Vyrų aktus fotografuojantis menininkas: „Jei norėčiau reakcijų, tokią parodą surengčiau prekybos centre“

Vyrų aktus fotografuojantis menininkas: „Jei norėčiau reakcijų, tokią parodą surengčiau prekybos centre“

Jurgita Lieponė kalbina dr. Remigijų Venckų.

„Mes, lietuviai, linkę mąstyti be kompromisų: taip arba ne. Dailioji lytis išdainuojama poezijoje, muzikoje. Tai susikuria kultūriškai per ilgą laiką. Aš galvoju: gal reikia renovuoti vyrą?“ – sako Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas docentas Remigijus Venckus.

Kauno meno inkubatoriuje ARS ET MUNDU kūrėjas pristatė parodą „Aš esu kitas“, kurioje – vyrų aktai. Vėliau tokio paties pavadinimo paroda bus atidaryta Šiauliuose. Dėmesį į save atkreipiantys darbai visų pirma išsiskiria kartais šokiruojančiu atvirumu, o parodoje ryški ir homoseksuali linija. „Tokia fotografija susidomėjau dar studijų laikais, maždaug 2000 metais. Studijavau meną, baigiau dailininko grafiko bakalauro studijas. Tad mes nuogo kūno matydavome daug – tiek pat, kiek medikai, nes mums reikėjo išmokti piešti“, – sakė R.Venckus. Pirmą kartą vyrų aktų nuotraukas kūrėjas pristatė dar magistrantūros studijų metais, o 2010 metais atstovavo Lietuvai tarptautinėje erotinio vizualiojo meno parodoje Lenkijoje, vėliau surengė parodą Panevėžyje.

„Nuogumas – kažkoks dalykas, kur visi sustingta, lyg patys nebeturėtume kūno“, – sako R.Venckus. Fotografas savo darbais visuomenei siunčia labai aiškią ir paprastą žinią – tai tolerancija ir pakantumas. „Man kyla natūralus pyktis. Negalėjau klausyti, kaip žmonės pasiima Bibliją ir mojuoja jos tiesomis, kuriomis patys netiki, arba tik prisidengia. Ypač politikai. Aš negaliu to klausyti, tai – pezalai“, – kalbėjo R.Venckus.

Todėl kūrėjas pats ėmėsi skaityti Bibliją ir sako atradęs ten labai gražių vietų. „Ir aš fotografuodamas intuityviai pats per save randu santykį, kas ten parašyta. Šis nuotraukų ciklas nėra prieš tikėjimą, jis yra tikėjime. Tai religinis ciklas, nes pavadinimai yra religiniai, nuorodos į Bibliją. Keistas mano požiūris. Bet tikėjimas su šiais kūriniais prasideda nuo to, kiek mes įgaunam tolerancijos, supratingumo ir pakantumo. Jei žmogus yra dievobaimingas, užsiangažavęs mituose, jam čia yra vieta pabūti su tuo kitu.

Pabūkime kito kailyje ir pagalvokime apie toleranciją. Tas žmogus yra mūsų kaimynas, pažįstamas, turistas, pakeleivis ir tai nėra pretekstas neturėti pagarbos“, – sakė fotografas.

Dalis nuotraukų – iš buitinės erdvės, beveik visose nėra pozuojančiųjų veidų. R.Venckus sako, kad vienas jį iš labiausiai erzinančių klausimų yra apie tai, kas pozavo nuotraukose. Prieš fotosesijas kūrėjas sako neturintis „generalinio plano“ – kaip viskas turi atrodyti. Menininkas sako nesutinkąs su nuomone, jog tik moters kūnas yra gražus. „Kartą mano kolegė paplūdimyje pasakė tokią frazę: visi žmonės kiekviename gyvenimo tarpsnyje yra gražūs. Aš neturiu laiko galvoti, ar kūnas gražus. Aš noriu kompozicijos, noriu kalbos. Aš analizuoju kūną, tai yra medžiaga, su kuria aš dirbu. Man įdomu, kaip galima prakalbinti kūną. Kai studijavau, piešdavom ir moteris, ir vyrus, ir senelius, ir paauglius. Mano akis prie nuogo kūno yra įpratusi. Neskirstau, ar kūnas yra gražus, ar negražus“, – sakė R.Venckus.

Tiesa, meno galerijose savo parodas pristatantis fotografas sako netikėtų reakcijų nesulaukiantis, mat parodose lankosi išsilavinę ir kultūringi žmonės. „Jei norėčiau reakcijų, tokią parodą reiktų surengti, pavyzdžiui, prekybos centre“, – kalbėjo R.Venckus.

AUTORIUS APIE PARODOS IDĖJĄ. Teiginys, kad kūnas yra neatsiejama žmogaus dalis, daug kam gali atrodyti labai banalus, visiškai suprantamas ir neiškalbingas. Tačiau ar visada kūnas, kaip neatsiejama žmogaus dalis, yra patiriamas lyg įtvirtinta fundamentalija? Manau, kad labiausiai sutrinkama išgirdus, jog šis neatsiejamasis nuo savojo Aš yra seksualus, atakuojamas visokių, beveik gyvuliškų, seksualinių geismų ir konfliktų. Būtent toks kūnas, atsidūręs tarp savęs ir kito, yra tikrovės medžiaga, skirta menui, dalyvaujanti kuriančiame konflikte ir aštrėjančiame geisme. Jis įspraudžiamas ir mano fotografijų cikluose Iš Vaikinų gyvenimo (2009–2013 m.), Pas močiutę kaime (2009–2010 m.), Pokalbiai apie meilę (2011–2013), Virtuvės Antropologija (2010), etc. Šiuose kūriniuose demonstruojamas vyro kūnas yra teksto dalis, kuri per savo pozą, santykį su vaizdinga (arba ne visai) aplinka pasakoja ne tik apie savo seksualumą, bet ir apie būtį, nostalgiją, tikėjimą, mirtį ir panašiai.

Mano kūryboje kūną galima suvokti kaip erdvinį tekstą, kuriuo atveriama ir tuo pačiu metu maskuojama daugiaprasmė istorija nesusieta vien tik su juo pačiu. T.y. pozuojantis kūnas nepasakoja apie save, iš jo sklindanti reikšmė negrįžta į jį. Tačiau, pasitelkus žinojimą, reikšmė atsiveria kaip tolstanti, artėjanti link plataus kultūros tekstų tinklo ir niekad nepasiekiamo horizonto. Būtent toks kūnas regimas fotografijų cikle Aš esu kitas (2011–2013). Sukurti fotografijų ciklą Aš esu kitas skatino skaityti ir sąmonėje įstrigę Biblijos fragmentai. Tačiau mano kūryboje šie fragmentai neiliustruojami. Kūno poza, gili ir tarsi viską ryjanti juoda spalva, bei pavadinimas žiūrovą perkelia į kitą, už Biblijos esantį tekstą. Vyro kūnas nuotraukose ir vyrų apaštalų rašyti tekstai (į kuriuos nurodoma tik pavadinimais) sutvirtina seksualaus, kūniško, geidžiančio vyro poziciją. Tačiau nedera manyti, kad aš savo kūriniais reiškiu priešpriešą tikėjimui ar Biblijai. Priešingai – aš esu tikėjime. Tačiau aš negaliu atsieti kūno seksualumo ir tikėjimo, kaip ir pats negaliu tikėti neturėdamas kūno… Nors ir nenoriu sutikti, kad mano fotografija sugestijuoja homoseksualumą, tačiau visiškai numanau, kad šią sąsają ras ir tvirtai dėl jos piktinsis daugelis žiūrovų. Deja, žiūrovas piktinasi tik dėl savęs, pats to nesuprasdamas. Patikslinsiu žiūrovui: meno kūrinius, tokius, kokius regite parodoje, paskatino sukurti dabartinė tikrovė, į kurią grąžinu kūrybinį rezultatą. Kūrybos akto metu aš tik užminiau mįslę. Parodoje manęs nebelieka. Kadangi žiūrovas kontaktuoja tik su kūriniu, bet ne su manimi, todėl būtų pernelyg neapdairu ir kvaila, jei vyriško kūno erotika būtų suvokiama kaip homoseksuali ir tuo pat metu siejama su autoriumi. Tačiau tokia įmanoma sąsaja rodo, kad tarp kūrinio ir žiūrovo yra tamprus ir ypač siauras atstumas. Vadinasi, žiūrovas pabaigia kūrinį, o tuo pat metu ir save patį. Manęs (autoriaus) nebelieka, nes atstumas nepaprastai išsitempia. Iš žiūrovo kylantis pasipiktinimas homoseksualia erotika žymi jį patį, bet ne mane. Kūrinys tampa veidrodžiu, atspindinčiu pozityvią arba negatyvią žiūrovo poziciją homoseksualų atžvilgiu. Šiuo atveju tiek Jūs (žiūrovai), tiek Aš (autorius) esame kiti.

APIE AUTORIŲ. Doc. dr. R.Venckus yra medijų meno ir kultūros tyrinėtojas, medijų menininkas. 2014 m. Vilniaus dailės akademijoje ir Lietuvos kultūros tyrimų institute apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. Šiuo metu Doc. dr. R.Venckus yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas. Anksčiau dėstė Vytauto Didžiojo, Vilniaus, Kazimiero Simonavičiaus, Šiaulių universitetuose ir Vilniaus dailės akademijoje. Yra 18-os mokslo straipsnių, 5-ių mokslo pranešimų, skelbtų tarptautinėse konferencijose, ir 20-ies – skelbtų respublikinėse mokslo konferencijose, autorius.


Publikacijos nuoroda

Lieponė, J. (2018-02-04). Vyrų aktus fotografuojantis menininkas: „Jei norėčiau reakcijų, tokią parodą surengčiau prekybos centre“. 15min. Prieiga internetu: https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/vyru-aktus-fotografuojantis-menininkas-jei-noreciau-reakciju-tokia-paroda-surengciau-prekybos-centre-929-918914#.WnixWDhwpqs.facebook (2018-02-11)


Atsiliepimai apie parodą

Drąsios mintys ir drąsi kūryba. To taip reikia mūsų konservatyviai visuomenei. Reikia skatinti jauną kartą mokytis reikšti savo mintis be baimės ir atskirti „tapetus nuo paveikslų”. Visi gerieji pokyčiai kultūroje vyko ir vyksta būtent drąsių menininkų dėka. Tu skatini aplinkinius judėti pirmyn!

Antanas Zakarauskas – operos solostas, Vilnius – Sidnėjus

Kūrybinių idėjų realizavimosi proga – apsikabinam… ir ta proga linkėjimas, kad nepritrūktų tavo kelyje skeptikų, kritikų, netolerantų, analitikų, mąstytojų – tik jų dėka mes augam…

Gražina Rimkevičienė – mokytoja, Vilnius

Džiaugiuosi tavo kūryba ir drąsa. Gražiausias žmogaus drabužis – nuogas kūnas. Tavo kūryba – graži nuogo kūno ir žvilgnio per fotoobjektyvą sintezė. Mokėjimas jį atskleisti, matyti kitokį, nebijoti parodyti – tai sveikintinas gestas!

Gerda Stasiukonytė – dizainerė, buvusi studentė, Vilnius

Ačiū Remigijau už tavo kūrybą ir drąsą. Džiaugiuosi, kad skleidi mūsų prigimtinį nuogo kūno grožį. Keista, kad ir šiuo metu Lietuvoje daug kas bijo, nesupranta, kad natūralumas ir nuogumas turi tiek daug energijos, subtilumo, prigimtinio žavesio. Puikuojamės dizainerių įsigytais brangiais rūbais, aksesuarais, daiktais, tačiau užmirštame kokie mes esame nuogi. Kiekviena tavo fotografija su paslėpta mintimi, subtili ir nepakartojama, tai tik per akimirką užfiksuotas meno kūrinys, kuriuo pasigrožėti galime ir mes. Ačiū tau už tavo laiką, tavo energiją, kurią skiri negrįžtamai kūrybai. Dėkoju tau ir už tolerancijos sklaidą. Norėčiau ateityje išvysti ir tavo gražiausių darbų fotografijų albumą. Žinau , kad tai brangu, bet gal ateityje galėtume įkurti paramos fondą ir įgyvendinti šią idėja. Aš mielai prisidėsiu. Sėkmės tau ir linkiu daug gražių fotografijų ir nebūtinai patogių netolerantiškiems žmonėms.

Rytis Vaidžiulis – verslininkas, Vilnius

Tu esi vienas iš tų geriausių, kurie puikiai išmano tai ką daro. Pasiekti išsilavinimo laipsniai, ilgametė darbo patirtis, leidžia didžiuotis šiandienos kūrybos vaisiais. Visada žavėjausi parodų konceptualumu, kaip tu sugebi esmę perteikti per foto objektyvą.

Tomas Avižienius – rūbų dizaineris, Vilnius


Kiti dr. Remigijaus Venckaus interviu

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Aš nesistengiu kurti gražaus meno ir būti kam nors patogus

Aš nesistengiu kurti gražaus meno ir būti kam nors patogus

Romualda Urbonavičiūtė kalbina dr. Remigijų Venckų.

„Šiaulių naujienų“ penktadienio numeriuose publikuojame interviu ir kritinius straipsnius, parengtus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus.

Šį kartą susitikę kalbiname doc. dr. R. Venckų visiškai atsiriboję nuo universiteto ir jo universitetinės veiklos. Į šiuos klausimus pašnekovas atsako kaip asmuo, taip pat visiškai atsiribojęs nuo bet kokios institucijos.

Pokalbio tema yra susijusi su labai prieštaringai vertinama, daug diskusijų ir šurmulio sukėlusia naujausia doc. dr. R. Venckaus fotografijų paroda „Aš esu kitas. Skirta Šiauliams“. Paroda atidaroma vasario 2 d. 18 val. Šiaulių universiteto Dailės galerijoje (Vilniaus g. 141). Kūrybos ekspozicija veiks iki vasario 13 d. Prieš parodą 17 val. vyks vieša paskaita, kurioje doc. dr. Remigijus visiems susirinkusiems paaiškins savo kūrybos filosofiją.

– Rengiate beveik vienu metu dvi fotoparodas ir beveik vienu pavadinimu „Aš esu kitas. Skirta Kaunui“ ir „Aš esu kitas. Skirta Šiauliams“. Prieš savaitę, sausio 26 d. parodą, sukurtą tokia pat tema pristatėte Kaune VšĮ „Artkomas“ galerijoje „Ars et Mundus“. Tikriausiai jūs taip priešpastatote abu miestus? Kuo šios parodos panašios ir kuo skiriasi?
– Keli renginiai beveik vienu metu skirtinguose miestuose nėra naujiena mano biografijoje. Aš ir anksčiau esu surengęs savotišką autorinių parodų maratoną. Niekas taip Lietuvoje nedaro. Praktiškai esu vienintelis toks menininkas. Nors toks maratonas reikalauja labai daug energijos, bet tik skirdamas energiją tokiam įnirtingam judėjimui galiu pajausti ne tik tikrąjį kūrybos pulsą, bet ir kūrybos viešumo galią.

Šiais metais turiu labai daug suplanuotų parodų, kai kurios vyks ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tiesa, daugiau nei dešimt autorinių parodų bus surengta Lietuvoje.

Kodėl aš taip elgiuosi? Tai mano paskutinis turas per šalį, kitais metais noriu labiau susikoncentruoti naujų konceptualių kūrinių kūrimui ir jų įgyvendinimui už Lietuvos ribų.

Mano parodos tęsia daugiau nei prieš dešimtmetį pradėtą vyriškų aktų temą, kuri vadinasi „Aš esu kitas“. Ši tema – tai mano individualūs svarstymai apie tikėjimą, kūną ir seksualumą. Juos inspiravo Biblijos skaitymai ir visuomenės nuolatinis mojavimas Šventuoju Raštu, kai siekiama ką nors uždrausti ir neturint pakankamai svarių argumentų, bergždžiai beriant ne tikrus, bet išgalvotus faktus. Tęsdamas šią temą savo parodas skiriu konkretaus miesto bendruomenei, todėl pavadinime ir yra paminėtas miesto vardas.

Parodoje skirtoje Kaunui aš eksponavau savo vyriškų aktų kūrybos retrospektyvą. Seniausi eksponuoti kūriniai yra sukurti 2007 m., o naujausi – 2013-aisiais. Parodą skiriu Kaunui, nes aš jam atidaviau 7 savo gyvenimo metus ir dėsčiau Vytauto Didžiojo universitete. Beveik 6 metus gyvenau Kaune ir net 3 metus skaičiau audiovizualinės kultūros kursą Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete.

Šiauliuose eksponuoju pačius naujausius savo kūrinius, sukurtus šiais 2018 m. Parodą skiriu Šiaulių miestui, nes aš esu gimęs Šiauliuose. Šiaulių universitete baigiau dailininko grafiko bakalaurą, vėliau – meno istorijos magistrą. Čia dėsčiau 7 metus.

