomet užsakovas padengia kelionės ir / arba nakvynės išlaidas.

Viešinimas

Tekstas gali būti pateiktas periodiniams leidiniams / mokslo žurnalams. Tačiau autorius negarantuoja, kad leidinys išspausdins tekstą. Jeigu leidėjas už publikavimą pateikia sąskaitą, tuomet ją apmoka teksto užsakovas. Kol derinamas teksto publikavimo klausimas, tol užsakovas teksto neplatina.

Užsakykite

Užsakant tekstą pateikite informaciją: asmens biografiją; renginio glaustą koncepciją ir pavadinimą (jei yra); meno kūrinių reprodukcijas bei detalius kūrinių duomenis (pavadinimai, sukūrimo metai, technika, išmatavimai); pagrindinę informaciją apie renginį (pavadinimas, vieta / adresas, renginio atidarymas, jo trukmė ir dalyviai). Jei tekstas rengiamas kaip rekomendacija, tuomet būtina pateikti adresato duomenis ir adresą (kam skirtas tekstas). Taip pat galima pateikti kitus, papildomus duomenis, kurie užsakovui yra labai reikšmingi ir kurių paminėjimas / aptarimas yra būtinas.

Apimtis ir autorystė

Tekstą galima naudoti renginių pristatymuose, organizacijos ir jos veiklos reklamoje, specializuotuose leidiniuose. Tačiau būtina paminėti teksto autoriaus vardą ir pavardę (dr. Remigijus Venckus). Apie kiekvieną teksto papildomą panaudojimą būtinai el. paštu informuokite autorių. Tekstą naudojant komerciniais tikslais  galima tartis dėl kintamo honoraro. Dažniausiai užsakomo teksto apimtis yra apie 2 – 3,5 puslapio (Time New Roman šriftas, 12 dydis, 1 tarpas tarp eilučių). Kaina sutartinė.

Teksto kalba

Parengto teksto elektroninė versija pateikiama užsakovui susipažinti. Esant pastaboms tekstas tikslinamas, o visiškai suderintas variantas redaguojamas pagal lietuvių kalbos normas. Nors dažniausiai užsakomieji tekstai rengiami lietuviškai, tačiau pageidaujant galima parengti ir vertimą į kitą kalbą. Prof. dr. Remigijus Venckus bendradarbiauja su profesionaliais vertėjais. Vertimo kainą lemia teksto apimtis ir kalba į kurią yra verčiama. Kaina papildomai yra derinama su vertėju.

Rekomenduojame aplankyti

Kultūros kirtis savaitraštyje

Šiaulių naujienos

Plačiau>>>

VGTU Kūrybinių industrijų asmenybės

Interviu

Plačiau>>>

Prof. dr. Remigijaus Venckaus

Fotografo veikla

www.foto.venckus.eu

Pin It on Pinterest