Dr. Remigijus Venckus.

Lapkričio 26 d. 18 val. Vilniuje, Pylimo galerijoje, pristatoma Virginijaus Tamošiūno tapybos paroda.

Paroda veiks:  2015 11 24 – 2015 12 12.

Virginijus Tamošiūnas (VIRGIS) gimė 1962 m. 1988 m. baigė Šiaulių universiteto dailės fakultetą. Dirba Mažeikių dailės mokykloje, dėsto tapybą ir grafiką. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 2013 m. Tarptautinės meno grupės „Chanteloube“ narys nuo 2009 m. Tarptautinės pašto meno grupės „Correspondances Croisees“ narys nuo 2007 m.

Virginijus Tamošiūnas yra surengęs autorines parodas Paryžiuje (galerijoje L’expo, 2012 m.; galerijoje Terre des Arts, 2010 m.), Grenoblyje (galerijoje Ex nihilo, 2011 m.), Strasbūre (galerijoje Carre’ d’artistes, 2011 m.), Morlaix (galerijoje Le regard eclaire, 2010 m.), Stendalyje (miesto muziejuje, 2008 m.), Osterburge (Osterburgo krašto muziejuje, 2008 m.). Menininkas dalyvavo grupinėse, tarptautinėse meno parodose Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Kinijoje, Čekijoje, Italijoje.

Virginijaus Tamošiūno. Vasaros pokalbiai. 2014, drb., al., 80x80

Rašymas olos paviršiuje ir naratyvo pradžios klausimas

Tapytojo Virginijaus Tamošiūno kūrybos analizė

Žmonių visuomenė negali egzistuoti be komunikacijos reiškinio. Su komunikacijos procesu dažniausiai siejami kalbos ir kalbėjimo klausimai. Kalba yra nulemta žmonių visuomenės raidos ir jos nuolatinės kaitos. Iš kalbos turėjimo ir valdymo formuojami įvairūs kultūros naratyvai, tarsi įteisinantys vyraujančią žmonių visuomenės formą ir / arba pasirenkamų visuomenės raidos strategijos kryptį. XX a. eksperimentinė ir abstrakčioji tapyba rašytinę ir sakytinę kalbą stumia nuo pagrindinės menų arenos. Šiam gestui taip pat pritaria, jį stiprina, o tuo pačiu metu ir jį patį keičia dabartinės audiovizualinės kultūros produktų formos (pvz. kinas, fotografija, videomenas, televizija ir pan.).

Neapsiriksiu teigdamas, kad kalbėjimas, vykstantis elitiniame vizualaus meno lauke, dažnai konstruojamas griežtai neįformintais vaizdais ir tokiu būdu iš žiūrovo reikalauja nuolatos tobulinti kūrinio skaitymo įgūdžius. Griežtų įforminimų arba tikrovės atkartojimo modelių neatitinkanti kūryba pastebima ir Virginijaus Tamošiūno (g. 1962) mene. Iš pirmo žvilgsnio paveiksluose nepasirodo joks aiškus, įprastam verbalizavimo procesui palankus naratyvas. Bet ar iš tikrųjų nepasirodo? Abstrakčioji tapyba naratyvą maskuoja, suspenduoja ir vėliau jį išspjauna.

Prieš pradedant giliau analizuoti dailininko Tamošiūno kūrybą, dera pastebėti, kad 1988 m. Tamošiūnas baigė Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultetą (dabar Šiaulių universiteto Menų fakultetas). Yra surengęs autorines parodas Paryžiuje (galerijoje L’expo, 2012 m.; galerijoje Terre des Arts, 2010 m.), Grenoblyje (galerijoje Ex nihilo, 2011 m.), Strasbūre (galerijoje Carre’d’artistes, 2011 m.), Morlaix (galerijoje Le regard eclaire, 2010 m.), Stendalyje (miesto muziejuje, 2008 m.), Osterburge (Osterburgo krašto muziejuje, 2008 m.). Menininkas dalyvavo grupinėse, tarptautinėse meno parodose Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Kinijoje, Čekijoje, Italijoje. Nuo 2009 m. yra tarptautinės menininkų grupės „Chanteloube“ narys.

Taigi, koks naratyvas ir kada išsprūsta iš Tamošiūno paveikslų paviršiaus? Tapybos forma ir bendrinio pobūdžio pavadinimai nesugeba tarpusavyje glaudžiai sulipti. Bet ši nesulipimo situacija, mano galva, akcentuotina kaip Tamošiūno kūrybos privalumas.  Drobės paviršiuje iš skirtingomis spalvomis konstruojamo dėmių žaismo ir greitų (tarsi nekoordinuojamų) linijinių potėpių yra formuojamas tuo pačiu metu vykstantis konfliktas ir dialogas.