Šiaulių universiteto buvusio Menų fakulteto dėstytojai ne tik formavo mano kūrybinę savimonę, bet ir buvo puikūs kolegos. Čia supratau, kas yra kūrybinė laisvė ir kaip ją svarbu branginti ir išlaikyti, už tai esu dėkingas neseniai mus palikusiam lektoriui Gintarui Martinioniui, kuris į mane dažnai kreipdavosi tardamas „sūnau“. Taip pat esu dėkingas doc. Petrui Rakštikui, doc. Bonaventūrui Šalčiui, prof. Vaidotui Januliui. Kūrybinį palaikymą ir puikų užnugarį visada jausdavau iš doc. Vilmanto Dambrausko ir doc. dr. Rimanto Plungės. Su jais visais dar ir šiandien aš palaikau puikų santykį. Manau, yra labai svarbu palaikyti gerą ryšį su savo mokytojais.

Kita vertus, šią parodą skirdamas Šiauliams tam tikra prasme aš ją skiriu ir savo mokytojams.

Taigi, abi parodos vientisai reprezentuoja mano požiūrį viena tema, kurios aš neišsižadėjau ir niekada neišsižadėsiu.

Jokiu būdu nei parodos, nei paminėti pavadinimuose miestai čia nekonfrontuoja. Priešingai, viskas yra vienovėje ir konkrečioje kryptyje.

– Parodos pavadinime „Aš esu kitas“ irgi yra priešpastatymas. Tai autoriaus, asmens priešpastatymas „kitiems“, daugumai? Kodėl?
– Kaip jau minėjau, parodos koncepcija ir vis dar vystomo vieno nuosekliausio mano fotografijų ciklo pavadinimas „Aš esu kitas“ yra inspiruoti Biblijos fragmentų ir viešumoje mojuojamais jos puslapiais, kaip fundamentaliais faktais. Mane tiesiog siutina, kai XXI amžiuje už patį tikriausią faktų rinkinį besąlygiškai yra laikoma Biblija. Tad mano kūriniai yra kritika ne pačiai Biblijai, bet jos interpretatoriams – siaurapročiams.

Klausimas, kaip suprasti, kas šioje parodoje ir mano kūryboje yra talpinama kategorijoje „Aš“, gali būti atsakytas labai paprastai. Per vadinamąjį „Aš“ kaip centrą yra matuojamas pasaulis, vertybės, asmeninis santykis su aplinka, jos įvykiais ir dalyviais. Tačiau per tą, kurį vadiname „Kitu“ yra matuojamas savasis „Aš“. T. y. tik per santykį su kitu, tik per sąlyginį įsikūnijimą į kitą mes suprantame save, galime save kritikuoti objektyviau nei būdami ir nesitraukdami iš savojo „Aš“. Mano paroda yra paženklinta kritine provokacija – ieškoti ir rasti save bei kitą kitokį…

– Parodoje pristatote aktus ir ne bet kokius, o vyrų. Kodėl pasirinkote ar jus pasirinko būtent apnuoginto kūno vaizdavimas, nes jis, ko gero, beveik visada sulaukia kontroversiško vertinimo? Juolab kad tai vyriški aktai.
– Nesu tikras, ar mano kūryboje reikia ieškoti didelės provokacijos. Viskas priklauso nuo požiūrio. Man nekelia jokių seksualinių ir dievabaimingų minčių tiek antikinės nuogalių skulptūros, tiek nuogi kūnai Vakarų Europos religinėje dailėje, tiek sekso vaizdavimas tolimosios Azijos senovės kultūros palikime.

Man tikrai sunku asmeniškai atsakyti į šį klausimą. Bet pabandysiu.

Man nuogas kūnas yra kūrybos medžiaga tokia pati, kaip ir tapytojui teptukas ar dažai. Be abejo, Lietuvos konservatyvioje kultūrinėje aplinkoje nuogas kūnas vis dar provokuoja. Bet būtent konservatyvizmas, kuris pas mus ne retai tampa kraštutiniu ir įgauna nacistinių, rasistinių ir kitokių atspalvių, mane verčia netylėti, bet kurti.

Be abejo, šie požiūriai tuo pačiu metu net blokuoja mano kūrybos vystymą. Didžiosios dalies savo kūrybos arsenalo nerodau ir turbūt ilgai nerodysiu Lietuvoje, nes būdamas nuoširdžiai plačių ir tolerantiškų pažiūrų aš vis pajaučiu ne pačias geriausias reakcijas į mane ir mano meną. Tačiau drąsos man vis tik užtenka ir kol mane provokuos ne diskusiniai, o primityviai angažuoti konservatyvūs požiūriai, tol visa tai mane skatins ir toliau kurti ir plėtoti naujas, iki šios dar nevystytas temas. Aš fotografijose deklaruoju toleranciją ir pagarbą žmogaus teisėms.

Su moters kūnais esame susigyvenę. Dažnai girdime pasakymą „dailioji lytis“. Šis terminas iš karto sukuria opozicinį ir negatyvų požiūrį į vyrišką kūną ir jo seksualumą (t. y. vyras – nedailioji lytis). XXI amžiuje mes diskutuojame apie dirbtinį intelektą, domimės robotais ir net siekiame gyvai išvysti ir pabendrauti su humanoidu, bet vis dar negalime nuoširdžiai bendrauti su savo ir kito kūnu, priimant ir toleruojant jo seksualumą, o ką jau kalbėti apie seksualines mažumas.

Tad šiuo atveju aš ir rengiu parodą, skirtą diskusijai. Tik, deja, nereikia į mano parodą žvelgti labai rimtai. Aš labai rimtus dalykus savo mene diskutuoju pasitelkęs ironiją. O vis dėlto kodėl gi turėtume liūdėti?

Mano kūryba provokuoja ne tik klausti apie tai, kas yra kitas ir koks mano santykis su juo ir priešingai, bet ir pabandyti įsikūnyti į kitą, tariamai pabūti kito kailyje. Ironija kūryboje tik stiprėja  ir yra aštriai adresuota tiems, kurie į mano parodą žvelgia be galo rimtai ir be jokio humoro.

– Jūsų aktai nei romantizuoti, nei erotiški, o greičiau šviesūs, subtilūs. Kodėl atsiribojate kaip autorius nuo to, kas pavaizduota juose, ir tik kažkokiomis pavadinimų užuominomis nukreipiate žiūrovus juos perskaityti savaip?
– Kūrinių ciklas „Aš esu kitas“ tuo pačiu metu gali būti suprantamas ir kaip dialogas su kūno vaizdavimo dailėje istorija ir kaip dialogas su konservatyviu ir ribotu mąstymu. Pirmuoju atveju kyla asociacija, neva aš nusišalinu pats nuo savęs ir nieko asmeniško nepalieku, išskyrus nuorodas, nepažodines citatas, provokuojančias mąstyti kitaip. Gal tai ir padeda sukurti savotišką, lengvai neįmenamą kūrinio aurą, bet tik jūs ir keletas kitų išsilavinusių žmonių pastebi šį mano kūrybos gestą. Kitiems akis bado pimpaliukai ir papukai (prašyčiau palikti šiuos mano pasakymus), nes jie negali mobilizuoti savo mąstymo ir pabandyti kūrinį regėti plačiai atmerktomis akimis, plačiame kultūros kontekste. Skaitant kūrinį pažodiškai negalima pasiekti jo (kūrinio) sąsajų su kultūros istorija ir jos kritika.

Ar tikrai mano kūriniai yra „šviesūs“ ir „stabilūs“ (kaip jūs teigiate), na nežinau… Vis dėlto jie turi kažkokią galią mūsų lietuviškoje kultūroje, nes dar net neiškabinus kūrinių, nepaviešinus jų ir net neatidarius parodos sulaukiu neigiamų reakcijų ir baimių, kaip, kas ir ką pamanys… O tai mane labiausiai verčia ne tik kurti, bet ir siutina. Mane siutina žiūrovų negebėjimais skaityti kūrybos nepažodiškai.

Mano požiūriu, mano kūriniai yra mažai provokuojantys, nors aš iš dažnai komentaruose po interviu apie kūrybą perskaitau pasipiktinimus apie tai, kad kūriniai yra nemeniški ir visai neerotiški. Dažnai minima, neva kūnai fotografijose yra visiškai negražūs. Deja, aš niekada nesistengiu kurti gražiai ir patogiai. Mano kūrybos programoje nėra tikslo kurti grožį. Aš taip pat niekam nesistengiu būti patogus, nei pritarti kitų požiūriams, nei antrinti viešiems ar privatiems žaidimams, vadinamiems intrigomis…

Kartą profesorius Leonidas Donskis viešoje paskaitoje, kurią aš klausiau tuo metu, kai dirbau Vytauto Didžiojo universitete, yra teigęs: „Tik iš noro sukurti ką nors patogaus ir gražaus, tik iš noro būti visiems geram ir palankiam gimsta kičas“ (citata nepažodinė). Aš visiškai pritardamas profesoriaus nuomonei noriu pareikšti, jei kada nors pradėsiu kurti visišką kičą, žinokite, arba man jau prasidėjo senatvinis marazmas (nors dar anksti apie jį kalbėti), arba aš tyčiojuosi iš visuomenėje pastebimų negalavimų…

Ir vis dėlto manau, kad daug kam gali kilti klausimas, kodėl aš taip kuriu. Taigi, kai aš kuriu, tuomet kai man dėl ko nors skauda, kai demonstruoju savo kūrybą, aš noriu, kad ir jums skaudėtų taip, kaip skauda man!

– Kam skirta ši paroda ir kokios tikitės ar norėtumėte sulaukti reakcijos? Gal lyginsite šiauliečių ir kauniečių reakcijas?
– Kauno ir Šiaulių kultūrinėms erdvėms esu gerai pažįstamas. Šiuose miestuose esu gerbiamas ir laukiamas kaip meno kritikas ir kaip menininkas.

Anksčiau dirbau vaizduojamųjų menų festivalyje „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“ ir beveik 7 metus Ryšių istorijos muziejuje pristatinėdavau meno parodas. Kauniečiai yra pripratę prie mano kritinių tekstų ir nuomonės.

Kai anksčiau dirbau Vytauto Didžiojo universitete, mano rengiamų parodų anonsai pasirodydavo universiteto puslapyje, o kai reikėdavo pristatyti medijas visuomenei, būdavau kviečiamas kalbėti kartu su tuometiniu katedros vedėju doc. dr. Rimantu Plunge. Mano kūryba buvo toleruojama, o tolerancija  pelnyta man kartu su katedros darbuotojais kuruojant tarptautines VDU medijų meno dienas.

Tad net Kauno akademinėje aplinkoje turiu puikių kolegų, sekančių mano kūrybą. Štai anksčiau Šiauliuose dirbęs VDU profesorius dr. Gintautas Mažeikis po vasarą mano pristatytos parodos Kauno miesto muziejuje atsiliepė, kad turėčiau ir toliau, ir vis labiau gilintis į meno kūrimą. Tad aš Kaune pristatydamas parodą nesu koks nors šio miesto svetimkūnis. Štai ką galiu pasakyti apie kauniečius, o tai rodo ir jų reakcijas į mano kūrybą!

Praėjusį penktadienį įvykusios parodos atidarymo Kaune metu kai kurie žmonės dovanojo gėles ir dėkojo už renginį. Šiuo metu Facebook’e vis dar plūsta padėkos ir labai teigiami komentarai. Net kai kurie šiauliečiai man taip pat parašė komentarus minėdami, kad jie žavisi mano drąsia kūryba. Tad ir Šiauliuose aš jaučiuosi puikiai.

Kai vasarą Šiaulių universiteto Dailės galerijos vadovui Kornelijui Užuotui pasakiau, kokia tema rengiu parodą ir galiu net parodyti kūrinius, jo atsakymas buvo paprastas ir aiškus: „Aš gerbiu tave kaip menininką ir pritariu tavo kūrybai. Todėl man nereikia daugiau jokių įrodymų ir pasiteisinimų“ (citata nepažodinė). Šie išsakyti žodžiai man labai daug reiškia ir mane drąsina kurti labiau nei kokia nors didelė piniginė premija.

Aš taip pat žinau, kad mano kūrybos rezultatų Šiauliuose lauks visada jau anksčiau minėti asmenys. Prieš kelias dienas komplimentų sulaukiau iš tapytojos Vitos Žabarauskaitės, kurios kūrybinė energija ir laisvas, pilnas kūrybinio polėkio mąstymas man labai patinka. Jurgis Dieliautas visada seka mano kūrybą, jo nuomonė man svarbesnė nei žymiausio Lietuvos menotyrininko Alfonso Andriuškevičiaus. Aš juo pasitikiu ir, kai jis žiūrėdamas į mano kūrinius nutyla arba dar nepradėjęs kalbėti mojuoja rankomis, man iš karto yra viskas labai aišku.

Šiaulietis menininkas, tikras avangardistas, kultūros chuliganas Gediminas Beržinis mane dažnai pavadina broliu. Tad rengti parodą gimtajame mieste man yra šauni patirtis, nes aš galiu susitikti su šiuo puikiu meno kūrėju, kurio tapyba įgauna vis didesnį pagreitį, o tai ir yra pavyzdys, kuris verčia ir mane patį pasistūmėti.

O ką jau kalbėti apie fotografų bendruomenę. Visose parodose apsilanko gyvieji Šiaulių fotografijos klasikai Ričardas Dailidė, Regina Šulskytė ir Aleksandras Ostašenkovas (seniau ir Algirdas Musneckas).

Mano gyvenime jau tapo ritualas atvykus į Šiaulius susitikti su prof. Vaidotu Januliu ir išgerti kavos. Kalbamės po kelias valandas, dalijamės mintimis apie kūrybą ir net kritikuojame vienas kito kūrinius. Taigi, aš turiu puikių draugų, dėl kurių man būtina atvykti į Šiaulius ir surengti parodą. Jei nebus jokio parodos lankytojo, aš žinau, kad pro mano išvardintų kūrėjų akis (ir dar kitų, kurių nepaminėjau) fotografijos tikrai nepraslys nepastebėtos…

Vis dėlto manau, kad visuomenės nuomonė neprognozuojama. Čia gali nutikti ir taip, kaip su dizainerio Roberto Kalinkino kolekcija arba kaip ir su „Kiaulės rūke“ reklama. Man vis dar iki šiol yra nesuprantama, kas ir ką šiose reklamose žeidžia. Man taip pat vis dar nesuprantama, kaip lietuviai būdami nepriklausomi beveik trisdešimt metų, savo mąstymu vis dar ieško priklausomybės ir diktato; savo netolerancija vis dar demonstruoja priespaudos ir engimo ilgesį.

Atrodo, kad tokiu būdu mes taip iš lėto žudome save… Keista, kad vis dar stebimės, kodėl retėja gyventojų gretos… O ką jau kalbėti apie deklaruojamą toleranciją ir tuščius lozungus apie žmogaus teisių paisymą.. Ar ne per mažai stengiamės patys pasikeisti?

Mano asmeninė kalba yra medijų menas ir aš ją naudodamas kaip instrumentą negaliu apeiti visų mano išvardytų temų ir klausimų… Aš negaliu apeiti net tada, kai dėl to tenka susilaukti visokių klausimų, kai dėl to gali tekti net pasiaiškinti… Bet šiame interviu, manau, jau pakankamai daug paaiškinau ir pasiaiškinau!

– Ar vyriškų aktų tema yra neišsemiama ir ją ruošiatės tęsti? Ir taip pramušti lietuvišką uždarumą ir provincialumą?
– Noriu patikinti, kad šios temos niekada specialiai nevysčiau. Ji tiesiog nutiko ir ji visada tapo klijuojama prie mano pavardės. Manau, šią temą tęsiu ir toliau, tik ateityje bus gerokai daugiau ironijos, gerokai daugiau kritikos ir gerokai mažiau grožio!

Ir vis dėlto aš šią temą noriu pramušti už Lietuvos ribų. Kaip minėjau, kitais metais orientuosiuosi į kūrybos demonstravimo galimybes ne Lietuvoje, o ten, kur dar nieko nepažįstu. Manęs laukia kiti uždaviniai ir kiti rezultatai.

