Dr. Remigijus Venckus.

Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus vasarą apsilankęs „Šiaulių naujienų“ redakcijoje paminėjo, kad jam širdis atsigauna, kai jis gali mąstyti ir rašyti apie meno kūrybą bei įgyvendinti savo meno parodas. Jis taip pat bendradarbiauja su įvairiomis meno galerijomis, stebi jų veiklos rezultatus. Prieš 6 metus, dar gyvendamas Kaune, doc. dr. R. Venckus susipažino su menotyrininke Gabriele Kuizinaite. Jau anuomet ji rengė ir kuravo įvairias menininkų parodas. Šiuo metu ji yra įkūrusi meno galeriją ir jai vadovauja. Apie tai kviečiame skaityti doc. dr. R. Venckaus parengtą pokalbį.

Galerijos įkūrėja Gabrielė Kuizinaitė gyvena ir dirba Kaune. 2003 metais baigė Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete menotyrą, čia įgijo bakalauro laipsnį. 2005–2007 metais studijavo Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje, įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį. Nuo 2008 metų priklauso Lietuvos fotomenininkų sąjungai, jai yra suteiktas meno kūrėjo statusas.

Yra surengusi-kuravusi 80-ties menininkų personalines parodas Lietuvoje, Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Lietuvos kultūrinėje spaudoje G. Kuizinaitė publikavo per 100 straipsnių įvairiomis meno ir kultūros temomis.

Gabrielė Kuizinaitė. Nuotr. Gintauto Skuodo

 2012–2014 metais dalyvavo tarptautiniame kuratorių projekte „Vasaros akademija“, kurį organizavo Goethe‘ės institutas. Nuo 2012 metų iki dabar glaudžiai bendradarbiauja su Vokietijos kultūros ir meno institucijomis, rengia  Lietuvos profesionalių menininkų parodas.

2015 m. G. Kuizinaitė laimėjo individualią Kauno miesto savivaldybės stipendiją. Jos parengtas projektas vadinosi „Lietuvos ir užsienio menininkų mainų apsikeitimo programa, I dalis“. 2016 metais surengė Lietuvos fotomeno bienalę „Fotografinės istorijos“ Vokietijoje.

Šiuo metu kartu su Kauno kultūros centru „Tautos namais“ G. Kuizinaitė įgyvendina tarpdisciplininio meno projektą „Šimtai jausmų Lietuvai“.

G. Kuizinaitės įkurta VšĮ „Gabrielės meno galerija“ – virtuali meno galerija. Galerija aktyviai  dalyvauja Lietuvos kultūriniame gyvenime, reprezentuoja Kauno, Lietuvos ir užsienio menininkų kūrybą. Menininkų kūryba pristatoma ne tik internetinėje erdvėje, tačiau taip pat galerijose, muziejuose ir kitose viešosiose erdvėse. Profesionalių menininkų parodos surengtos ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje bei Didžiojoje Britanijoje.

2017 metais tarptautinėje Londono meno mugėje „Parralax Art fair“ galerija pristatė fotomenininko Iridijaus Švelnio kūrybą. Galerijos svetainėje šiuo metu išsamiai reprezentuojama apie  80  profesionalių  tapytojų, grafikų, fotografų kūryba.

– Lietuvos kultūros kraštovaizdis nuolat keičiasi. Pokyčiai atliepia vyraujančias Vakarų kultūros tendencijas. Atsiranda naujos iniciatyvos ir naujos veiklos. Gabriele, jūs vykdote netradicinės galerijos veiklą. Papasakokite, kaip kilo galerijos idėja. Kas paskatino ją vykdyti? Kokie buvo jūsų apsisprendimą lėmę pavyzdžiai?
– Turėti galeriją buvo ne vienerių metų svajonė. Šią svajonę pavyko įgyvendinti prieš daugiau nei trejus metus.