Ne tik formos plotmėje, bet ir paties kūrinio pavadinimo (žodis) reikšmėje mano plėtojama interpretacija krypsta link Platono olos alegorijos. Cituoju: <…> įsivaizduok žmones olą primenančiame požeminiame būste. Per visą jį driekiasi platus šviesos ruožas. Tų žmonių kojos ir kaklas iš pat mažens surakinti grandinėmis, todėl jie negali pasijudinti iš vietos ar pasukti galvos į šalį ir visą laiką mato tik tai, kas yra prieš juos (žr. Platonas, Valstybė. Vilnius: Pradai. P. 265). Tamošiūno kūrybos atveju (santykyje su Platono tekstu) paveikslo plokštuma atitinka uolos paviršių. Nors ši mano interpretacija gal ir per daug drąsi, tačiau drobės ir olos paviršiuje žaižaruoja įvairūs tikrovės atspindžiai, kurie žiūrovą maitina beveik nesąmoningu geismu, nukreiptu į sunkiai artikuliuojamą jausmingą tikrovės patyrimą.

Tikrovės atspindžiai yra apsigyvenę šešėliuose, potėpiuose, dėmėse, spalviniuose konfliktuose. Jie (atspindžiai) ne tik abstrahuoja pačią tikrovę, bet ir žadina smalsumą, kurio augimas ilgainiui gali sudraskyti suspensą. Čia suspensas yra jausmų ir minčių užlaikymas, kurio finale įvyksta prasiveržimas. Platono tekste nelaisvus žmones užlaiko grandinės, o Tamošiūno paveiksluose laisvą žmogų (žiūrovą) užlaiko abstrakciją formuojantys potėpių ir spalvų niuansai. Tamošiūnas kuria įspūdį, kad dar yra kažkoks naratyvas, kuris glūdi gerokai giliau, nei drobės paviršius geba akimirksniu parodyti. Naratyvo demaskavimo geismas yra perkeliamas į interpretacijos lygmenį, kurios pabaigoje gali būti atveriami įvairūs kultūros naratyvai. Tačiau drobės paviršiuje užtinkami atspindžiai skiriasi nuo atspindžių oloje. Drobės paviršius tik nusako tikrovės naratyvus kaip galimybę, bet ne kaip absoliutų vieno naratyvo įsteigimą. Tai, kas veikia drobės paviršiuje, nėra griežtai sulipę su kokiu nors tikrovės vaizdu, o Platono tekste atspindžiai oloje priklauso kažkam, kas yra labai konkretus.

Kuo skiriasi tikrovės atsispindėjimas olos paviršiuje ir menininko abstrakti tapyba? Olos paviršiuje tikrovė yra čia pat užrašoma, čia pat ir trinama, o tapyboje ji paaukojama mirčiai, t.y. užrašoma dažais ir taip atitolinama nuo permanentinio dūlėjimo. Tikrovės atspindžių (už)fiksavimas kokiame nors paviršiuje (šiuo atveju drobėje) gali būti laikomas ir kaip bandymas be rašto užrašyti žodžio garsą, o pačiame garse taip pat užfiksuoti ir kažką nežinomo, kas žymėtų netolygų kito individualybės kitimą. Užrašymas, vykdomas abstrakčiojoje tapyboje, daugiau ar mažiau yra nesąmoningas ir kažkoks sapniškas. Greitai ir tobulai drobėje atgulantis, ekspresyvus potėpis ne tik tampa kompoziciniu akcentu ir kūrinio centru, bet ir leidžia jame (kūrinyje bei pačiame potėpyje) įžvelgti egzistuojant afekto retoriką. Taigi iš dalies galima teigti, kad Tamošiūno paveiksluose gali būti pastebimas ir afektinis potėpis.

Kai tikrasis žodis pasakomas, tuomet garsas nuaidi ir dingsta nebegrįžtamai (t.y. garsas atsiduoda jau išėjusiai tikrovei), o tapybos paviršiuje įspaustas žodžio atvaizdas gali būti skaitomas kiekvieną kartą pakartotinai ir vis su kita, netikėta intonacija. Tapyboje užrašytas naratyvas kiekvieno skaitymo metu prikelia individualybę, t.y. mentaliniame lygmenyje tikrovės šešėliai ir atspindinčiai verčiami judėti ir per savo judėjimą suformuoti nepažįstamo, bet numanomai individualizuoto naratyvo kitimą. Šis judesys tik regimas arba įsivaizduojamas. Jis nesugeba pasiduoti lietimui. Jis kaip raštas įgavęs formą lieka visada atsietas nuolatiniam tikrovės diferencijų aprašinėjimui. Tačiau tapyba skiriasi nuo rašto, nes ji ne aprašinėja tikrovės diferencijų, bet geba jas manifestuojančiai įsteigti. Nuo to, ką pats žymi. T.y. raštas niekada nėra tas, apie kurį jis pasakoja.