Pramušti Lietuvos provincialumą yra tapatu kovai su vėjo malūnais… Galiausiai pats provincialumas kažkada paves jo paties apologetus… Man norisi pirmiausia ne pramušti provincialumo kiautą, bet tikrinti jo silpnąsias ir stipriąsias puses. Mane tai domina kaip menininką, kritiką ir net kaip akademinės bendruomenės narį (nepriklausomai ar aš šiuo metu dirbu Vilniaus Gedimino technikos universitete, ar vėliau dirbsiu kitur, ar už Lietuvos ribų)…


Publikacijos nuoroda

Urbonavičiūtė, R. (2018-02-02). Aš nesistengiu kurti gražaus meno ir būti kam nors patogus. Prieiga internetu: http://www.snaujienos.lt/kultura-ir-pramogos/36371-as-nesistengiu-kurti-grazaus-meno-ir-buti-kam-nors-patogus.html (2018-02-11)


Atsiliepimai apie parodą

Tu visada eini sunkiausiu keliu ir laimi daugiausiai! Šią parodą rekomenduoju visiems tavo kritikams aplankyti! Taip pat drąsiai pateikei nuomonę apie kai kurių asmenų santykį su biblija – šią knygą kai kurie naudoja neapykantai kurstyti. Ypatingai bjauru, kai visuomenė su ta knyga žemina tam tikras žmonių grupes. Pagrindinis klausimas yra: Jeigu du suaugę žmonės myli vienas kitą – kaip tai gali būti nuodėmė? Svarbu apie tai kalbėti, ir tavo paroda prie to prisideda. Ačiū!

Lauras Jokūbpreikšas – psichologas, Šiauliai

Aš noriu tikėti, kad gyvename ne XVI amžiuje, bet laisvoje Lietuvoje, tačiau sekant aktualijas man darosi baisu. […] Taip Remigijau, tavo kūryba patenką į “provokuojančiųjų” kategoriją, ir šaunu kad nepasiduodi. Kaip buvęs studentas, man smagu kad buvai mano dėstytojas, kuris nebijojo supažindinti savo studentų su kitokia kūryba. Tu skatinai kurti, ir sakė kad menas turi provokuot ne kabėti ant sienos ir rinkti dulkes! Buvo laikai, kai žmones degino už mokslą, dabar toks laikas, kai žmones degina už kūrybą…

Simas Ginaika – medijų menininkas, buvęs studentas, Londonas

Remigijau, aš dažnai Jus prisimenu, kaip vieną geriausių savo dėstytojų (VDU, kūrybinių industrijų studijose) – nešančių šviesą per kūrybą, atstovaujantį svarų kritinį požiūrį į kūrybinę laisvę bei meninį tyrimą […]. Esu tik už kūrybinę laisvę, nestokojančią savitumo, neatspindinčio “patogumo” ar prisitaikymo prie kitokių įtakos galių, kontrolės (neturinčių/ar nenorinčių turėti atviro ir gilaus požiūrio į paties kūrinio esmę). Ačiū už pamokančią drąsą! Aš už Jūsų kūrybinę laisvę, tikras mokslines ir/ar menines studijas! […] Aš Jus matau, kaip tikrą menininką, puikiai gebantį paaiškinti savo kūrybos esmę ir prasmę šiuolaikinio konteksto aktualijomis…Palaikau!

Simona Grigaravičiūtė – komunikacijos specialistė, buvusi studentė, Kaunas.

Tokios parodos priverčia žmones susimąstyti, kviečia diskutuoti, plečia visuomenės akiratį, tuo pačiu toks menas nors ir būdamas nekasdieniškas, nieko neužgauna ir nežemina. Atvirkščiai, išaukštinama individo ir pasaulėžiūros laisvė, ko šiais laikais labai stokojama. Dar kartą sveikinu bei linkiu nesustoti ir judėti pirmyn!

Rokas Perevičius – gydytojas, Kaunas

Mačiau tavo visus darbus prieš kabinant parodą. Gaila, kad galerijoj nebuvo pakankamai vietos visus parodyti… rinkis didesnes erdves, geriausia būtų Šiuolaikinio meno centrą. Manau, kad kitą parodą ten ir pamatysiu!

Dovydas Raišys – ekonomistas, Vilnius.

Buvau parodos atidaryme. Ačiū Remigijui už puikią paskaitą, kuri įvedė į kontekstą. Aš asmeniškai darbuose nematau jokios provokacijos, matau gilinimąsi į temą, matau užduodamus sau klausimus. Tai normalus menininko kelias – su kuo ir sveikinu! Linkiu dar drąsesnių ir gilesnių darbų parodos pavadinimu “Aš esu tas pats “.

Dalius Jančiauskas – Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorius.

Sveikinimai, padarius dar vieną, puikią parodą! Šiūdienos realijomis, labai puiku, kad atsiranda žmogus, kuris savo kūryba ir darbais verčia žmones mąstyti, kai tuo tarpu didžioji tautos dalis bukėja tiesiog valandomis. […] ir nors nepavyksta aplankyti tavo parodų gyvai, bet net neabejoju, kad jos yra tokios pat „išnešiotos” ir subrandintos, kaip ir daugel metų atgal. Na, o kas dėl nelaimingų žmonių – tie kurie nemąsto ir nenori to daryti, niekada ir nesupras, kokį indėlį darai savo darbais!

Andrius Plindinas – floristas, augalų kolekcionierius, Vilnius


Kiti dr. Remigijaus Venckaus interviu

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

VGTU dėstytojas paskaitoje privertė raudonuoti studentes

VGTU dėstytojas paskaitoje privertė raudonuoti studentes

Joana Gimberytė-Juronė kalbina dr. Remigijų Venckų.

Po antklode susipynę nuogi vyrų kūnai ir biblinės temos – šiuo deriniu garsėja šiauliečio menininko fotografijos. Parodą Kaune atidaręs vyras drąsiai kalbėjo apie nuogybę, tikėjimą ir vieną žinomiausių šių dienų politikų.

Penktadienio vakarą Kaune, projektų erdvėje „Kabinetas“, buvo atidaryta fotografo Remigijaus Venckaus vyriškų aktų paroda. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas, docentas savo drąsiu požiūriu į vyro seksualumą drovius tautiečius stebina daugiau kaip dešimtmetį.

Pirmuosius aktus vyras sukūrė dar studijuodamas. Juos ruošė atsiskaitymui, tačiau galiausiai taip ir nepanaudojo. Visgi idėja fotografuoti vyro kūną niekur nedingo. „Vėliau studijų metais vyko paroda, kuriai norėjau sukurti kažką kitokio. Padariau dviejų darbų seriją „Meilė“. Juose du nuogi vyrai sėdi ant lovos – vaizdas iš priekio ir iš nugaros.

Parodos metu man už nugaros buvo kalbama: „Kaip jis čia taip drįsta, dar universitete mokosi…“ Girdėjosi šnabždesiai“, – prisiminė R.Venckus. Kilusi diskusija dėl darbų padorumo jį įkvėpė kurti toliau. Kas ką provokuoja? „Turiu imunitetą apkalboms“, – juokėsi fotografas. Jis įsitikinęs, jog pagrindą iš po kojų kalbomis galima išmušti tik silpniems. Kūryba vyrui – malonumas, o ar žiūrovas supras, ar pasibaisės – menininkas juk negali atsakyti už kito reakciją. „Nežinau, ar mano fotografijos labai jau provokuoja, šokiruoja. Pats savo darbuose matau daug lyrikos. Argi jums jie provokatyvūs?“ – klausė R.Venckus. Ir iš tiesų, apžiūrint parodą pastebi, jog kai kurios nuotraukos kupinos švelnumo, kitos – intymios, jautrios. Kyla mintis, kad darbuose galėtų būti įamžinta bet kuri pora, nes meilės kalba universali. „Tą ir noriu pasakyti, – pritarė menininkas. – Didžiausią provokaciją kuriu ne aš, o patys žiūrovai. Jie išsigąsta to, apie ką nedrįsta kalbėti garsiai, o tik galvoja, numano.“

Apie asmens marketingą

Anot R.Venckaus, kai kurie ciklai – pavyzdžiui, „Pas močiutę kaime“ arba „Iš vaikinų gyvenimo“ – yra absoliutus chuliganizmas. Tuo tarpu religinį ciklą „Aš esu kitas“ autorius vadina tik ironišku.

Ciklo nuotraukose nuogi vyrų kūnai atkartoja biblinius motyvus. Pavadinimai taip pat nepalieka abejonių: herojai nuotraukose įvardijami kaip Judas, Jėzus, dominuoja ir uždrausto vaisiaus tema. Argi „ironiška“ – ne per silpnai pasakyta? „Tai nėra maištas prieš Bibliją – tai maištas prieš davatkiškumą. Nesipykstu nei su Bažnyčia, nei su tikėjimu. Pažįstu puikių Dvasininkų, pagal tikėjimo pažiūras draugų nesirenku. Tačiau esu už kultūros įvairovę. Taip pat ir seksualinę įvairovę. Mane tiesiog siutina davatkiški, mitologiniai pezalai. Ypač kai prasideda diskusijos gėjų parado ar jų teisių klausimu. Kartais išgirsti tokių nesąmonių, kad negaliu…

Kai man Biblija mojuoja politikas Petras Gražulis, aš neturiu ką pasakyti. Tokie žmonės ir provokuoja kurti. Tačiau mano kūryba taiki – aš nesu rėkiantis kaip Gražulis. Manęs nereikia rėkiančio išnešti iš jokio renginio“, – juokėsi vyras.

Studentės raudonavo iš gėdos
Asmeninio pasmerkimo ar neapykantos žodžių menininkas teigė nesulaukiantis. Vis dėlto R.Venckus pasidalijo pasakojimu apie incidentą, kuomet pasmerkimo susilaukė buvęs jo studentas. „Viename universitete, kuriame tuo metu dėsčiau, susidūriau su apkalbomis. Tačiau jos vyko ne apie mane. Atėjau į paskaitą, o prie durų stovėjo kelios merginos ir pašaipiai apkalbinėjo bendrakursį. Svarstė, ar jis gėjus, juokėsi iš to, na, kalbėjo labai negražiai. Pagalvojau, koks turi būti mano kaip pedagogo žingsnis? Paskaitai prasidėjus pasakiau: „Girdėjau, moterys mūsų kurse labai domisi seksualiniais procesais. Todėl šiandien mano paskaita bus apie gėjų, lesbiečių ir AIDS meno kūrėjus.“ Perskaičiau visą paskaitą, su kritine nuomone, pavyzdžiais… Tos merginos sėdėjo tarsi „išskalbtos“, raudonos. Manau, jos suprato, kam buvo skirta paskaita“, – šypsojosi fotografas.

Darbo su modeliais užkulisiai

R.Venckus pabrėžė, kad moters grožis visais laikais buvo įprasminamas daugybe formų. O vyrai mene nuolat rodomi karo, ligų kontekste. „Panorau reanimuoti vyro įvaizdį mene. Nes nėra tokios priešpriešos kaip „dailioji lytis“ ir „bjaurioji lytis“. Tokie įvardijimai iš principo iškreipia lytiškumo suvokimą“, – tvirtino vyras. Atrodytų, dėl atsargaus visuomenės požiūrio į tokius drąsius darbus turėtų būti sunku rasti modelių. Tačiau menininkui pozuotojų netrūksta. Keisčiau jam atrodo kai kurių į fotosesiją pasiprašančių motyvai: „Modeliai atsiranda labai įvairiai. Kartais feisbuke pranešu, jog ruošiuosi fotografuoti, žmonės kreipiasi. Kartais fotografuojasi pažįstami, draugai. Problema su feisbuku: kai žmogus išgirsta, kad ieškai modelio, kartais jis nori ne pozuoti, o pamatyti, kaip viskas vyksta. Yra prisikurta kažkokių mitų, gal prisižiūrėta pornografinių filmų… Manęs klausia: „Tai kaip jie ten pozuoja? Kaip jaučiasi? O gal galima pažiūrėti, kaip vyksta?“ Atsakau: „Nesvaikit, aš ten dirbu darbą!“ O darbas iš tiesų sunkus. Mano fotosesijos labai kūrybinės, per pastarąją, pavyzdžiui, modelis prieš objektyvą ir pritūpimus darė, ir šuoliukus, kone sportavo. Abu po poros valandų darbo buvome išvargę. Tai į ką ten pažiūrėt?“

Laiko vienatvei nėra

Ilgos ir neplanuotos darbo valandos kūrėjo gyvenime nepaliko erdvės šeimai. Tačiau menu gyvenantis vyras teigė neturintis kada jaustis vienišas. „Kas su manim gali gyventi? Aš užsispiriu: ką noriu daryti, ir tą darau! Taip, turiu artimiausių žmonių ratą. Tačiau kūryba apima visą gyvenimą. Ir atima visą tavo laiką. Turiu daugybę veiklos, pomėgių. Man patinka skaityti knygas, rašyti, kurti įvairiomis formomis. Labai faina yra keliauti. Nėra kada jaustis vienišam: turiu daugybę mažų gyvenimo malonumų, kurie ir sudaro pilnatvę“, – dalijosi R.Venckus. Fotografui kūryba daug reiškia ne tik asmenine prasme. Jam itin svarbi ir galimybė kelti aštrius klausimus. „Turime pradėti kalbėti apie žmogaus teises. Gal laikas padėti į šalį savo įsitikinimus ir pažvelgti į patį žmogų? Man svarbiausia kelti diskusiją, klausimus. Jau nieko nebijau ir neturiu poreikio šokti kitam į akis. Jei manai priešingai nei aš, jei mano darbai kelia tau keistus jausmus – sakyk, argumentuok, padiskutuosime“, – kvietė menininkas.


Publikacijos nuoroda

Joana Gimberytė-Juronė (2018-01-31). VGTU dėstytojas paskaitoje privertė raudonuoti studentes. Prieiga internetu: https://gyvbudas.lrytas.lt/likimai/2018/01/31/news/vgtu-destytojas-paskaitoje-priverte-raudonuoti-studentes-4439136/ (2018-02-11).


Parodos ekspozicijos dokuementsacija. Dr. R. Venckaus foto.


Atsiliepimai apie parodą

Provokatorius! Puikiai! Ta proga gal „plačioji visuomenė” paskaitys ir Remigijaus tekstus, juose ras daug meno kritikos ir pačių menininkų. O ir kaip kitaip menininkui pervažiuoti per apdulkėjusius pakaušius šluotražiu? Su viltim, kad žmonės pradės mąstyti, ne tik vartoti „nekropolių vertybes”.

Doc. dr. Nijolė Taluntytė – Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas

Provincialioje visuomenėje kažką kitaip veikti, kurti yra nelengvas uždavinys. Visuomet labai patinka skaityti tavo tekstus. Atrodo tu taip lengvai ir paprastai sugebi pasukti mąstymo svirtelę kita linkme.

Laima Naujokienė – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. 

Nerealus interviu. Tavo parodos nerealios ir daug ką galinti išprovokuoti. Tu priverti mastyti plačiau. Lauksiu daugiau tavo interviu ir parodų!

Andrius Mačys – socialinis pedagogas, Konstanz (Vokietija).

Tavo kūriniai svarbūs ne tik meno prasme, bet ir visuomeniškai šviečia mūsų pilką tautą. Sėkmės ir stiprybės tolimesnėje kūryboje!

Andrius Kočevas – biochemikas, Vilnius

Tikrai laukiau kažko panašaus… tik “stiprus” menas yra išmatuojamas… o ten kur nėra ko matuoti, nėra ir meno. Gal pagaliau susivoksime ir pradėsime tokioje veiklos šakoje, kaip menas… skirti dėmesio temos aktualumui!

Kristina Šiožinienė – Všį Profesinio meistriškumo akademijos direktorė, Kaunas.

Mačiau tavo kūrybą, ji tokia drąsi… Man patinka.Tavo paskutiniai interviu super, retai tokius galiu perskaityti. Visada laukiu tavo paskaitų galerijose, nes po jų visas pasaulis atrodo kitoks. Aš net pavydžiu tavo studentams, kad tu jiems dėstai! Nes tikrai ir pats norėčiau kartais ateiti į tavo paskaitas!

Gedimins Genevičius – studentas, Kaunas


Kiti dr. Remigijaus Venckaus interviu

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Galerijoje „Ars et Mundis“ Kaune – Remigijaus Venckaus fotomeno paroda

Galerijoje „Ars et Mundis“ Kaune – Remigijaus Venckaus fotomeno paroda

ELTA pranešimas.

Penktadienio vakarą Kaune, galerijoje „Ars et Mundis“, atidaroma paroda „Aš esu tu“. Joje eksponuojamų fotografijų autorius docentas dr. Remigijus Venckus prieš parodos atidarymą galerijoje skaitys paskaitą apie eksperimentinę fotografiją.