Prieš kurdama galeriją ilgai galvojau, kokį veiklos modelį pasirinkti. Rašydama apie meną, bendradarbiaudama įvairiuose projektuose, kuriuose dalyvauju jau dvylika metų, supratau, kad ne iki galo save realizuoju. Anksčiau įkurti galeriją buvo tik svajonė, tačiau tam paprasčiausiai neturėjau galimybių, trūko partnerių, kontaktų, finansų.

Gabrielė Kuizinaitė. Nuotr. Gintaro Jaronio

Nuo pat mažens lankausi parodose, gyvenau su menu visą laiką, tad visa tai ir nulėmė. Galerija buvo įkurta ilgai brandinus idėją. Visą laiką žavėjausi galerijų veikla ir galeristų darbu, kurie ir paskatino ne tik sekti pavyzdžiu, bet ir ieškoti savo kelio, savosios nišos.

Kaip minėjau, ilgai stebiu Kauno miesto kultūrinį gyvenimą ir įvairius kultūrinius reiškinius. Pastebėdavau, kad įvairiose, ypač didelėse kultūrinėse organizacijose dirbantys kvalifikuotą darbą žmonės ne visada sugeba išreklamuoti gero renginio ar įgyvendinti didelio masto projekto, pasidarė liūdna. Po kelerių metų vertindama veiklą, dar kai nebuvo įkurta galerija, supratau, kad galiu daug ką įgyvendinti savarankiškai, tada ir ėmiausi šios malonios veiklos.

– Prisiminkite pirmuosius galerijos gyvavimo žingsnius. Su kokiais sunkumais susidūrėte? Kaip juos sprendėte? Ar sulaukėte pagalbos ir kokios? Palyginkite galerijos egzistavimo pradžią ir dabartinę jos situaciją.
– Pirmieji galerijos gyvavimo metai buvo lengvi ir įdomūs, jie buvo pažymėti  ne viena kelione ir kitų pripažinimu, skatinimu nesustoti.

Šiuo metu yra sunkiau, nei buvo galerijos veiklos pradžioje. Atsiranda naujų iššūkių, didėja darbų ir projektų apimtys, trūksta finansavimo šaltinių, vis sunkiau gauti paramą iš vos kelių centralizuotų finansinių šaltinių.  Pasidarė sunkiau surengti didesnio masto projektus, nes nėra finansavimo, sunkiau reprezentuoti lietuvių menininkių kūrybą užsienyje.

Spręsdama įvairias veiklos problemas ar susidūrusi su sunkumais aš visada stengiuosi eiti į priekį, ieškoti naujų galimybių. Galų gale visada galima bandyti dar kartą.

Aš visada džiaugiuosi turėdama žmonių, kurie skatina, pagelbėja. Galerijos veiklos pradžioje esu sulaukusi pagalbos iš fotomenininko Gintaro Jaronio, drauge kūrėme internetinę galerijos svetainę. Kuriant ir leidžiant parodų plakatus pagelbėja dizaino firma ARRA, galerijos logotipą sukūrėte ir jūs, Remigijau!

– Jūsų galerija neturi nuosavų parodinių erdvių. Daug bendradarbiaujate su įvairiais muziejais, galerijomis, kultūros įstaigomis, kur įgyvendinate menininkų parodas. Kaip į jūsų veiklą reaguoja aplinkiniai? Kokių sulaukiate komentarų? Ar tokių galerijų, kaip jūsų, veikimo modeliai egzistuoja kur nors kitur pasaulyje? Ir kaip jų veiklos atrodo lyginant su jūsų veikla?
– Nors galerija neturi pastovios erdvės, nemanau, jog tai yra  problema. Neturėti erdvės yra net geriau dėl kelių priežasčių: parodų erdvės gali keistis, nes yra kultūros institucijų, kurios mielai priima galerijos parodas; galima taip pat daugiau keliauti, mažiau būti priklausomai nuo nuolatinės erdvės tiek finansų, tiek laiko atžvilgiu.

Gabrielė Kuizinaitė. Nuotr. Antanas Untydi.