Man rašto klausimas tampa išties įdomus, kai aš žvelgiu į Tamošiūno drobes, kur lieka tik vargiai nuskaitomos rašto užuominos. Trupantis ir byrantis, afektiniais potėpiais nubraukiamas (tarsi neigiamas), spalvinėmis dėmėmis (už)klojamas raštas meno kalbos metu yra (per)keliamas į judesio ir judėjimo efektą. Taigi, koks rašto judesys yra tapybos kūrinyje? Tai grįžimo judesys. Tamošiūno drobėse rašto neįskaitomumas žiūrovą gražina į ikiraštinę tikrovę. Taip pat pravartu paminėti, kad šiuolaikinė medijų kultūra irgi į didžiąją kultūros sceną pirmiau rašto iškelia vaizdą.

Abstrakčiosios tapybos plokštumoje veikiantis rašto judesys nusigręžia nuo tų, kurie yra sukaustyti grandinėmis; t.y. nuo tų, kurie yra negabūs ir negilūs meno kūrinio skaitytojai. Jie tapybos reginį priima klaidingai – kaip tiesą. Tačiau Platonas rodo, kad pasaulio atspindžio prasmė yra gerokai toliau nuo plokštumos, į kurią jis (atspindys) įsirėžia. Atsispindėjimas yra tik pasaulio rašymo ir skaitymo pradžia, kurią dera negailestingai kvestionuoti. Taigi Tamošiūnas kviečia nenuskaitinėti drobės paviršiaus, bet slysti po juo, t.y. slysti į tą tikrovę, kuri yra už olos plyšio ir už rašto, pilna jausmų ir laisvai artikuliuojamų patirčių. Šiuo atveju ne tik Tamošiūno, bet ir kiekvienas kokybiškas meno kūrinys yra plyšys, pro kurį galima slysti vis giliau į nesibaigiančią kultūros naratyvų raizgalynę.

 


 

Publikacijos nuoroda

Venckus, R. (2016-11-20). Virginijaus Tamošiūno tapybos parodos pristatymas. Kamane.lt. Prieiga internetu: http://kamane.lt/Naujienos/Daile/Virginijaus-Tamosiuno-tapybos-parodos-pristatymas/(searchTerm)/Remigijus%20Venckus (žiūrėta 2017-01-10)


 

Kiti straipsniai DAILĖS tema

Kultūros kirtis. Fotografijos ir tapybos dialogas

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus yra pripažinęs, kad vienas iš asmenų pastūmėjusių kurt fotografiją buvo...

Kai rankos pradeda niežtėti…

Dr. Remigijus Venckus. Šiandien meno ir kultūros žmonės dažnai diskutuoja apie technologijomis grįstą medijų meną, kurio naujoves taip pat seka rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto pramogų...

Salomėja Jastrumskytė: mano veiklos – tai lyg lygiagretūs pasauliai

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ tekstų autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ilgą laiką yra gyvenęs Šiauliuose ir dėstęs Šiaulių universitete....

Nechuliganiškas kultūros chuliganas

Dr. Remigijus Venckus. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus vasario 2 d. įvykusios savo autorinės parodos „Aš esu kitas. Skirta Šiauliams“ atidarymo metu paminėjo visiems...

Moters kūno grožis

Dr. Remigijus Venckus. Penktadienio rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus šį kartą ir vėl grįžta prie meno kritikos klausimų. Kviečiame...

Apie erotiką

Dr. Remigijus Venckus. Erotika žmogaus kultūroje ir kūryboje yra labai senas reiškinys. Vaizduojamoji dailė labiausiai išeksploatavo erotinius įvaizdžius, todėl juos kurti šiandien tampa tiek pat paprasta, kiek ir be galo sudėtinga. Vienas ryškesnių erotikos kūrėjų,...

Apie Gabrielės meno galeriją

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus vasarą apsilankęs „Šiaulių naujienų“ redakcijoje paminėjo, kad jam širdis...

Kai kuriu – tai skaitau savo mintis

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus paskutiniu metu dalijasi mintimis ir interviu labai įvairiomis ir...

Minties skaitiniai arba tapybiška savianalizė

Dr. Remigijus Venckus. Gruodžio 8 d. 16:30 val. Kauno miesto muziejuje atidaroma kaunietės Ritos Rimšienės tapybos paroda „Minčių skaitiniai“, kuri reprezentuos dešimties kūrybinių metų rezultatus. Paroda veiks nuo 2017 m. gruodžio 5 d. iki 2018 m. sausio 10 d. Kauno...