Anot organizatorių iš Kauno kūrybinių industrijų centro „Artkomas“, doc. dr. R. Venckus yra medijų meno ir
kultūros tyrinėtojas, medijų menininkas, dažniausiai kuriantis fotografijos meną. Pagrindinė jo kūrybos tema – atmintis, laikas ir individuali patirtis bei vyriško kūno bei seksualumo interpretacijos. Autoriaus teigimu, fotografijų cikle „Aš esu kitas“ kūną galima suvokti kaip erdvinį tekstą, kuriuo atveriama ir tuo pačiu metu maskuojama daugiaprasmė istorija, nesusieta vien tik su juo pačiu. Pozuojantis kūnas nepasakoja apie save, iš jo sklindanti reikšmė negrįžta į jį. Tačiau pasitelkus žinojimą, reikšmė atsiveria kaip tolstanti, artėjanti plataus kultūros tekstų tinklo ir niekad nepasiekiamo horizonto link. Sukurti šį ciklą autorių paskatino skaityti ir sąmonėje įstrigę Biblijos fragmentai. Tačiau kūriniuose šie fragmentai neiliustruojami. „Kūno poza, gili ir tarsi viską ryjanti juoda spalva bei pavadinimas žiūrovą perkelia į kitą, už Biblijos esantį, tekstą“, – sako kūrėjas. Paroda galerijoje veiks iki vasario 9 dienos.


Publikacijos nuoroda

(2018-01-26). Galerijoje „Ars et Mundis“ Kaune – Remigijaus Venckaus fotomeno paroda. Delfi. Prieiga internetu: https://www.delfi.lt/veidai/kultura/galerijoje-ars-et-mundis-kaune-remigijaus-venckaus-fotomeno-paroda.d?id=77007983 (2018-02-11)

 

Parodos ekspozicijos dokumentacija. Dr. R. Venckaus nuotr.


Kiti dr. Remigijaus Venckaus interviu

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Nuogų vyrų aktus provokuojančiose pozose fotografuojantis Remigijus Venckus: noriu patikrinti toleranciją

Nuogų vyrų aktus provokuojančiose pozose fotografuojantis Remigijus Venckus: noriu patikrinti toleranciją

Kristina Pocytė kalbina dr. Remigijų Venckų.

„Tiesiog ateinu į žmonių namus ir fotografuoju jų gyvenimą“, – sako šiaulietis fotografas bei kultūros ir medijų kritikas Remigijus Venckus. Rodos, viskas paprasta, tačiau jo nuotraukose žmonės pozuoja nuogi. Nuogi vyrai – pagrindiniai jo nuotraukų objektai.

Pomėgis provokuoti

Tiesa, titulų R. Venckus turi nemažai, tad jį pristatyti galima ne tik kaip fotografą ar kritiką, bet ir kaip VGTU Pramogų industrijų katedros vedėją. „Šiaip esu dėstytojas“, – šypteli pašnekovas ir skaičiuoja, jog prėjęs rugsėjis tokiame amplua buvo jau keturioliktas. Remigijaus nuotraukose vyrai nusimeta ne tik drovumą, bet ir drabužius. O viskas prasidėjo dar universiteto suole. „Kai mokiausi bakalaurą, dar kokiais 2002 metais, gavome užduotį „Asmeninė fotografija“. Mūsų profesorius labai mėgo moteriškus aktus, todėl pagalvojau, kad imsiu ir padarysiu jam vyriškus aktus, – šyptelėjo pašnekovas ir patikino, kad studentai, įtikdami profesoriaus skoniui, užsitikrindavo galimybę gauti aukštesnį įvertinimą. – Bet nenunešiau tų aktų, nes nežinojau, kokia reakcija jo bus.“

Po kelerių metų, gavęs kitą užduotį, R. Venckus atsiminė užmaršty likusius vyriškus aktus. „Jau kai dirbau dėstytoju, turėjau bendrą projektą su britais. Buvo bendra studentų ir dėstytojų paroda „Sensation“ (liet. Pojūtis). Galvodamas, ką galėčiau joje parodyti, prisiminiau tuos aktus, pasodinau du nuogus savo draugus ir iš nugaros nufotografavau, – kalbėjo pašnekovas. – Tiesiog paprastai – nuogus ir klūpančius ant lovos, iš nugaros, veidų nesimatė, krito šešėlis. Iškabinau ir pavadinau „Meile“.“

Autorius neslepia, jog sulaukė įvairių reakcijų. Būtent tai jį ir įkvėpė nesustoti. Praėjus dar keleriems metams R. Venckus sulaukė kvietimo iš Panevėžio. Pasiūlymas skambėjo viliojančiai: „Padaryk kokį nors sprogimą“. Ilgai nemąstęs R. Venckus surengė parodą „Tarp mūsų vyrų“. Žinoma, joje taip pat buvo eksponuojami vyriški aktai. „Tuo metu buvo populiari laida „Tarp mūsų mergaičių“, todėl tai skambėjo ironiškai. Nuotraukose buvo vaizudojamas kaimas, vištos vaikšto, o du nuogaliai tiesiog stovi, žemę krapšto su kokiu pagaliu. Tai buvo ironiška, aš nekūriau jokios perdėtai gražios erotikos. Mėgstu ironiškus pastatymus, mėgaujuosi pačiu kadru ir provokuoju“, – pasakojo R. Venckus.

Tačiau šios provokacijos patinka ne visiems. Jis atviras – ne visos galerijos nori jį įsileisti. „Pirma, esu apie kūrybą ir menus pasisakęs gana kategoriškai. Tai niekam nėra patogu, – kalbėjo medijų ir kultūros kritikas. – Antra, tokios temos… Lietuviai vis tiek – trečia karta nuo žagrės.“

„Man neįdomi žmogaus seksualinė tapatybė“

Fotografas teigia, jog jam visiškai nesvarbu, kas tas vyras, stovintis prieš fotoobjektyvą. „Kai fotografuoju, man neįdomi žmogaus seksualinė tapatybė, gyvenimas, praeitis, nei ką jis veikia, ką valgo ar kuo serga. Man neįdomu“, – teigė pašnekovas. Netrukus R. Venckus atvers duris į parodą Šiauliuose: „Ten bus eksponuojamos naujausios fotografjos. Ten aš tesiog ateinu į kokį nors butą ir sakau, kad bus fotosesija. Fotografijose tiesiog atsispndi to buto istorijos“. Tuo metu kauniečiai kviečiami apžiūrėti bene dešimtmetį rinktų kadrų ekspoziciją. Kartais net itin provokuojančiose pozose įsiamžinančių vyrų, anot fotografo, nereikia ilgai ieškoti. „Kartais jie mane patys susiranda“, – tikino fotografas. Anot jo, kadruose įsiamžino ir nemažai jo draugų. Nusimesti drabužiums kai kuriems vyrams drąsiau ir dėl to, jog nuotraukose nematyti jų veidų. „Iš pat pradžių, kai pradėjau fotografuoti vyrus, jų nesimatė. Vėliau tai tapo toks stilius“, – šyptelėjo pašnekovas, tačiau pridūrė, jog yra tokių, kurie sutinka parodyti ir veidą. Tiesa, dažniausiai tokią drąsą išreiškia užsieniečiai.

„Noriu patikrinti toleranciją“

„Tai žaidimas“, – sako R. Venckus, išgirdęs klausimą, kokią žinutę jis nori perduoti žiūrovams per savo darbus. „Noriu patikrinti toleranciją. Kad žmonės pabandytų, perlipdami per savo netolerancijos ribas, įsikūnyti į tą vaizdą. Noriu, kad jie pagalvotų, kad ir toks gali būti gyvenimas, toks kūnas, toks santykis“, – vardijo Remigijus. Ar mus reikia mokyt tolerancijos? „Nedirbčiau kūrybinių industrijų institute, jei nesuprasčiau, kad tai – kultūros, industrijos ir viso ko plėtros būtinumas. Tolerancija yra labai būtina visuomenės plėtrai, – teigė R. Venckus. – Žinoma, nereikia tolerancijos savižudybėms, smurtui ar panašiai, tačiau turme išmokti tolerancijos kito uždaram miegamajam.“

Žiūrovus provokuojantis ir intriguojantis menininkas atviras ir kalba be užuolankų: „Man ne visada svarbu, ką pagalvos apie mano kūrybą, kaip mane išvadins už nugaros. Aš vis tiek darysiu savo. Nes tai yra mano kalba, tai autentiškas mano požiūris į gyvenimą“. R. Venckaus teigimu, kūrybą galima priimti, galima jos nepriimti, bet svarbiausia, jog kūryba skatina dialogą. Vis dėlto, savo parodomis jis nesiekia auklėti. Esą susiduriame su tokia situacija: tie žmonės, kuriems rekia meno, jau savaime yra tolerantiški.

„Nemanau, kad kažką kažko išmokysiu. Ir tokio tikslo neturiu“, – teigė R. Venckus. Vis dėlto jis turi norą, kurio įgyvendinimas pasiektų kur kas didesnę auditoriją. „O jei norėčiau labiau provokuoti, sukurčiau aktų fotosesiją„Maximos“ mėsos skyriuje“, – nusijuokė R. Venckus ir pridūrė, jog laukia prekybos centro kvietimo.


Publikacijos nuoroda

Pocytė, K. (2018-01-27). Nuogų vyrų aktus provokuojančiose pozose fotografuojantis Remigijus Venckus: noriu patikrinti toleranciją. Delfi. Prieiga internetu: https://www.delfi.lt/veidai/kultura/nuogu-vyru-aktus-provokuojanciose-pozose-fotografuojantis-remigijus-venckus-noriu-patikrinti-tolerancija.d?id=76999807 (2018-02-10).


Atidarymo dokumentacija Manto Jokubausko nuotr.

Ekspozicijos dokumentacija Remigijaus Venckaus nuotr.


Atsiliepimai apie parodą

Super interviu! Remigijau, mane visada žavėjo tavo savitumas. Savitumas ir išskirtinumas mene – tokių žmonių turėtų būti daugiau. Mane tikrai stebina kai kurių asmenų pasilikimas 20 amžiuje, kažkokiame sovietmetyje. Juoką kelia, kuomet bijome pažvelgti į nuogą kūną viešoje erdvėje. Tu „augi“, tačiau ne visi, bet tai jau ne tavo problemos. Daryk tai, kas tau patinka, kas patinka ir tavo meno sekėjams, nes dabar laisva Lietuva!

Deividas Ramonas – pedagogas, Vilnius.

Nesu nei ekspertė, nei žinovė, bet žinau, kad man įdomu tai, kas intriguoja, priverčia pažiūrėti kitaip. Patogus menas greitai pasimiršta, pamatei ir nuėjai. O tavo darbai „nepaleidžia”!

Vaiva Poškaitė-Timošėvič – Projektų vadovė, Vilnius.

Didžiausi ir nuoširdžiausiai sveikinu su parodos atidarymu! Palaikau tavo krypti, kurią pasirinkai. Džiaugiuosi, kad tai darai Lietuvoje! Laukiu kitos parodos!

Veronika Semeniuk – Projektų vadovė, Vilnius – Visaginas.

Visuomet žavėjausi Jumis ir Jūsų požiūriu į pasaulį bei kūrybą. Esate ryški asmenybė ir ryškus menininkas. Linkiu ir toliau drąsiai eiti savo kūrybos keliu, gvildenti rūpimas temas ir jomis dalintis su mumis!

Paulina Stasiūnaitė – medijų menininkė, buvusi studentė, Kaunas.

Nuostabus žmogus, nuostabūs darbai! Daugiau tokių parodų!

Kęstutis Kiaulėnas – pardavimų vadybininkas, Vilnius

Pats geriausias dėstytojas, pas kurį teko mokytis. Žaviuosi ir kūryba, ir atsidavimu kūrybai bei darbui. Buvote atsidavęs savo darbui ir nuoširdus dėstytojas. Nors pasakydavote griežtą savo nuomonę, tačiau Jūsų vertinimai visada būdavo objektyvūs. Padėdavote jauniesiems kūrėjams ieškoti savojo kelio. Su Jumis visad būdavo galima padiskutuoti, turėti gerą laiką dialogui. Stengėtės perteikti visas aktualijas savo studentams. Jūsų kūryba, nors ir kartais būdavo nepatogi, bet ji visada vertė susimastyti, analizuoti Jus, analizuoti save. Manau, kad tokia ir turi būti kūryba – mechanizmas, priverčiantis mąstyti ir analizuoti. Ir už tai Remigijau, aš tikrai Jus labai ilgai atsiminsiu!

Eglė Jasiukaitytė – medijų menininkė, buvusi studentė, Kaunas

Man taip buvo be galo smagu pasiklausyti tavo paskaitos, bei kitomis akimis pažiūrėti į tavo kūrybą. Tavo nuotraukos, tai tarsi nepatogios tiesos apnuoginimas, kurios be jumoro aptarineti neišeina!

Modestas Navickas – rūbų dizaineris, Šiauliai

Stebiuosi ir žaviuosi šio menininko drąsa. Remigijus man yra tikras pavyzdys kūrybiniame pasaulyje. Tiems, kuriems neužtenka supratimo apie jo kurybą arba kyla liguistos mintys, pamačius Remigijaus darbus, labai siūlau ir prašau apsilankyti Remigijau paskaitose ar bent perskaityti apie jį publikuotus straipsnius. Su nekantrumu lauksiu kitų Tavo meninių opusų!

Tomas Valiušis – ekonomistas, Norvegija

Tavo menas yra taikus, o parodos pristato meno pagrindinę idėją: be apribojimų, be aprėminimų, be  uždarumo, tik laisvė! Taip ir toliau! Dėkoju tau Remigijau!

Roman Lakew Asfaw – socialinė pedagogė, Norvegija–Etiopija.


Kiti dr. Remigijaus Venckaus interviu

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Pokalbis apie Etiopiją

Pokalbis apie Etiopiją

 

Pokalbis LRT Opus radijo stotieslaidoje Kelionės ir svajonės 2018 m. sausio 27 d. Pokalbis apie patirtis Afrikoje, o apie jas pasakoja doc. dr. Remigijus Venckus, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas, meno kritikas, fotografas. Jis porą savaičių praleido Etiopijoje, kur gyveno ir bendravo su vietiniais, net jų vestuvėse dalyvavo. Klausėmės ir Afrikos kūrėjų muzikos.

Įrašo nuoroda

(2018-01-27). Interviu su Remigijumi Venckumi apie kelionę į Etiopiją laidoje „Kelionės ir svajonė“. LRT Opus. Prieiga internetu: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013684184/keliones-ir-svajones-2018-01-27-15-00#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=3587000 (2018-02-10).


Kiti dr. Remigijaus Venckaus interviu

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Aš esu kitas

Aš esu kitas

Dr. Remigijus Venckus.

Penktadienio rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus yra ne tik meno ir kultūros kritikas, bet ir aktyvus eksperimentinės fotografijos kūrėjas. Tikriausiai ne dažnas žino, kad viena ankstyviausių ir vis dar plėtojamų fotografijos kūrybos temų yra seksualinė tapatybė, kūniškumas ir vyriškumas. Artimiausiu metu šia tema bus atidarytos dvi didelės doc. dr. Remigijaus Venckaus parodos. 2018 m. sausio 26 d. Kaune, galerijoje „Ars et mundus“ (A. Mapu g. 20) duris atvers vyriškų aktų paroda. Kūriniai sukurti 2002–2014 m. Parodos pavadinimas – „Aš esu kitas. Skirta Kaunui“. Po savaitės, vasario 2 dieną, Šiaulių universiteto dailės galerijoje (Vilniaus g. 141) duris atvers kita vyriškų aktų paroda, tituluojama panašiu pavadinimu – „Aš esu kitas. Skirta Šiauliams“. Šiauliečiams bus pristatomi naujausi 2017–2018 m. sukurti kūriniai. Toliau parengtame straipsnyje žiūrovus parodų autorius supažindins  su vyriškų aktų kūrybos evoliucija bei pristatys konceptualią idėją.

 

Vyriškų aktų kūrybos evoliucija

Ne specialiai, bet greičiau netikėtai 2007 m. pradėjau aktyviai kurti vyrų aktų fotografiją. 2009-04-29 – 05-17 Fotografijos galerijoje Panevėžio mieste surengiau pirmąją autorinę vyrų fotoaktų parodą „Tarp mūsų vyrų“. Nors parodos tekste nebuvo propaguojamas homoseksualaus vyro kūnas, o specialiai keliama vyro kūno nuromantinimo arba eliminavimo dabarties kultūros produktuose problema, tačiau lyrinėse, estetizuotose kompozicijose galima buvo regėti kontroversiškai vertinamas vyriško kūno interpretacijas. Regimos paslėptos nuorodos į vyrišką meilę, intymų ir kasdieniam žvilgsniui neatvirą dviejų asmenų prisilietimą. Gausios refleksijos, pasipylusios Lietuvos spaudoje ne tik rodė visuomenės pasipiktinimą arba pasigėrėjimą kūriniais, bet ir atvėrė tam tikras Lietuvos socialiniame diskurse plytinčias piktžaizdes. Vėliau pakartotinai parodą surengiau Kelmės krašto muziejuje (2010-01-18 – 02-20).