Žinoma, keičiantis situacijai nuolat keičiasi ir bendradarbiavimo partneriai. Anksčiau bendradarbiavome su Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriumi, Nacionaliniu Kauno dramos teatru, dabar bendradarbiaujame su galerija „Aukso pjūvis“, Kauno „Žalgirio arena“, Kauno kultūros centru „Tautos namai“, Kauno miesto muziejaus padaliniais – Kauno Rotuše ir Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriumi.

Vis dėlto į mano veiklą aplinkiniai reaguoja teigiamai, dažniausiai stebi ir giria, net stebisi galerijos veiklos įvairove, parodomis įvairiose įstaigose.

Į klausimą, ar tokių galerijų egzistuoja kur nors pasaulyje, galiu pasakyti vienareikšmiškai –  nežinau. Kiek teko tirti galerijų veiklą Lietuvoje ir užsienyje, galiu teigti, kad daugiausiai teko matyti galerijų tinklalapius, kurie orientuoti daugiau į komercinę veiklą-pardavimus. „Gabrielės meno galerija“ užsiima ne tik lietuvių meno propagavimu, reklamavimu, bet ir parodų rengimu, lietuvių meno reprezentacija užsienyje.

Lygindama su kitų galerijų veikla, galiu drąsiai teigti, kad mano galerijos veikla nuo kitų galerijų veiklos beveik nesiskiria, tačiau kai kuriais atvejais mes surengiame daugiau ir įvairesnių parodų. Per metus surengiame apie dvidešimt įvairių profesionalių autorių parodų skirtingose partnerių erdvėse.

– Bendradarbiaujate su Vokietija. Rengėte parodas LR Ambasadoje Berlyne, istorinėje baronų Miunhauzenų pilyje, suorganizavote Lietuvos fotografijos meno bienalę. Pasidalykite mintimis apie savo bendradarbiavimą su vokiečiais. Kaip vokiečiai įsileidžia jūsų organizuojamus renginius, kokios sulaukiate pagalbos? Kokie planai dirbant su Vokietijos kultūros įstaigomis?
– Su Vokietija bendradarbiauju jau ne vienerius metus ir savo kelio krypties nežadu keisti. Prieš penkerius metus, kai 2012 m. laimėjau galimybę stažuotis viename Goethe’ės instituto organizuojamame projekte „Vasaros akademija“, kur dalyvavo tarptautinio lygio meno kuratoriai, pasikeitė mano požiūris į daugelį veiklos galimybių ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje. Ši patirtis atvėrė naujus veiklos kontūrus.

Po dvejų metų intensyvių tarptautinių kursų įkūriau savo netradicinę galeriją. Anksčiau būdavo lengviau laimėti projektus Vokietijoje, bet ne Lietuvoje.

Kelerius metus sėkmingai rengiau lietuvių meno parodas Lietuvos Respublikos ambasadoje Berlyne. Buvo surengtos fotografų Vidmanto Ilčiuko, Alio Balbieriaus, Iridijaus Švelnio ir netgi jūsų, Remigijau, parodos.

Gabrielė Kuizinaitė. Asmeninio archyvo nuotr.

Lietuvos fotomeno bienalę „Fotografinės istorijos“ organizavome kartu su Jūrate Sližyte, dailininke, gyvenančia ir kuriančia Vokietijoje. Bienalės metu pristatėme dvylika profesionalių Lietuvos fotomenininkų kūrybą: tai Aliaus Balbieriaus, Gintaro Jaronio, Rymanto Penkausko, prof. Romualdo Požerskio ir Monikos Požerskytės, Kristinos Valasevičienės, Iridijaus Švelnio ir kitų autorių. Organizuojant fotomeno bienalę įgavau didelės tarptautinės patirties. Vokiečiai su malonumu įsileidžia mūsų galerijos organizuojamus renginius.

Planų bendradarbiaujant su Vokietijos meno ir kultūros institucijomis yra ir dar ne vieneriems metams. 2019 metais vienoje iš Berlyno rotušių planuojama pristatyti šešių lietuvių profesionalių menininkų kūrybą.