Aktų fotografijomis susidomėjęs meno kritikas ir kuratorius Brighton’o universiteto (University of Brighton, Jungtinė Karalystė) ir Adomo Mickevičiaus universiteto (Adam Mickiewicz University, Lenkija) profesorius dr. Pawel’as Leszkowicz’ius netikėtai mane pakvietė sudalyvauti Lenkijos nacionaliniame muziejuje (Muzeum Narodowe w Warszawie) rengiamoje tarptautinėje parodoje „ARS Homoerotica“ (2010 06).

Vėliau muziejuje surengtame menininkų kūrybos apžvalgos vakare taip pat buvo pristatytas ir analizuotas mano kūrybos asmeninis braižas. Didelio dėmesio ir plojimų sulaukė videofilmas Meilė (2009, 00:05:23). Parodos kuratorius pastebėjo, kad fotografijos ir videomeno kūriniuose gausu egzistencinės problematikos, o patrauklūs ir erotiški kūnai apgalvotai komponuojami buitinėje, jiems neskirtoje ir nebūdingoje, perkeltine prasme negražioje aplinkoje.

Homoerotikoje akcentuojama nuogo, vyriško kūno legalumo problema, kylanti homofobiškoje kultūroje. Čia kūnas virsta ne tik vizualinių geismų, bet ir vyriško pavidalo identifikavimo, seksualinės tapatybės ir tolerancijos kvestionavimo priemone. Tikriausiai dėl Lietuvoje sklandančių homofobiškų visuomenės nuotaikų dalyvavimas šiame renginyje nesusilaukė jokio Lietuvos kultūrinės spaudos dėmesio. Visiškai netrukus apie Varšuvoje surengtą parodą ir keliones po Lenkiją sukūriau interneto meno kūrinį „Lenkijos dienoraštis“.

Dr. Remigijus Venckus „Vaisius”, 2018

2013 m. liepos 13 d. Vilniaus kameriniame teatre buvo atidaryta nauja mano paroda „Aš esu kitas“, kuri tapo pirmuoju antrojo Baltijos parado už toleranciją renginiu. 2014-01-09 – 21 plėtojant pradėtą temą autorinė paroda „AnOther“ buvo surengta Maria Curie Sklodowska universiteto galerijoje Zajezdnia (Liublinas, Lenkija), o 2017-04-05 – 30 autorinę aktų parodą „Iš vaikinų gyvenimo“ dar kartą surengiau Panevėžio miesto fotografijos galerijoje.

Žiniasklaidos didžiulio dėmesio susilaukė 2017 m. gegužės 12 d. „Laiptų galerijoje“ (Žemaitės g. 83, Šiauliai) atidaryta naujausia netradicinį seksualumą gvildenanti eksperimentinė fotografijų paroda „Trans-Kaimas-LT“. Tąkart savosios parodos idėją grindžiančiame tekste rašiau: kasdienėje veikloje, naudojant šiuolaikines komunikacijos technologijos, neretai susidaro įspūdis, jog būtent technologijos atveria visuomenei akis ir parodo gerokai platesnį pasaulį, nei jame dalyvaujame kiekvieną dieną. Jos (technologijos) signalizuoja mums, kai susiduriame su kultūros įvairove ir iš jos kylančiais iššūkiais bei pademonstruoja mūsų pačių mąstymo ribas. Kultūros įvairovė atrodo tiek pat grėsminga, kiek ir veikianti labai žaismingai. Galiausiai ji mus paverčia šio žaidimo dalyviais. Iš įvairovės kylantys iššūkiai mums ir mūsų įprastai aplinkai vienodai adresuoja greitėjančios globalizacijos, kaip ir lėtėjančios lokalizacijos užduotis.

Dr. Remigijus Venckus „Vaisius”, 2018

Galbūt mums per dažnai tenka jausti save lokalų ir suprasti savo lokalumą? Galbūt ši jausena nėra labai negatyvi patirtis? Tačiau darau išvadą, kad likti lokaliam savo mąstymu, neregėti savojo lokalumo globaliajame pasaulyje yra pakankamai pavojinga. Iš šios neregystės gimsta klaidingi kultūros naratyvai, mitai, į kuriuos įtikime ir kurių nenorime išsklaidyti. Šie mitai neapima seksualumo, seksualinės tapatybės, vyro ir moters demarkacinių zonų.

Dr. Remigijus Venckus „Vieno buto istorija”, 2018

Deja, pereinamosios kategorijos iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Kaip kultūros užribiai jos egzistuoja dabartyje. Jos pulsuoja vienodai reikšmingomis įtampomis. Pereinamosios kategorijos žymi nuolatinę teritorijų perženklinimo būtinybę ir mūsų kintančią vietą šalia jų arba jose. Todėl žodžių junginiai, prasidedantys „trans“ mus verčia gyventi šalia tranzito, atlikti transakciją, patirti transhumanizmo idėjų poveikį ir net kirsti gatvę, kuria žingsniuoja transseksualas.

Visi šitie „trans“ mus glumina. Juk beveik nieko nežinome apie transhumanizmą arba apie transseksualus. Pastarieji asocijuojasi ne tik su nepriimtinu kitoniškumu, bet ir su iškrypimu. Dėl mažai argumentuotų arba iš viso nepasvertų asociacijų gimsta paradoksalūs nesusipratimai, skirtingi kultūros pasakojimų skaitymai. Todėl mano, kaip medijų menininko ir kultūros tyrinėtojo, pagrindinė užduotis yra patikrinti bei ironiškai apmąstyti vyraujantį super-lokalų-primityvumą arba „lietuvišką kaimą“, tarpstantį mūsų viduje, neleidžiantį pakelti galvą ir pažvelgti į akis trasseksualui, homoseksualui ar biseksualui…

Apie naujausią parodą „Aš esu kitas. Skirta Šiauliams“

Teiginys, kad kūnas yra neatsiejama žmogaus dalis, daug kam gali atrodyti labai banalus, visiškai suprantamas ir neiškalbingas. Tačiau ar visada kūnas, kaip neatsiejama žmogaus dalis, yra patiriamas lyg įtvirtinta fundamentalija? Manau, kad labiausiai sutrinkama išgirdus, jog šis neatsiejamasis nuo savojo Aš yra seksualus, atakuojamas visokių, beveik gyvuliškų, seksualinių geismų ir konfliktų.

Dr. Remigijus Venckus „Vieno buto istorija”, 2018

Būtent toks kūnas, atsidūręs tarp savęs ir kito, yra tikrovės medžiaga skirta menui, dalyvaujanti kuriančiame konflikte ir aštrėjančiame geisme. Jis įspraudžiamas ir mano fotografijų cikluose „Iš vaikinų gyvenimo“ (2009–2013 m.), „Pas močiutę kaime“ (2009–2010 m.), „Pokalbiai apie meilę“ (2011–2013), „Virtuvės antropologija“ (2010).

Šiuose kūriniuose demonstruojamas vyro kūnas yra teksto dalis, kuri per savo pozą, santykį su vaizdinga (arba ne visai) aplinka pasakoja ne tik apie savo seksualumą, bet ir apie būtį, nostalgiją, tikėjimą, mirtį ir panašiai.

Mano kūryboje kūną galima suvokti kaip erdvinį tekstą, kuriuo atveriama ir tuo pačiu metu maskuojama daugiaprasmė istorija nesusieta vien tik su juo pačiu. T. y. pozuojantis kūnas nepasakoja apie save, iš jo sklindanti reikšmė negrįžta į jį. Tačiau pasitelkus žinojimą, reikšmė atsiveria kaip tolstanti, artėjanti link plataus kultūros tekstų tinklo ir niekad nepasiekiamo horizonto. Būtent toks kūnas regimas fotografijų cikle „Aš esu kitas“ (2011–2013).

Sukurti fotografijų ciklą „Aš esu kitas“ skatino skaityti ir sąmonėje įstrigę Biblijos fragmentai. Tačiau mano kūryboje šie fragmentai neiliustruojami. Kūno poza, gili ir tarsi viską ryjanti juoda spalva bei pavadinimas žiūrovą perkelia į kitą, už Biblijos esantį tekstą. Vyro kūnas nuotraukose ir vyrų apaštalų rašyti tekstai (į kuriuos nurodoma tik pavadinimais) sutvirtina seksualaus, kūniško, geidžiančio vyro poziciją. Tačiau nedera manyti, kad aš savo kūriniais reiškiu priešpriešą tikėjimui ar Biblijai. Priešingai – aš esu tikėjime. Tačiau aš negaliu atsieti kūno seksualumo ir tikėjimo, kaip ir pats negaliu tikėti neturėdamas kūno…

Dr. Remigijus Venckus „Vieno buto istorija”, 2018

Nors ir nenoriu sutikti, kad mano fotografija sugestijuoja homoseksualumą, tačiau visiškai numanau, kad šią sąsają ras ir tvirtai dėl jos piktinsis daugelis žiūrovų. Deja, žiūrovas piktinasi tik dėl savęs, pats to nesuprasdamas.

Patikslinsiu žiūrovui: meno kūrinius, tokius, kokius regite parodoje, paskatino sukurti dabartinė tikrovė, į kurią grąžinu kūrybinį rezultatą.

Kūrybos akto metu aš tik užminiau mįslę. Parodoje manęs nebelieka. Kadangi žiūrovas kontaktuoja tik su kūriniu, bet ne su manimi, todėl būtų per ne lyg neapdairu ir kvaila, jei vyriško kūno erotika būtų suvokiama kaip homoseksuali ir tuo pat metu siejama su autoriumi. Tačiau tokia įmanoma sąsaja rodo, kad tarp kūrinio ir žiūrovo yra tamprus ir ypač siauras atstumas. Vadinasi, žiūrovas pabaigia kūrinį, o tuo pat metu ir save patį. Manęs (autoriaus) nebelieka, nes atstumas nepaprastai išsitempia. Iš žiūrovo kylantis pasipiktinimas homoseksualia erotika žymi jį patį, bet ne mane. Kūrinys tampa veidrodžiu, atspindinčiu pozityvią arba negatyvią žiūrovo poziciją homoseksualų atžvilgiu. Šiuo atveju tiek jūs (žiūrovai), tiek Aš (autorius) esame kiti.

Skaitytojus informuojame, kad doc. dr. Remigijaus Venckaus paroda „Aš esu kitas. Skirta Kaunui“  atidaroma 2018 m. sausio 26 d. 18 val. galerijoje „Ars et mundus“ (A. Mapu g. 20, Kaunas), paroda veiks iki vasario 9 d. Vasario 2 d. (penktadienį) 18 val. Šiaulių universiteto dailės galerijoje (Vilniaus g. 141) atidaroma paroda „Aš esu kitas. Skirta Šiauliams; 17 val. prieš parodos atidarymą autorius skaitys paskaitą apie savo eksperimentinę kūrybą. Paroda veiks iki vasario 13 d.

Skaitytojams primename, kad doc. dr. R. Venckaus kritikos tekstus, parengtus ir publikuotus 2002–2018 m., galite skaityti elektroniniame archyve www.culture.venckus.eu. Apie jį ir jo kūrybą bei akademinę veiklą galite sužinoti apsilankę asmeninėje svetainėje www.venckus.eu, su fotografo veikla galite susipažinti – www.foto.venckus.eu, o apie vedamus šiuolaikiškus seminarus galite sužinoti www.seminar.venckus.eu. Doc. dr. R. Venckus tikisi sulaukti skaitytojų komentarų ir patarimų, kuriuos galite pateikti el. paštu remigijus@venckus.eu.


 

Publikacijos nuoroda

Venckus R. (2018-01-19). Aš esu kitas. Šiaulių naujienos. Prieiga internetu: http://www.snaujienos.lt/kultura-ir-pramogos/36253-kulturos-kirtis-as-esu-kitas.html (2018-01-22).


Nuo 2017-ųjų metų birželio mėnesio dr. Remigijus Venckus kuruoja kritinių straipsnių skiltį „Kultūros kirtis” savaitraštyje „Šiaulių naujienos”, kur publikuojami  jo straipsniai, apimantys humanitaristikos, socialinių reiškinių, technologijų, edukacijos ir meno klausimus.


 

Kiti straipsniai savaitraščio skiltyje KULTŪROS KIRTIS

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Ar vis dar čia esame mes, dėmesingai kuriantys save ir savo gyvenimus?

Ar vis dar čia esame mes, dėmesingai kuriantys save ir savo gyvenimus?

Rūta Švedienė kalbasi su dr. Remigijum Venckum.

AR VIS DAR ČIA ESAME MES, DĖMESINGAI KURIANTYS SAVE IR SAVO GYVENIMUS?

Kėdainių lietuvių ir švedų draugija pradeda vykdyti naują, skatinantį nevyriausybinių organizaciją plėtrą, projektą „Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas Kėdainių kultūrinėje ir kūrybiškumo skatinimo veikloje“, kurį remia Kėdainių rajono savivaldybė.

Šio projekto renginiai skirti draugijos nariams, kultūros įstaigoms, kitoms NVO, kurios veikia kultūros srityje. Iš viso pakviesta dalyvauti mokymuose ir kartu toliau bendradarbiauti 40 asmenų. 

Pirmas renginys vyks lapkričio 11 d. Švietimo pagalbos tarnybos patalpose. Bus surengtas seminaras apie šiuolaikinę kultūrą, inovatyvias kultūrines veiklas, kūrybines industrijas. Seminarą ves lektorius doc. dr. Remigijus Venckus. 

Remigijus Venckus yra medijų menininkas ir kritikas. Rašo medijų ir vizualiosios kultūros, kūrybinių ir kultūrinių industrijų klausimais. 14 metų dėsto komunikacijos, medijų ir  kūrybos disciplinas Lietuvos universitetuose. Nuo 2017 m. vadovauja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedrai ir yra šios katedros bei Kūrybos komunikacijos katedros docentas.

Džiugu, kad  taip labai užimtas kūrėjas ir meno kritikas randa laiko atvykti į Kėdainius pasikalbėti apie kultūrą ir kitus svarbius dalykus. Pateikiame susitikimo su doc. dr. Remigijumi Venckumi Kėdainiuose organizatorės Rūtos Švedienės pokalbį  su juo. 

R. Š. Kultūros žmogus, kūrybiškas žmogus. Kokie jie? Juk galima užsiimti kultūros veikla, būti kultūros žmogumi, o kasdienį darbą dirbti ir nuo kultūros nutolusiame darbe, pvz., būti gydytoju, juk taip? Kūrybiškas žmogus turbūt irgi ne tik menus kuriantis…

R. V. Aiškinti, kas yra kūrybiškumas – nelengvas darbas. Kūrybiškumą lemia daug skirtingų kompleksinių dalykų, puikiai išvystyta skirtingų kompetencijų visuma. Aiškindamas kūrybiškumą, visada pradedu nuo kultūros sąvokos. Kultūra bendrąja prasme yra visa žmogaus veikla ir jos rezultatai. Automobilis, paveikslas, spektaklis, pastatas, gamykla, rinkiminė kampanija, TV laida – visa tai yra kultūra. Šiuo atveju kultūra veikia kiekvieną iš mūsų. Tiek kultūrai kaip procesui, tiek kultūrai kaip veiklos rezultatui yra labai svarbi kūrybinga komunikacija. Tinkamai ir net labai kūrybingai, netradiciškai komunikuojant, galima padaryti kultūros veiklą ir rezultatą labai sėkmingą.

Dažnas visuomenės narys kultūrą supranta kaip meno renginį: koncertą, dailės parodą, poezijos skaitymus, teatro spektaklį. Nemaža atvejų, kai tokio siauro supratimo asmenys kultūros laukui adresuoja ne pačius geriausius epitetus, pvz.: priplaukę menininkai, prie meno, keistuoliai, jiems kitaip veikia smegenų pusrutuliai ir pan. Manau, toks požiūris yra menkinantis ir netinkamas. Kartą, diskutuodamas su pažįstamu biochemiku apie žmogaus, gamtos, visatos ir meno erdvėlaikį, sulaukiau epiteto – „na, Venckau, tu ir nuplaukęs“. Tąkart atsikirtau sakydamas, kad mes, meno kūrėjai ir giliai mąstantys mokslininkai, esame gerokai normalesni nei visa likusi visuomenės masė. Juk kito matymas kaip nenormalaus asmens iš tikro manęs nepadaro labiau normalesnio.

R. Š.  Bet juk kai kalbame apie kultūrą siauresne prasme, visada turime prisiminti, kad kultūrai esame dėkingi už turinį ir prasmę. 

R. V.  Taip, juk technologijos savaime yra bereikšmiai žaisliukai, nenaudingi instrumentai. Prasmė atsiranda, kai technologijas naudoja kultūrą suprantantys, užsiimantys jos vadyba arba kuriantys žmonės. Technologijomis plėtojama komunikacija yra bereikšmė, kai nėra estetinio sprendimo, darniai sulimpančio su žinutės turiniu, vartotojo lūkesčiais ir asmenine patirtimi. Už technologijų panaudojimą kasdienėje komunikacijoje, pramogose ir laisvalaikyje, politiškai ir socialiai angažuotose diskusijose dažnai turime būti dėkingi kultūros kūrėjams, menininkams. Menininkai pirmieji parodė, jog virtualios technologijos, vaizdo įrašymo ir reprodukavimo priemonės (fotografija, kinas, video-, etc.) gali tarnauti visuomenei tiek pasilinksminimo sferoje, tiek švietime, tiek nustatant tapatybę, tiek politinio sprendimo paieškose. Šiuo atveju visiškai suprantama, kad kokybiškai kultūrai (kurią tiksliai išmatuoti beveik neįmanoma) bei jos poveikiui sustiprinti yra labai svarbus kūrybiškumas ir jo valdymas.

R. Š.  Turbūt galima sakyti, kad aiškiai objektyvių kriterijų, leidžiančių įvardinti kūrybingą žmogų, beveik nėra. Kiekvienas, susidurdamas su kūrybingu asmeniu, išskirs vis kitokius jo asmenybės bruožus.

  R. V.  Manau, kad kūrybingam žmogui nėra labai svarbios tabu ribos, jis jaučiasi laisvas ir savęs nevaržo eksperimentuodamas, tirdamas ir reikšdamas nuomonę. Šiuolaikinis kūrybingas žmogus yra smalsus. Jis įgytas žinias visuomet sieja tarpusavyje ir taip sudaro savitą žinių sistemą, kurią realizuodamas praktikoje nuolatos tobulina. Kūrybingas žmogus siekia kūrybos tobulumo, nors jis ir pats žino, kad tobulumas nėra pasiekiamas. Jis prisiima atsakomybę, yra charizmatiškas ir paskui save veda kitus. Tačiau būkime budrūs, gausu ir apsišaukėlių, kurie masinių medijų kanalais klykte išklykia savo kūrybinio gyvenimo sėkmės istorijas. Nuo tokių sėkmingųjų net aš noriu bėgti.

 R. Š.  Tada  kyla klausimas: kaip nesusigundyti tais neaiškiais kūrybingumo vedliais ir  iš kur, kodėl tokių apsišaukėlių atsiranda?…

R. V.  Mes gyvename globalizacijos, įgavusios ryškų virtualumo braižą, laikais. Socialiniais tinklais dalinamės naujienomis apie save ir kitus, formuojame nuomonę bei pasiduodame kitų nuomonei. Kiaurą parą galime regėti TV naujienas, o naudodamiesi iTunes ir Netflix paslaugomis girdime ne tik įvairią muziką, regime ne tik pačią naujausią dokumentiką, bet ir pramoginius šou, begalinės trukmės serialus. Gyvename, dirbame ir leidžiame laiką labai dideliame informaciniame triukšme, kuriame užmirštame, kad gyvename, kuriame pastebime, kad garsiau rėkiantys yra labiau matomi. Informacijos sraute norime rezultato, įsimenančio reginio, begalinės sėkmės, operatyvios pagalbos ir supratimo. Viso to norime nedelsiant, čia ir dabar. Augant norams tampa nebesvarbu, ar gauname kūrybiškai naują ir originalų turinį, ar tik dar vieną kopijos kopiją.

Nors „čia ir dabar“ yra puikus momentas iškilti visokioms vidutinybėms, tačiau man pačiam labiau norisi išgirsti ne vidutinybių kūrybingumo lozungus, bet kūrybinės nesėkmės gilias ir išsamias analizes. Norisi informacijos apie bandymus, kurie buvo plėtojami sprendžiant kūrybines krizes. Maža to, šiame informaciniame triukšme, kurį galime sieti su virtualia, skaitmenine, technologine ir kt. globalizacija vis labiau norisi gyventi neglobalų gyvenimą. Informacinis triukšmas kartais verčia ne tik užsidaryti, bet ir nebeįrodinėti savo kūrybingumo galių, originalaus mąstymo ir kūrybos rezultatų. Norisi savo kūrybos vertinimą pasilikti tik sau ir keliems artimiems draugams, kolegoms, šeimos nariams.

R. Š.  Kultūros žmogus pats supranta save kaip kultūros dalį. Kultūra yra jį visą persmelkusi ir jis pats yra kultūra vienu metu, ar ne taip?

R. V.  Suprantu Jūsų klausimą apie tai, ar kultūros darbuotojas visada yra kultūros dalis. Šiandien žvelgdamas į letargo miege panirusius miestų ir miestelių kultūros centrus, muziejus ir galerijas suprantu, kad jiems visiems labai toli iki tikros kultūros kūrimo, puoselėjimo ir išsaugojimo. Todėl privačios iniciatyvos, tokios kaip meno inkubatorių veikla arba neįprasti meno festivaliai, jau kurį laiką yra perėmę kultūros vežimo vadžias.

Tik nedaugelis kultūros centrų, muziejų ir galerijų bei juose dirbančių žmonių geba deramai kurti, puoselėti, atstovauti kultūrai ir ją plėtoti. Priežastys kelios: kultūra žmogui nerūpės labiau nei jo paties ir jo šeimos socialinis saugumas. Mes vis dar esame skurdi vergų visuomenė, kuri vos sudurdama galą su galu ir patirdama stresą labiausiai rūpinasi būtinųjų paslaugų, maisto prekių ir kitų mokesčių apmokėjimu. Alkana visuomenė nėra saugi visuomenė. Iš nesaugumo kyla pavojus ir laisvai minčiai sklisti. Tad alkana, nesaugi ir apribotos laisvės visuomenė negali galvoti apie meno kūrybą, skirti pakankamai dėmesio estetinei patirčiai kaupti ir net formuoti bei įgyvendinti kūrybinės gyvensenos programą. Manau, jog silpnos visuomenės nariai propaguodami kūrybingumą iš tikro jo  nevysto, bet tik dangsto savo negalę, nevisavertiškumą, maskuoja savus vergo ženklus.

R. Š. Kūrybiškumas šiandien. Jis kitoks nei vakar? Na, sakykim, prieš 20 metų? Jūs jaunas, negaliu labai klausti apie tai, kas buvo prieš 50 metų. Žodžiu, kūrybiškumas šiais kapitalizmo laikais, šioje žinių visuomenėje, koks jis?

                       R. V. Be abejo, kūrybingumas yra pasikeitęs. Jis kitoks nei buvo prieš dvidešimt ar penkiasdešimt metų. Tačiau negalima teigti, kad žmonės prieš dvidešimt metų nebuvo kūrybingi. Tiesiog dabar gyvename kitokio kūrybingumo laikais. Kokybinius pokyčius lėmė technologijų plėtra. Štai kosmoso amžius lėmė puikių fantastinės literatūros ir kino kūrinių atsiradimą. Negalima pasakyti, kad šie kūriniai neskatino ir kitų kūrybos bei mokslo sričių atstovų „gimdyti“ naujus apmąstymus ir kūrybos posūkius, lėmusius net socialinės visuomenės ar atskirų jos narių vertybių skalės pasikeitimą, vartojimo įpročius.

Didžiulis kūrybingumo proveržis sietinas su interneto technologijomis, kurios mus privertė mąstyti ir pasaulį suvokti ne hierarchiškai, ne vertikaliai ar horizontaliai, bet polihierarchiškai ir tinkliškai. Interneto technologijų centrine ašimi tapo komunikacija. Interneto technologijos išplėtė ir pakeitė laiko bei erdvės suvokimą. Tapome ne tik daugiau matantys ir suprantantys, bet ir labiau suvedžiojami tų, kurie žino kaip, kur ir kada naudoti technologijas bei kokią žinią paskleisti.

Šiandieninio kūrybingumo svarbą rodo begalė naujų specialybių ir naujų meno kūrybos formų virtinė. Juk prieš trisdešimt metų niekas net negalėjo pagalvoti apie interneto meną, kibernetinę poeziją, interaktyvių performansų kūrybą, kūrybinių industrijų darbuotojus, meno inkubatorius, performansų festivalius ir kt. Visa tai yra jau mūsų nebestebinanti realybė. Pasikeitė ne tik meno kūrybos laukas, bet ir verslas. Ar įsivaizduotumėte kelionių organizatoriaus veiklą be IT paslaugų? Ar galima surengti koncertą be audiovizualinių technologijų ir be IT paslaugos? Kaip be IT sužinoti, kas yra tikslinis renginio klientas ir kaip jį pasiekti? Tikrai ne! Įvairios, plačiai naudojamos technologijos įgauna prasmę tik tuomet, kai yra pritaikytos. Paminėtina, kad taikymas visada turi tikslą. Technologijų panaudojimui ir darniam taikymui tikrai reikia šiuolaikiškai imliai mąstančių, kūrybingų asmenybių.

Dėl pakitusios kūrybingumo reikšmės net universitetai susiduria su nežaboto ir progresyvaus kūrybiškumo problema. Šiandien ugdome naujo kūrybingumo žmones, jie taps naujų, dar neegzistuojančių specialybių atstovais. Net verslas negali tiksliai pasakyti, kokios srities specialistų jam reikės už kelių metų. Aišku viena, jog būsimiems ir konkurencingiems specialistams aktualios skirtingų kompetencijų sisteminės jungtys. Tad dauguma studijų programų vis labiau ir labiau įgauna tarpdalykiškumo braižą. Į visumą sujungiamos technologijų, estetikos, marketingo ir kitos žinios bei gebėjimai. Deja,  šiandieninės aukštojo mokslo reformos autoriai nesupranta, kad būsimasis specialistas nesidarbuos vienoje srityje. Jo veikla bus tarpdalykinė ir tikrai nebereikalaujanti vienos, gana tikslios krypties išmanymo.

Kita šiuolaikinio kūrybingumo problema yra kapitalistiniai santykiai. Kūryba ir idėjos yra perkamos. Kai gerai perkama ir brangiai mokama, tuomet atsiranda visokie įtikinėjimo mechanizmai apie vieną ar kitą kūrybinį produktą. Šie mechanizmai trukdo atskirti, kuri kūrybinė idėja arba perkamas produktas yra tikrai verti dėmesio, o kurie egzistuoja tik kaip marketinginis šou.

R. Š.: Taigi, technologijos, šiuolaikinės kūrybinės industrijos, matyt, ir padeda kūrybiškumui bei apskritai visam gyvenimui, ir, galima sakyti, trukdo? 

R. V. Technologijos savaime nei trukdo, nei padeda. Jos tiesiog egzistuoja pagal savo dėsnius ir pagal mūsų priskirtas funkcijas. Technologijos taikymas lemia mūsų komunikaciją, net emocinę savijautą ir pasiekimus profesiniame darbe ir asmeniniame gyvenime. Naudojant technologijas yra svarbu turėti tikslą. Jei tikslas geras, tuomet taikomos technologijos dažniausiai padeda ir veikia teigiamai, jei tikslas blogas – tuomet viskas vyksta priešinga kryptimi.

Nors technologijos sumažina darbo trukmę ir leidžia rezultatus pasiekti vis greičiau arba mobilizuoja kūrybos ir gamybos procesus, tačiau jos taip pat lemia nesustabdomo greičio pojūtį ir iš proto varantį stresą. Šiandien iš darbuotojo reikalaujama dirbti greitai ir daug, siekti greito ir tuo pačiu metu kokybiško rezultato. Užduočių kiekiai užspendžia darbuotoją tam tikroje stresinėje situacijoje ir būna atvejų, kai darbuotojai pasirenka mažiau technologizuotus darbus arba keičia darbo vietą. Tad technologijų lemiamas iš proto vedantis greitis ir produktyvumo siekis ne visuomet padeda kūrybingai gyventi ir dirbti.

Pastebėtina, kad technologijos kartais padeda labai greitai reflektuoti aplinkinių konkurentų kūrybos rezultatus, juos sisteminti ir analizuoti. O tai verčia mąstyti ir apie savosios kūrybinės sistemos pokyčius bei planuoti veiklos sėkmes ir nesėkmes.

Esu įsitikinęs, kad be technologijų ir be technologiškai raštingų žmonių nebūtų ir kūrybinių industrijų. Kartu su technologijomis plečiantis komunikacijos galimybėms, plečiasi ir kūrybinės veiklos bei kūrybos rezultatus vartojančių asmenų laukas. Visa tai reikalauja kompleksinio žinojimo, kuris apima ne tik gerą skonį ar technikos supratimą, bet ir vadybą, marketingą, viešuosius ryšius, projektinę veiklą. Visa tai savitai charakterizuoja specifinį kūrybinių industrijų lauką. Geri kūrybinių industrijų specialistai tikrai padeda kūrybiškumui augti, jį puoselėja. Šie žmonės ne tik supranta, kaip meno kūrinys ar atitinkamo tiražo kūrybinis produktas yra padarytas, bet ir kokios yra naudotos technologijos. Jie pasitelkia ne tik vadybos žinias, bet ir marketingo bei viešųjų ryšių. Kūrybinės industrijos yra tarpdisciplinės, jose susitinka ne tik kuriantys žmonės, bet ir kūrybos procesus valdantys, reprezentuojantys ir parduodantys asmenys.

Taigi, technologijos lemia naujas kūrybos formas ir kai kuriuos kūrybos procesus operatyviai automatizuoja. Kūrybinės industrijos globoja plėtojamus kūrybos procesus ir jų metu gautus rezultatus įverslina. Tad šiuo atveju aišku viena, kad darnios technologijos ir kūrybinės industrijos padeda kūrybiškumo vystymui.

R. Š. Esame vartotojiška visuomenė. Giluma ir tuštybė kultūros gyvenime, kur matote tai ir tai? Jums neatrodo, kad banalėjame vis labiau?

R. V.  Bendruomenės, kuriose ypač svarbūs kapitalistiniai santykiai, labai aiškiai rodo vartotojų visuomenės simptomatiką. Kraštutinės vartotojų visuomenės nariai nori turėti kiek įmanoma daugiau. Ilgainiui jie yra apsvaiginami nuoboduliu, nes turėjimas nebeteikia malonumo. Vis labiau norisi naujo automobilio, patirties, kelionės, telefono ar kompiuterio. Bet išties viso to nereikia. Kapitalistiniais santykiais grįstose vartotojų bendruomenėje patys bendruomenės nariai yra išugdyti vartoti ir nejausti saiko. Tai alkio bendruomenė, kuri kartais verčia susimąstyti ir paklausti savęs, ko iš tikro reikia visavertiškam gyvenimui. Tad kartais visiškai manęs nestebina kai kurie šios bendruomenės nariai, staiga atsisakantys vartojimo įpročių ir patogumų. Jie su vartotojų alkiu dorojasi mažindami savo poreikius. Jie savo namuose turi kelias kėdes ir stalą, vieną sofą, kelias lėkštes ir šakutes. T. y. jie optimaliai minimalizuoja vartojimo procesus ir daiktų turėjimą bei kaupimą. Tokie žmonės susigrąžina ne tik kasdienybės džiaugsmą, bet ir atidumą gyvenimui bei kuria iš naujo savo prasmingą gyvenimą. Randasi žmonių, savo kasdienėse veiklose kuriančių lėto gyvenimo programą. Jie niekur neskuba, dirba aiškiai koncentruotai konkrečiose veiklose, lėtai valdo kasdienius procesus, neskuba į darbą. Vienu žodžiu, jie propaguoja ekologišką, kūrybingą ir kokybišką bestresį gyvenimą. Tokie žmonės yra pasitraukę iš tuštybės mugės, kuri įprastai lydi grynaisiais kapitalistiniais santykiais sukurtas bendruomenes.

Buvimas greitėjančiame ir iš proto varančiame gyvenime mus priverčia būti labai išradingus ir tuo pačiu kūrybingus. Turime greitai ir operatyviai spręsti iškilusias problemas, neutralizuoti įvairias rizikas.  Mums keliami vis nauji ir sudėtingesni iššūkiai. Su jais susidorojame, bet kas po to? Ar vis dar čia esame mes, dėmesingai kuriantys save ir savo gyvenimus?…

Mūsų banalumas pasireiškia tuomet, kai galvojame, jog kasdienybėje apsikraudami daiktais ir technologijomis visas problemas išspręsime savaime. Reikia mokėti valdyti technologijas ir jas pritaikyti savo poreikiams. Technologijų taikymą reikia planuoti, o gautą rezultatą numatyti. Mūsų laikmečio banalumas pasireiškia per technologinį viliojimą, t. y. atsiranda technologijų geismas, kuris verčia mus melstis joms tarsi norus pildantiems dievams.

R. Š. Kėdainiai. Koks įvaizdis jus pasiekia? Kokį matote mūsų miestą, žmones, kaip turėtume kurti, ką kurti, kad taptume kūrybiškas, inteligentiškas miestas?

R.V. Kėdainiai nėra tas miestas, kurį labai gerai pažinočiau. Daugiakultūriame centre esu rengęs porą savo parodų. Naują parodą planuoju surengti 2018 m. To centro darbuotojai yra nuostabūs žmonės!