Galerija turi puikių kolegų, tai Gabrielė Žemaitytė-Biering ir Tobias Biering, kurie tapo puikiais partneriais ir tarpininkais Berlyne. Galimybė Berlyno Rotušėje surengti parodą yra neeilinė ne tik menininkams, bet ir mūsų galerijai. Tai dar viena sėkmė Vokietijoje. Prieš pusantrų metų apie tai tik svajojau, dabar ši idėja tampa realybe.

– Jūsų galerija pristato įvairius menininkus. Pasidalykite mintimis apie reprezentuojamų menininkų kūrybą. Kokia vyksta atranka vienus ar kitus kūrėjus pasirenkant? Kuo jie skiriasi ir kuo yra panašūs? Kaip meno mylėtojai ir kultūros įstaigos vertina jūsų reprezentuojamų menininkų kūrybą?
– Galerijoje dominuoja netipiniai autoriai. Galerijos svetainė pristato daugiau abstraktaus meno, eksperimentinių ieškojimų krypčiai atstovaujančius menininkus. Preciziškai postmodernaus siurrealizmo krypčiai atstovauja Arturo Aliuko darbai. Ekspresyvumu išsiskiria Ritos Rimšienės, Rūtos Levulienės ir kitų tapytojų darbai. Vienas iš aktyviausių galerijos fotomenininkų yra Iridijus Švelnys, nuolat nustebinantis žiūrovus naujomis temomis, netradiciniu fotografijų eksponavimo būdu.

Gabrielė Kuizinaitė. Nuotr. Antanas Untydi

Menininkų atranka būna įvairi. Dažniausiai atranka vyksta derinant tarpusavyje su institucijų partneriais. Aš pateikiu kelis pasiūlymus, o jie pasirenka. Kiek įmanoma, stengiuosi įvairiose erdvėse eksponuoti visus galerijos menininkų kūrinius.

– Ar esate laiminga vykdydama savo galerijos veiklą? Kokią regite galerijos perspektyvą ateityje?
– Esu laiminga atradusi savo nišą, dirbdama darbą, kuris teikia didžiulį pasitenkinimą.  Man labai patinka bendrauti su žmonėmis, organizuoti parodas ir renginius, reprezentuoti jų kūrybą spaudoje, kurti naujus projektus, įgyvendinti savo idėjas. Darbas, kurį dirbu, verčia nuolat ieškoti naujovių, mokytis pačiai ir tobulėti.

– Dėkoju už puikų pokalbį, o skaitytojams primenu, kad mano kritikos tekstus, parengtus ir publikuotus 2002–2017 m., galite skaityti elektroniniame archyve www.culture.venckus.eu. Apie mane, mano kūrybą ir akademinę veiklą galite sužinoti apsilankę asmeninėje svetainėje www.venckus.eu, su mano fotografo veikla galite susipažinti – www.foto.venckus.eu, o apie mano skaitomus seminarus galite sužinoti www.seminar.venckus.eu. Labai tikiuosi sulaukti skaitytojų komentarų ir patarimų, kuriuos galite pateikti el. paštu remigijus@venckus.eu


 

Publikacijos nuoroda

Venckus R. (2017-12-08). Apie Gabrielės meno galeriją: http://www.snaujienos.lt/kultura-ir-pramogos/35917-kulturos-kirtis-apie-gabrieles-meno-galerija.html (2017-12-09).


Nuo 2017-ųjų metų birželio mėnesio dr. Remigijus Venckus kuruoja kritinių straipsnių skiltį „Kultūros kirtis” savaitraštyje „Šiaulių naujienos”, kur publikuojami  jo straipsniai, apimantys humanitaristikos, socialinių reiškinių, technologijų, edukacijos ir meno klausimus.


 

Kiti straipsniai savaitraščio skiltyje KULTŪROS KIRTIS

Abstrakčios tapybos žaismas

Abstrakčios tapybos žaismas Prof. dr. Remigijus Venckus Kviečiame skaityti rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus straipsnį...