Atsakydamas į klausimą nepataikausiu ne tik kėdainiečiams, bet ir kitų miestų bei miestelių gyventojams. Lietuva yra maža ir tokia neįdomiai vientisa. Beveik visi regionai gyvena tomis pačiomis problemomis. Didžioji problemų virtinė kyla iš mūsų pačių nevisavertiškumo jausmo, kuris įdiegtas per ilgametes ir periodines šalies priespaudas. Nors jau esame savo šalies ir savo vaikų ateities šeimininkai, tačiau mes vis dar nežinome, ką mums daryti su mūsų šalimi. Vieną vertus, norime būti labai vakarietiški, bet negalime priimti liberalaus, kone skandinaviško gyvenimo modelio, antrą vertus, negalime pralaužti nuosavų užtvarų ir dėl to likdami užsispyrę stuobriai atgrasome kitus nuo savęs. Taigi, norėdami būti kūrybingi ir išties sukurti savitą pavyzdinę šalį, miestą, regioną ar tiesiog mažą kaimelį, pirmiausiai turime išmokti būti tolerantiški ir pabandyti užtikrinti socialinį saugumą. Antra, turime atsigręžti į savo pačių šaknis, pagalvoti, kaip savo tradicijas prikelti naujam ir savitam gyvenimui. Prisikėlimo planui realizuoti reikės technologijų ir tų pačių kultūros industrijų specialistų. Trečia, turime išsikelti iš savo bendruomenės kūrybinguosius lyderius, juos palaikyti ir jiems padėti veikti. Ketvirta, kartu su lyderiais turime pažvelgti į vietos kūrybinį ir kultūrinį potencialą bei jo pagrindu formuoti savitą tik Kėdainių miestą ir ne tik!


 

Renginio akimirkos


 

Publikacijos nuoroda

Švedienė, R. (2017–11–10). Ar vis dar čia esame mes, dėmesingai kuriantys save ir savo gyvenimus. Kėdainių mugė, nr. 87(2044), p. 8.


 

Kiti dr. Remigijaus Venckaus interviu

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

R. Venckus vadovaus Pramogų industrijų katedrai

R. Venckus vadovaus Pramogų industrijų katedrai

Lekt. Jovilė Barevičiūtė kalbina dr. Remigijų Venckų.

Šiauliečiams gerai pažįstamas doc. dr. Remigijus Venckus nuo 2017 metų pradeda vadovauti naujai Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedrai, kuri vykdys pramogų industrijų ir renginių inžinerijos studijų programas bei mokslo tyrimus.

Primename, kad doc. dr. R. Venckus yra kilęs iš Šiaulių, kuriuose gyveno ir mokėsi, vėliau Vilniaus dailės akademijoje apgynė humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Šiuo metu gyvendamas Vilniuje jis dažnai lankosi Šiauliuose kaip šiuolaikinio meno kritikas.

Nuo balandžio mėn. doc. dr. R. Venckus „Šiaulių naujienose“ kuruoja skiltį „Kultūros kirtis“, kuriame publikuojami jo parengti straipsniai ir interviu, taip pat skelbiamos ir jo kolegų publikacijos. Jau ne vieną kartą skiltyje „Kultūros kirtis“ buvo publikuoti Vilniaus Gedimino technikos universiteto lektorės, mokslinių knygų vertėjos Jovilės Barevičiūtės parengti straipsniai. Šį kartą siūlome susipažinti su lektorės J. Barevičiūtės parengta diskusija apie būsimus doc. dr. R. Venckaus darbus naujoje katedroje.

– Naujoji Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Kūrybinių industrijų fakulteto (KIF) Pramogų industrijų katedra vykdys dvi bakalauro studijų programas – pramogų industrijų ir renginių inžinerijos. Papasakokite apie šių studijų programų turinius ir galimybes. Kokios karjeros perspektyvos nūdien atsiveria ar galėtų atsiverti būsimiesiems pramogų industrijų ir renginių inžinerijos profesionalams Lietuvoje?

– Pramogų industrijų katedra yra visiškai naujas ir vienintelis išskirtinai tik į renginių sritį orientuotas akademinis padalinys Lietuvoje. Turiu omenyje įvairius renginius – ne vien pramoginius, bet ir vadinamuosius rimtuosius, pavyzdžiui, mokslo ir verslo konferencijas, simpoziumus, forumus, suvažiavimus, sąskrydžius, meno parodas ir t. t.
Panašaus lauko problemas apimančių katedrų, visgi plėtojančių mažiau koncentruotą veiklą, egzistuoja ir kitose mokslo įstaigose. Naujosios VGTU katedros studijų programos – pramogų industrijos ir renginių inžinerija – gali būti suprantamos ir kaip labai skirtingos, ir kaip glaudžiai susijusios. Pramogų industrijos yra komunikacijos, o Renginių inžinerija – inžinerijos krypties studijų programos.

Katedra buria įvairių renginių srityje dirbančius teoretikus ir praktikus bei jų studentus. Viso katedros kolektyvo pagrindinis tikslas yra tirti sudėtingą pramogų industrijų lauką, ugdyti gebėjimus jame orientuotis, stebėti ir analizuoti nūdien Lietuvoje ir pasaulyje populiariausius ir tam tikrais atvejus net periferinius pramogų produktus.

Dr. Remigijus Venckus. Panevėžio dailės galerijos nuotr.

Pramogų industrijų programa orientuota į pramogų idėjų, pramoginių renginių formatų, pramogų inovacijų kūrimą, renginių organizavimą, įvairių užsienio pramoginių projektų inovatyvų adaptavimą Lietuvoje, jų populiarinimą, pramogų kultūros ir etikos kūrimą bei plėtojimą. Žinoma, esama ir verslo bei vadybos dalykų, bet jie nėra pagrindiniai, pagrindinė orientacija – pramogų komunikacija, o ne jų vadyba.

Pramogų industrijų specialistas gebės integruoti efektyvią komunikaciją profesinėje veikloje, taikyti kūrybinius sprendimus ir komunikacijos strategijas valdant pramogų industrijų lauką, vis labiau įsiterpiantį į kiekvieno iš mūsų gyvenimą, laisvalaikį ir pomėgius.

Kita katedros vykdoma programa – tai renginių inžinerija. Šioji yra ne komunikacijos, bet inžinerijos krypties. Renginių inžinierius yra tas specialistas, dirbantis ties pramogų industrijų technine puse. Renginių inžinieriaus pagrindinės kompetencijos yra šios: inžineriniai scenos sistemų ir konstrukcijų sprendimai, apšvietimas, įgarsinimas, inžineriniai pirotechnikos ir lazerių efektų panaudojimo sprendimai, 3D „Mapping“ projekcijų technologijos, renginių techninė priežiūra ir sauga.

Baigus renginių inžinerijos studijų programą įgyti gebėjimai ir kompetencijos leidžia darbuotis specializuotose, techninius renginių erdvių (pavyzdžiui, scenos) sprendimus vykdančiose įmonėse, renginių organizavimo agentūrose, teatruose ir kino teatruose, verslo ir konferencijų centruose, parodų rūmuose, radijuje ir televizijoje.

Beveik visada renginių inžinieriai, skirtingai nei pramogų industrijų specialistai, dirba anapus scenos, renginio, kūrinio demonstravimo erdvės. Valdydami technologijas, renginių inžinieriai užtikrina, kad įvairūs renginiai, įskaitant ir pramoginius, būtų techniškai sėkmingi ir saugūs.

Vilnius Gedimino technikos universiteto naujieji rūmai. VGTU nuotr.

– Kuo skiriasi kūrybinės ir pramogų industrijos? Neretai šią skirtį yra gana sunku įžvelgti – paprastai pramogų industrijos yra vertinamos kaip integrali kūrybinių industrijų dalis. Visgi, remiantis KIF siūlomomis bakalauro studijų programomis, kokią subtilią ribą galėtumėte nubrėžti tarp šių dviejų industrijų sričių?

– Kūrybinių industrijų laukas išties platus. Šis laukas apima ir dizainą, ir architektūrą, ir kompiuterinius žaidimus, ir madą, ir daugybę kitų sričių, iš pirmo žvilgsnio net vargiai besisiejančių su kūrybiškumu.

Kūrybinių industrijų pagrindas yra inovatyvių, šiuolaikines aktualijas atliepiančių, kūrybiškų idėjų generavimas ir tų idėjų transformavimas į pridėtinę vertę, kitaip tariant, tų idėjų pavertimas pinigais (garsaus kūrybinių industrijų teoretiko Johno Howkinso žodžiais tariant, turning ideas into money). Kūrybinės industrijos yra itin glaudžiai susijusios su įvairių naujausių technologijų taikymu, verslo praktikomis, miestų ir regioninės kultūros plėtra. Kūrybinės industrijos veikia tada, kai gamyba ir paslaugos pasuka ne masinio tiražavimo, bet kultūrinės įvairovės kūrimo link. Kūrybinės industrijos – tai jokiai negatyviai standartizacijos tendencijai nepaklūstantis laukas. Kaip ir kūrybinės industrijos, taip ir pramogų industrijos yra organiškos inovacijoms, kūrybiškumui ir talentui.

Šiandien vis dažniau pastebime, kad pramogos siejamos ne tik su pasilinksminimais, bet ir su edukacinėmis praktikomis, darbo našumo skatinimu, intelektinių gabumų vystymu ir t. t.

Štai muziejų, kurie yra kūrybinių industrijų dalis, neįsivaizduojame be edukacinės veiklos – pavyzdžiui, vaikams jose dažniausiai siūlomos nuotaikingos, pažintinės, labiau pramoginės edukacinės praktikos. Kitas pavyzdys: muzikos festivaliai kaip ir nebegali egzistuoti be vietos kūrėjų dizaino ir amatų – festivalių metu demonstruojami bei parduodami unikalūs produktai, o galiausiai net išbandomas dirbinių gamybos procesas. Tad šiuolaikiniai pramogų industrijų specialistai užtikrina dialogą su kūrybinėmis industrijomis.

Visgi bandant nubrėžti demarkacijos liniją tarp kūrybinių ir pramogų industrijų tai padaryti yra gana nelengva – toji riba yra išties subtili ir panaši į plonytę, tačiau visai ne raudoną liniją. Kur kas lengviau kalbėti apie kūrybinių industrijų ir pramogų industrijų sąveikas, o ne apie jų skirtumus, nes pramogų industrijos yra neatsiejamos nuo daugybės kūrybiškumo elementų. Visgi kūrybinės industrijos yra orientuotos į produkto, o pramogų industrijos – į formato kūrimą.

Jovile, remdamasis mūsų ne viena plėtota diskusija ir prieita bendra išvada, norėčiau pastebėti, kad kūrybinės industrijos orientuotos į produkto, o pramogų industrijos – į formato kūrimą, tačiau ši perskyra yra sąlyginė.

Remiantis Howkinso ir Jungtinės Karalystės Kultūros, medijų ir sporto departamento klasifikacijomis, pramogų industrijos – netgi nenaudojant pramogų industrijų sąvokos (nes šiose klasifikacijose ji nenaudojama) – yra integrali kūrybinių industrijų dalis. Tačiau pramogų industrijų sąvoką naudoja Charlesas Landry knygoje „Kūrybinis miestas“.
Realiai pramogų industrijos pagal etimologiją – tai pramogų gamyba. Juk norint sugeneruoti pramogą, neišvengiamai tenka pasitelkti ir kūrybiškumo elementą – šioje vietoje kūrybinės industrijos ir persikloja su pramogų industrijomis. Pramoga gali būti be galo daugialypė – pramogaujame žaisdami ir kompiuterinius žaidimus, žiūrėdami filmą, stebėdami spektaklį (scenos menai), o tai priklauso jau kūrybinėms industrijoms.

Be to, kūrybines ir pramogų industrijas itin suartina toks dalykas kaip įvairių veiklos rūšių įžaidybinimas (angl. gamification). Pvz., miesto zonų įžaidybinimas vyksta taip, kad tam tikra apleista, pamiršta ar nepopuliari vieta pritaikius įžaidybinimo metodą per pramogos elementą paverčiama masinės traukos tašku.

Visgi kūrybinės industrijos labiau orientuotos į turinio ir produkto, o pramogų industrijos – į formos ir formato kūrimą. Kaip galima daryti kūrybinių ir pramogų industrijų perskyrą didele dalimi priklauso dar ir nuo to, kokia kūrybinių industrijų klasifikacija remsimės, o pastarųjų yra labai daug (ne tik tos dvi mano paminėtos): jas kuria individualūs teoretikai arba atitinkamos institucijos.

Šiandien kūrybinių, o ir pramogų industrijų praktikose populiarėja ir jau kone „ant bangos“ atsiduria strategija – masinis individualizavimas (angl. mass customization). Tai – masiškai gaminamų produktų individualizavimas. Šita strategija yra tarpinis variantas tarp grynosios gamybos ir grynosios kūrybos.

Kūrybinės industrijos atitinkamose srityse orientuotos į „brendų“ kūrimą. Kuo skiriasi produktas nuo brendo? Pirmasis orientuotas į vartotojų poreikius, o antrasis – į jų norus, taigi čia iškyla emocinis kontekstas ir į areną kaip tik čia išeina pramogų industrijos, kurios būtent ir nukreiptos į emocijų ir potyrių generavimą.

– Tiek pramogų industrijų, tiek ir kūrybinių industrijų studijų programas būsimiesiems studentams siūlo rinktis ne tik VGTU, bet ir kai kurie kiti Lietuvos universitetai. Kuo šios po VGTU stogu vykdomos studijų programos skiriasi nuo siūlomų kitų universitetų? Kuo jos išskirtinės, o gal – net unikalios?

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultetas. VGTU nuotr.

– Ne paslaptis, kad VGTU kūrybinių industrijų studijų programa – pirmoji Lietuvos universitetuose. Ji startavo 2008 m. Tad puikiai suprantama, kad ši programa jau turi tradiciją, įtvirtintą gerą vardą, subūrusi savo srities profesionalus. Ši programa taip pat buvo puikus KIF idėjinis ir praktinis pagrindas, o galiausiai ji buvo paskata ir pramogų industrijų, ir renginių inžinerijos studijų startui. Pramogų industrijos kituose universitetuose dažnai studijuojamos integruotai, t. y. tam tikrame santykyje su kitomis industrijomis (kaip kultūrinėmis ir kūrybinėmis) arba su šiuolaikiškomis profesinėmis veiklomis, labiausiai akcentuojant vien tik šiuolaikinio meno kūryba.

Beje, VGTU, kaip techninio ir technologinio profilio universitetas, savosiomis programomis išsiskiria iš kitų aukštųjų mokyklų tarpo dėl puikiai ugdomų technologinių kompetencijų ir gebėjimų. Tad ir komunikacijos studijose matau technologijų svarbą.

Universitete skiriamas solidus dėmesys KIF vykdomų studijų praktinei pusei. Čia paskaitas ir praktinius užsiėmimus veda gerai savo srityje žinomi profesionalai praktikai, dirbantys įvairiose įmonėse, tuo tarpu, tarkime, VU kūrybinės industrijos yra labiau teorinio pobūdžio. Tad stiprioji fakultete vykdomų studijų pusė yra būtent jų praktinė dalis. Šiai daliai realizuoti plačias galimybes atveria ir VGTU „LinkMenų fabrikas“.

– Sakykite, kuo pramogų industrijų bakalauro studijų programa skiriasi nuo, tarkime, tų studijų programų, kurias siūlo VGTU Verslo vadybos fakultetas? Šio fakulteto mokslininkai nesunkiai galėtų sukurti, pavyzdžiui, pramogų verslo studijų programą, o galbūt ji – jau kuriama. Tad kuo skiriasi pramogų industrijos nuo pramogų verslo?

– Pramogų industrijų tikslas yra pramogų gamyba ir pramogų komunikacija bei pramogų kultūros kūrimas, o pramogų verslas labiau kreipiamas pramogų vadybos kryptimi su jų integravimu į ekonomiką, pastarojoje kuriant pridėtinę vertę.

Lietuvos pramogų industrijos bent jau šiandien negeba diktuoti tarptautinių tendencijų, dažniausiai bandoma pasivyti Vakarų pasaulį ir sekti ten vyraujančiomis sėkmės sulaukusiomis praktikomis. Todėl reikia bandyti kurti savą ir savitą Lietuvos pramogų industrijų lauką, formuoti jo populiarumo strategiją mūsų šalyje ir už jos teritorijos. Šiandien mums atsiveria plačios ir dar neišnaudotos erdvės lietuviškojo pramogų pasaulio kūrimui.