„Wizz Air“ privertė mane pasijausti benamiu

„Wizz Air“ privertė mane pasijausti benamiu Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus yra nemažai...

Techno-iliuzija

Techno-iliuzija Prof. dr. Remigijus Venckus Po kelių mėnesių pertraukos kviečiame skaityti rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijus...

Mokslo ir meno dialoguose

Mokslo ir meno dialoguose Prof. dr. Remigijus Venckus Kviečiame skaityti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus, medijų menininko ir kritiko dr. Remigijaus Venckaus pokalbį su...

Tiriantis ir komunikuojantis menas

Tiriantis ir komunikuojantis menas Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus ne tik kuria fotografiją,...

Menininkas kaip mediumas, kuriantis asmeninę mitologiją

Menininkas kaip mediumas, kuriantis asmeninę mitologiją Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus 2018...

Fotografijos istorijos ekskursai Rimgaudo Malecko kūryboje

Fotografijos istorijos ekskursai Rimgaudo Malecko kūryboje Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus...

Dailininkas Laimonas Šmergelis

Dailininkas Laimonas Šmergelis Prof. dr. Remigijus Venckus Kviečiame skaityti rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus...

Saulėraščių fenomenas

Saulėraščių fenomenas Prof. dr. Remigijus Venckus 2018 m. lapkričio 23 d. publikavome Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus parengtą interviu su panevėžiečiu...

Žilvinas Kropas: aš tikiu tuo, ką kuriu

Žilvinas Kropas: aš tikiu tuo, ką kuriu Prof. dr. Remigijus Venckus Žilvinas Kropas: aš tikiu tuo, ką kuriu Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų...

Du Šagalai

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus ne tik pats rengia meno parodas, bet ir rašo apie įvairius meno renginius. Šį...

Protected: Diktatorių ir menkystų kino portretai

Dr. Remigijus Venckus. Tęsiame rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus ekspresionistinio kino istorijos pasakojimą. Šį kartą kviečiame...

Protected: Vokiečių ekspresionistinis kinas

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus tęsia kino istorijos pasakojimą. Šį kartą kviečiame skaityti jo straipsnį...

Protected: Begarsio kino komedijos

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus tęsia kino istorijos pasakojimą. Šį kartą kviečiame skaityti jo straipsnį...

Protected: Ankstyvasis klasikinis Holywood’as

Dr. Remigijus Venckus. Tęsiame rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus pasakojimą apie kiną. Šį kartą kviečiame skaityti apie...

Protected: Kino stebuklas

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne tik kuria fotografijos meną, bet gerokai anksčiau jis kūrė ir...

Masinė komunikacija

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne tik vadovauja komunikacijos studijų programoms, bet ir dėsto masinės...

R. Venckus: Ar privalome antikinėms skulptūroms nutapyti drabužius?

Dr. Remigijus Venckus. Praėjusią savaitę rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus dalijosi savo asmeninėmis refleksijomis fotografijos...

Kultūros kirtis. Fotografijos ir tapybos dialogas

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus yra pripažinęs, kad vienas iš asmenų pastūmėjusių kurt fotografiją buvo...

Rimtai ir švietėjiškai apie tai, kas yra komunikacija!

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis autorius“ Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas, šiuo metu universitete dėstydamas masinės komunikacijos teorijas, pastebi viešojoje erdvėje...

Kai rankos pradeda niežtėti…

Dr. Remigijus Venckus. Šiandien meno ir kultūros žmonės dažnai diskutuoja apie technologijomis grįstą medijų meną, kurio naujoves taip pat seka rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto pramogų...

Kaštonų skerdimo metas ir pasipriešinimas „atpiskėms“

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikoje „Kultūros kirtis“ miesto urbanistikos klausimais yra anksčiau rašęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus. Nors ir gyvendamas Vilniuje jis...