Vis dėlto šios užduoties negali įvykdyti vien tik verslo vadybos specialistai, nes jie dažniausiai vadovaujasi bendrosiomis savo srities žiniomis. Pramogų industrijoms ir kūrybinėms industrijoms priklausančios veiklos reikalauja kultūros, estetikos, sociologijos, filosofijos, politikos ir komunikacijos žinių bei daugybės praktinių, dažniausiai su medijų technologijomis susijusių įgūdžių. Verslo vadybą baigęs žmogus gali būti puikus pramogų industrijų specialisto, dirbančio su kompleksiniais pramogų industrijų paketais, partneris.

– Diskutuojant su gerai žinomais Lietuvos pramogų verslo atstovais, ilgus metus besisukančiais šioje srityje, dažnai pasigirsta užtikrintai išsakoma nuomonė, esą nei universitetas, nei kolegija nėra pajėgūs paruošti pramogų industrijų profesionalo. Jų teigimu, gebėjimas kurti ir organizuoti pramogas, plėtoti pramogų verslą ir dalyvauti šioje srityje – veikiau konkretaus žmogaus prigimties, charakterio ar Dievo dovana, tačiau ne kokiomis nors studijomis išugdomas ar išmokomas dalykas. Kokius kontraargumentus išsakytumėte šiuolaikiniams Lietuvos pramogų verslo grandams?

– Pramogų industrijos nuolat kinta kartu su naujausiomis komunikacijos tendencijomis ir technologijomis, žmonių vertybėmis, vartojimo įgūdžiais, gyvenimo būdu ir t. t. Nors pramogų industrijų praktikai nuolatos dirba šiame lauke, tačiau ne visada galima suvokti visą šį lauką nuo jo neatsiplėšiant. Būtina žvelgti išlaikant objektyvumo distanciją.
Mokslininkai pastebi, kad periferijoje yra išskirtiniai ir unikalūs pramogų paketai, specifinio skonio ugdymo variantai, galiausiai išliekamąją vertę turintys vietos ir šalies kultūros savitumai, nacionalumo žymenys bei iniciatyvos.

Mokslininkai ir dėstytojai mato ir populiarumo lauką, ir jo periferiją. Jie studentus gali supažindinti su plačiahorizončiu pramogų industrijų kraštovaizdžiu ir kartu bendradarbiaujant su praktikais juos pastūmėti pirmiesiems žingsniams darbuotis imantis jau konkrečių pramogų industrijų praktikų.

Daugiau nei prieš metus dalyvavau jūsų, Jovile, suorganizuotoje diskusijoje, kur žurnalistas Saulius Bartkus kaltino Lietuvos švietimo įstaigas, kad neparuošia studentų, galinčių be jokio pagalbinio pasirengimo iš karto filmuoti, montuoti ir režisuoti TV laidas. Tą kartą aš jam atsakiau: jei mes paruošime absoliučiai puikų pramogų industrijų specialistą, jūs jo nesamdysite, jums jo paprasčiausiai nereikės.

S. Bartkaus kritika iliustruoja kur kas platesnę problemą: Lietuvos verslininkai nori samdyti superspecialistą, į kurio kompetencijas niekada daugiau nereikėtų investuoti, kurio kompetencijos būtų tinkamos kiekvienam konkrečiam šou verslo grandui ir neštų didžiulį pelną už minimalų atlyginimą.

Superspecialistų neruošia jokie pasaulio universitetai, nors ir apmoko juos dirbti su naujausiomis technologijomis, analitiškai vertinti kūrybos tendencijas, suvokti bei kritikuoti komunikacijos pokyčius.

Universitetai veikiau padeda įvaldyti kūrybingumo elementą į atitinkamas veiklos sritis integruojančius ir kūrybingumą pozityvia prasme normuojančius metodus. Taigi ir naujoji Pramogų industrijų katedra sieks, kad jaunasis specialistas gebėtų orientuotis pramogų industrijų lauke, jį vertinti kritiškai ir analitiškai, suprasti jo kūrybinę virtuvę ir auditoriją, išmanytų jo marketingą, vadybą, viešuosius ryšius.

Kūrybingas žmogus nebijo eksperimentuoti ir tokiu būdu kurti inovacijas. Jis ne tik dirba, bet ir visą gyvenimą gilina savo žinias ir gebėjimus (angl. long-life learning), stengiasi rasti naujas išeitis pačiose sudėtingiausiose ir netikėčiausiose situacijose.

Noriu pasakyti, kad pramogų industrijos liūtai, kaip ir didžioji visuomenės dalis į studijų programas ir studentų rengimą žiūri kaip į konvejerinį automobilių gamybos fabriką. Ugdyti žmogų – tai ne tas pat, kaip remontuoti buities apyvokos daiktus, gaminti pakavimui skirtas kartono dėžutes, TV eteriu transliuoti blizgančius nūdienos populiarios žvaigždės gyvenimo interjerus.

Dažnai pamirštamos labai skirtingos universitetų ir kolegijų misijos, neatskiriamos abiejų institucijų paskirtys. Kolegijos ruošia konkrečios srities, labai konkretų darbą atliekantį specialistą. Universitetai ruošia kūrybingą, plačiai mastančią asmenybę, tam tikra prasme net valdančią kolegijų paruoštus siauro profilio specialistus ir jų darbą.

Reziumuoti savo paaiškinimus galiu trimis teiginiais. Pirma, studijų metu universitetuose yra argumentuotai aiškinama tai, kas egzistuoja ir analizės gausoje jaunasis specialistas pamažu supažindinamas su esamu profesijos lauku. Antra, universitetai gamina ir į praktiką perduoda žinias. Trečia, universitetai, kai kuriais atvejai būdami greit nekintančiomis struktūromis, garantuoja kultūros, socialinės tikrovės, kūrybos, komunikacijos, technologijų vartojimo ir taikymo tęstinumą bei harmoniją, tradicijos išsaugojimą ir perkainavimą.

Kai kurie universitetai yra ir tautos arba regiono atminties ir tapatumo saugotojai. Tradicija ir tęstinumas yra labiausiai būdingi Vilniaus universitetui, kuris ir orientuojasi į tradiciją, o ne VGTU, kuris yra vienas iš šiuolaikiškiausių, atviriausių ir inovatyviausių Lietuvos universitetų.

– Jūsų vadovaujamos katedros studijų programų pobūdis – labiau praktinis nei teorinis. Visgi, kadangi šios studijų programos yra ne koleginės, o universitetinės, ne tik neišvengiamas, bet ir vienas iš pagrindinių jų ingredientų – teorinis pagrindas. Kaip žinia, šiuolaikinis jaunimas, ypač būsimieji profesionalūs kūrybininkai ir pramogininkai, teorinių dalykų kaip įmanydami vengia. Tad, jūsų manymu, kaip šį universitetinėms studijoms būtiną pagrindą būtų galima išgelbėti ir sėkmingai jį integruoti į pramogų industrijų ir renginių inžinerijos studijų programas?

– Esu įsitikinęs, kad universitete galima išmokyti pamilti teoriją. Meilė teorijai prasideda tuomet, kai studentai ją (teoriją) ima suprasti ir taikyti procesų ir produktų analizėje. Galiausiai kūrybos procesai persipina su daugybe teorijų ir net paskatina kurti naujas teorijas.

Žinau labai daug praktikų, dirbančių pramogų industrijų lauke, kuriems teorijos žinojimas ir gebėjimas ja remtis, argumentuojant savo sprendimus, tik padėjo profesinėje veikloje.

Aš visada net savo praktinėse paskaitose studentams demonstruoju kaip veikia įvairios praktikos ne takoskyroje, bet dialoge su teorija. Nesvarbu, kokią specialybę studijuoja studentai, svarbu tai, kad jiems paaiškinu nepavykusias praktikas ir nesėkmingai sukurtus produktus argumentuodamas tai, kad nebuvo paisoma dėsnių, kurie apibrėžiami ir paaiškinami teorijomis. Kartais net aš pats studentams būnu pavyzdžiu, pristatydamas savo menininko ir teoretiko profesines veiklas bei analizuodamas jų tarpusavio ryšius.

– Kokią ateities viziją puoselėjate kaip Pramogų industrijų katedros vedėjas? Kokia, jūsų manymu, šios katedros vieta KIF ir VGTU erdvėje? Kokius uždavinius keliate sau artimiausiai, o galbūt ir tolimesnei ateičiai, kad ši katedra sėkmingai gyvuotų?
– Pirmiausia norėčiau „suklijuoti“ kolektyvą, burti mokslininkų, pedagogų ir praktikų vieningą branduolį. Antra, mums kaip universitetui labai svarbūs mokslo tyrimai, kurie pramogų industrijų lauke dar tik įsibėgėja ir dar neturi stiprios ir įtakingos tradicijos. Tad pravartu visiems darbuotojams kartu galvoti tiek apie katedros, tiek apie fakulteto kaip išskirtinės mokyklos kokybinį įtvirtinimą.

Trečia, man svarbu kartu su kolektyvu puoselėti, tobulinti ir populiarinti pramogų industrijų ir renginių inžinerijos studijų programas. Ketvirta, kurti papildomas studijų programas, susijusias su plačiu pramogų industrijų lauku ir naujausių technologijų taikymu. Penkta, remiantis katedros ir viso fakulteto tyrimais bei moksliniu potencialu, bendruomeniškai vykdyti praktikų konsultacijas. Šešta, plėsti tarptautinius mokslo ir studijų tinklus, atnešančius naudos ne tik katedrai ar fakultetui, bet ir visam universitetui.

Ir mudu ne kartą diskutavome apie katedros planus ir pamenu, priėjome bendrą išvadą, kad svarbu ne tik rengti pramogų industrijų ir renginių inžinerijos profesionalus, vykdyti šių sričių teorinius / empirinius tyrimus, kurti naujas studijų programas, įskaitant magistro (ir ateityje – daktaro), taip pat – megzti ir plėtoti sėkmingus dialogus su pramogų verslo atstovais ir praktikais, generuoti socialines partnerystes ir bendradarbiavimą.

Tokia ir būtų užduotis, kurią sau keliu artimiausiai, o ir tolimesnei ateičiai.

„Šiaulių naujienos“ primena, kad doc. dr. R. Venckus laukia jūsų komentarų ir klausimų plačiais kultūros, visuomenės, kūrybos klausimais. Juos galite siųsti elektroniniu paštu: remigijus@venckus.eu. Įvairiais kultūros ir meno klausimais rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius yra parengęs ne vieną publikaciją, visos jos yra skelbiamos asmeniniame tekstų archyve www.culture.venckus.eu ir asmeninėje interneto svetainėje www.venckus.eu.


 

Publikacijos nuoroda

Barevičiūtė, J. (2017-09-01). R. Venckus vadovaus Pramogų industrijų katedrai. Šiaulių naujienos. Prieiga per internetą: http://www.snaujienos.lt/kultura-ir-pramogos/35062-kulturos-kirtis-r-venckus-vadovaus-pramogu-industriju-katedrai.html (žiūrėta 2017-09-01).


 

Kiti dr. Remigijaus Venckaus interviu

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Medijų menininkas Remigijus Venckus: „Menininkai, kaip ir sportininkai, yra dideli egoistai“

Medijų menininkas Remigijus Venckus: „Menininkai, kaip ir sportininkai, yra dideli egoistai“

Žydrė Dargužytė kalbina dr. Remigijų Venckų.

Vadimo SIMUTKINO nuotr.

Medijų menininkas ir meno kritikas Remigijus Venckus pastaruoju metu itin stipriai susikoncentravęs į eksperimentinę fotografiją, kuri kviečia žiūrovą susikurti savo istoriją. Dar vienas išskirtinis šio kūrėjo bruožas – atkaklus dėmesys atminčiai. Liepą Vilniaus rotušėje atidaromoje tarptautinėje parodoje „White noise, black word“ R. Venckus pristatys du fotografijos darbus iš ciklo „Žvilgsniai“.

Remigijau, ką, be fotografijos, dar veikiate šiame gyvenime?

Šiuo metu esu žinomas kaip Vytauto Didžiojo universiteto Šiuolaikinių menų katedros dėstytojas. Studentus mokau videomeno ir su šiuolaikinėmis medijomis susijusių dalykų. Kita mano veikla – meno kritika, dalyvavimas parodose bei kituose meno renginiuose, kur esu kviečiamas irgi kaip kritikas.

Man visada įdomu kalbėti apie eksperimentinį šiuolaikinį meną. Ir tai toli gražu ne viskas – pats aktyviai veikiu kaip menininkas. Kitaip tariant, visada užsiimu kūryba. Paskutinįjį penkmetį daugiausiai dirbu fotografijos srityje.

Kokios temos vyrauja Jūsų fotografijose?

Iš esmės dominuoja dvi pagrindinės temos – vyrų aktai ir laiko difuzija. Eksperimentinė fotografija – mano „arkliukas“. Joje man labiausiai rūpi praeitis, prisiminimas. Toje terpėje „žaidžiu“, esu atradęs savas taisykles, metodus. Dažnai naudoju juostą. Derinu skirtingas technologijas – man priimtina skaitmeninės ir juostinės fotografijos sinergija. Tarptautinio projekto „CreArt“ parodai Vilniaus rotušėje irgi pateikiau darbą, kuris sukurtas juostoje, bet paskui suskaitmenintas.

Ką Jums reiškia galimybė atstovauti Lietuvai tarptautiniame kultūrinio bendrdarbiavimo projekte „CreArt“?

Be abejonės, reiškia daug. Kai kuri, nuolat daliniesi informacija ir nori būti matomas. Kai tave pastebi, džiugu. Daugiausiai vertės šiai iniciatyvai suteikia globalus požiūris. Jaučiuosi panašiai kaip 2007 m., kai mane pastebėjo ir pakvietė eksponuoti savo darbus Varšuvos nacionaliniame muziejuje, kur buvo surengta tarptautinė erotikos paroda. Labiausiai intriguoja tai, kad du mano fotografijos darbai – „Žvilgsnis1“ ir „Žvilgsnis2“ rotušėje bus parodyti tarp dvylikos menininkų iš visos Europos, kurių darbai gerokai arčiau klasikos nei manieji. Įdomu, kaip viskas atrodys bendrame liepos 4-ąją atidaromos parodos kontekste.

Kaip apibūdintumėte savo darbus, atrinktus tarptautinei parodai „White noise, black word“?

Abi fotografijos – iš ciklo, pradėto kurti 2013 m. pradžioje. Viskas prasidėjo nuo to, kad aš nuskenavau savo senas fotografijas, darytas dar studijų laikais, tuomet pradėjau dėlioti ir man išėjo kažkas panašaus į koliažą. Tik istorijos atrodė tarsi online casinonebe mano. Juk per tiek laiko spėjau pamiršti veidus, įvykius, vietas, pastatus…

Mūsų atmintis netobula – ji „amnezuojasi“. Būtent amnezijai užpildyti mums reikia vaizdinių, fotoalbumų. Reikia iš naujo apmąstyti savo albumus, iš naujo galvoti, kas buvo, sukurti tai, ko nebuvo, paskui įteigti tai sau. Ir aš pradėjau tai daryti kaip menininkas, kuriantis istorijas. Aš sudėliojau kadrus su neiginiais – „neegzistuojanti vieta“, „nežinomas pastatas“, „neaiškus objektas“…

Parodai atrinkti darbai – dviejų žmonių žvilgsniai. Abu tarsi iš seno filmo kadro – gerokai nusitrynę, ištrupėję, byrantys.

O kam reikalingi neiginiai?

Per neiginius galima daug ką atskleisti – lyg yra, lyg nėra.

Kokių klausimų apie savo fotografijas negalite pakęsti?

Kai manęs klausia, kas tau pozavo, aš visada gerokai susinervinu ir tuomet sakau „eik po velnių“. Juk aš žmogui rodau pasakojimą, mitą, situaciją, problemą, o jam rūpi, kas pozavo… Taip pat nemėgstu klausimo „kaip fotografavai“? Svarbu ne tai. Esmė – ką kalbi savo fotografijomis.

Ar galėtumėte pasidalinti savo kūrybiniais planais?

Noriu ir sieksiu kuo daugiau orientuotis  į meninę kūrybą, stipriau save reprezentuoti. Juk praėjo  tie laikai, kai menininkas turėjo būti tylus. Manymas, kad kuriantį žmogų kažkas turi atrasti, irgi atgyvena. Viskas pasikeitė, menininkas „piarą“ turi daryti pats. Jam kuklumas nėra reikalingas, nes jis turi rodyti savo darbus ir save plačiajai visuomenei.

Ačiū už pokalbį. 


 

Publikacijos nuoroda

Dargužytė, Ž. (2014-06-30). Medijų menininkas Remigijus Venckus: „Menininkai, kaip ir sportininkai, yra dideli egoistai“. Jaunimo gidas. Prieiga internetu: http://jaunimogidas.lt/mediju-menininkas-remigijus-venckus-menininkai-kaip-ir-sportininkai-yra-dideli-egoistai/ (žiūrėta 2017-08-31).


 

Kiti dr. Remigijaus Venckaus interviu

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Pin It on Pinterest