„Sugrįžimas į Fluxus“ arba dar kartą apie videomeną

Dr. Remigijus Venckus. „Sugrįžimas į Fluxus“ – tai rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus videomeno, sukurto 2002–2018 m.,...

Etiopijos kelias

Etiopijos kelias Prof. dr. Remigijus Venckus Etiopijos kelias Prof. dr. Remigijus Venckus Reklama Straipsnis Pretekstas Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas...

Apie niekada nesibaigiančią vasarą

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilnius Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne viename savo interviu yra paminėjęs, kad mielai užsiimtų grožinės...

Nechuliganiškas kultūros chuliganas

Dr. Remigijus Venckus. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus vasario 2 d. įvykusios savo autorinės parodos „Aš esu kitas. Skirta Šiauliams“ atidarymo metu paminėjo visiems...

Aš nesistengiu kurti gražaus meno ir būti kam nors patogus

Romualda Urbonavičiūtė kalbina dr. Remigijų Venckų. „Šiaulių naujienų“ penktadienio numeriuose publikuojame interviu ir kritinius straipsnius, parengtus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr....

Aš esu kitas

Dr. Remigijus Venckus. Penktadienio rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus yra ne tik meno ir kultūros kritikas, bet ir aktyvus...

Gap Year, teatras ir savęs paieškos

Dr. Remigijus Venckus. 2017 m. lapkričio 3 d. publikavome Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus straipsnį apie jo autorinę parodą „Dienoraščių vietos“, surengtą Anykščių...

Moters kūno grožis

Dr. Remigijus Venckus. Penktadienio rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus šį kartą ir vėl grįžta prie meno kritikos klausimų. Kviečiame...

Kalėdinis manifestas arba išpažintis sau

Dr. Remigijus Venckus. Nors visos šventės, kurias aš išgyvenau ir dar išgyvensiu per savo gyvenimą, turi nuosavą kvapą, tačiau Kalėdos yra ypatingos. Jos visada kvepėdavo mano senelių namais, prie stalo laužiamu ir dalijamu avinėliu; net tuščios lėkštės, skirtos...

Šokti gyvenimą kiekvienu savo judesiu

Dr. Remigijus Venckus. Penktadienio rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus lankydamasis „Šiaulių naujienų“ redakcijoje minėjo, kad jo...

Kai kuriu – tai skaitau savo mintis

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus paskutiniu metu dalijasi mintimis ir interviu labai įvairiomis ir...

Kas yra menų inkubatoriai?

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus yra ne tik aktyvus meno kritikas ir fotomenininkas, tačiau jis pakankamai...

Noriu būti mokytoju!

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus prieš kelias savaites naršydamas socialiniuose tinkluose pastebėjo savo...

Country kultūros ekskursas

Dr. Remigijus Venckus. Tikriausiai dauguma dienraščio skaitytojų pastebėjo, kad rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius yra plačiai apie kultūrą svarstantis tyrėjas ir menininkas. Jo akiratyje atsiranda įvairūs kūrėjai, netradiciškai gyvenimą suvokiantys asmenys, kalbą ir...

What’s up guys? Gal pagaliau pradėkime gerbti savo kalbą?

Dr. Remigijus Venckus. Privačiuose ir viešuose pokalbiuose vis dažniau ir dažniau naudojame iš kitų kalbų perimtus žodžių junginius. Neretai į pasakojimą įterpiame angliškus naujadarus. Galbūt visa tai nutinka ne specialiai, apie tai iš anksto net nepagalvojus....

Dar kartą apie kūrybingumą ir kūrybines industrijas

Dr. Remigijus Venckus. Skilties „Kultūros kirtis“ autorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne kartą savo mintimis dalijosi kūrybingumo ir inovacijų temomis. Iš jo...

Esame kovojantys už tikrą kultūrą ir mūsų gretos auga!

Dr. Remigijus Venckus. Dienraščio „Šiaulių naujienos“ penktadienio numerio skilties „Kultūros kirtis“ skaitytojams siūlome susipažinti su dviejų Remigijų pokalbio fragmentais. Šį kartą Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų...

Broliškai apie gyvenimą Norvegijoje

Dr. Remigijus Venckus. Dienraščio „Šiaulių naujienos“ penktadienio numerio skilties „Kultūros kirtis“ skaitytojams siūlome susipažinti su dar viena neįprasta Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo...

Muzika iki ir po postmodernizmo

Dr. Remigijus Venckus. Dienraščio „Šiaulių naujienos“ penktadienio numerio skilties „Kultūros kirtis“ skaitytojams siūlome susipažinti su labai neįprastu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc....

Kodėl mums yra svarbios pramogos?

Dr. Remigijus Venckus. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Kūrybinių industrijų fakulteto (KIF) Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus savo kuruojamoje „Šiaulių naujienų“ rubrikoje „Kultūros kirtis“ yra ne kartą rašęs apie pramogų...

R. Venckus vadovaus Pramogų industrijų katedrai

Lekt. Jovilė Barevičiūtė kalbina dr. Remigijų Venckų. Šiauliečiams gerai pažįstamas doc. dr. Remigijus Venckus nuo 2017 metų pradeda vadovauti naujai Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedrai, kuri vykdys...

Filosofija – mano meilė

Dr. Remigijus Venckus. Dar gyvendamas Šiauliuose ir studijuodamas dailininko specialybėje vis dažniau ir dažniau skaitydavau filosofines knygas. Visada mane grauždavo dilema: ar kurti meną, ar apie jį rašyti remiantis filosofijos teorijomis. Ne senai peržvelgdamas...

Apie mano kūną tavyje

Dr. Remigijus Venckus. Ne viename savo tekste, skelbtame rubrikoje „Kultūros kirtis“, doc. dr. Remigijus Venckus (atstovaujantis Vilniaus Gedimino technikos universitetui) jau yra minėjęs, kad anksčiau gyveno, mokėsi ir dirbo Šiauliuose. Viena jo seniausių pažinčių...

R. Venckus apie madą ir fotografiją

Sigitas Laurinavičius kalbina dr. Remigijų Venckų. „Šiaulių naujienose” jau buvome publikavę straipsnį apie kaimyniniame mieste, Panevėžyje vykusią tarptautinę fotografijos bienalę „Žmogus ir mestas” (2017 m. liepos 14 – 21 d., rengėjas Panevėžio dailės galerijos...

Tarptautinis grafikos meno pleneras

Dr. Remigijus Venckus. Įprasta manyti, kad vasara Lietuvoje dažniausiai yra skirta atostogoms, draugų ir giminių lankymui, bendravimui. Tačiau taip yra ne visiems. Meno kūrėjams vasara yra kolektyvinės kūrybos metas. Vasara – tai dailės plenerų metas. Jau ketvirtą...

Žmogus ir miestas

Dr. Remigijus Venckus. „Kultūros kirčio“ rubrikoje ir vėl dalijamės penktadienio straipsniu-interviu, kurį parengė medijų kultūros kritikas ir menininkas doc. dr. Remigijus Venckus. Šį kartą straipsnio autorius diskutuoja su kaimyninio miesto Panevėžio tarptautinės...

Šiuolaikinis universitetinis mokslas ir jo ateitis

Dr. Remigijus Venckus. Nors vasara ir atrodo skirta poilsiui bei pramogoms, tačiau tai yra ir metas, kai jauni žmonės, baigę vidurines mokyklas, renkasi savo studijų kryptį. Dažną jaunuolį, taip pat ir tėvelius kamuoja klausimas apie Lietuvos mokslo ateitį. Aktualiais...

Pramogos kilmės beieškant

Dr. Remigijus Venckus. Vasara daugeliui asocijuojasi su laisvalaikiu ir pramogomis. Šiuo metu dauguma atostogauja arba dar tik planuoja savo atostogas, taip pat ir pramogas. Apie tai, kad pramogos yra svarbi žmogaus kultūros dalis, savo įžvalgomis dalijasi medijų ir...

Žmogaus teisės ir žmogus be korupcijos

Dr. Remigijus Venckus. Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius doc. dr. Remigijus Venckus rubrikoje „Kultūros kirtis“ tęsia pokalbių ciklą su teisininkais. Šį kartą kviečiame susipažinti su diskusijos fragmentu,...

Profesoriaus Vaidoto Janulio vidinės atminties grafika

Dr. Remigijus Venckus. 2017 m. birželio 8 d. 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaryta dailininko grafiko prof. Vaidoto Janulio apžvalginė jubiliejinė kūrybos paroda, kuri veiks iki liepos 1 d. Žymaus šiauliečio kūryba yra puikiai pažįstama Kazimiero Simonavičiaus...

Vulgarioji publicistika

Dr. Remigijus Venckus. Šiuolaikinės masinės komunikacijos priemonės gamina ir platina labai įvairų turinį. Gausu pavyzdžių, kai turinys peržengia padorumo ribas, kai vulgariai aptariamos temos gali būti iškreiptos ir taip suklaidinančios skaitytoją. Dalijamės...

Apie aukštųjų ir profesinių studijų kokybę

Dr. Remigijus Venckus. Laikraščiai, televizija ir radijas nuolatos kelia aukštojo mokslo pertvarkos klausimus. Socialinių tinklų diskusijose vyksta net radikalios apsižodžiavimo akcijos. Apie tai, kiek ir kaip reikia renovuoti mokslą ir švietimą, savo parengtu...

Kūrybingumas, sėkmė ir šiuolaikinė visuomenė

Dr. Remigijus Venckus. Žiniasklaida ir socialiniai tinklai mirga nuo kvietimų ugdyti įvairias kūrybiškumo kompetencijas, akys raibsta nuo pranešimų apie sėkmingas kūrybingųjų karjeras. Šiais metais „Šiaulių naujienose” publikuojamas Kazimiero Simonavičiaus...

Laiškai mamai arba penkios dienoraščio ištraukos

Dr. Remigijus Venckus. Gegužės pirmąjį sekmadienį visi sveikinsime savo brangiausią žmogų mamą. Ši diena sukelia labai daug įvairių minčių, prisiminimų, ši diena taip pat verčia mus būti labiau atlaidesniems, supratingesniems ir net net pasitikrinti savo meilę artimam...

Nuomonė apie aukštojo mokslo pertvarką

Dr. Remigijus Venckus. Kovo 6 d. veiklą pradėjo Ministro Pirmininko sudaryta valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo darbo grupė. Ji turėjo įvertinti vasario mėnesį Ministro Pirmininko kvietimu socialinių dalininkų pateiktus per 40 pasiūlymų dėl atskirų...

Kaip darbas durnių mylėjo, o durnius meilės išsižadėjo

Dr. Remigijus Venckus. Už trijų dienų minėsime Tarptautinę darbo dieną. Šios dienos istorija susijusi su 1886 m., kai gegužės 1-ąją Čikagos mieste vyko darbininkų demonstracija. Buvo reikalaujama sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną. Antrasis tarptautinis...

Pykčio piliečiai

Dr. Remigijus Venckus. Šiuolaikinė žurnalistika yra kardinaliai pasikeitusi nuo tos, kuri egzistavo prieš gerus kelis dešimtmečius. Didžioji žurnalistinės veiklos rezultatų dalis skelbiama internetinėje erdvėje, bet nebe spausdintiniame laikraštyje arba žurnale. Tokiu...

Pradėkime tikėti

Dr. Remigijus Venckus. Artėja šv. Velykos, kurios suburs bendrajai maldai tikinčiuosius, glaudiems pokalbiams – gimines ir artimuosius. Galima pastebėti, kad šiandien dažnam Lietuvos gyventojui tikėjimas, bendrumas, vienybė atrodo kaip nuvertėjusios sąvokos. Visuomenė...

Nuogo kūno baimės

Dr. Remigijus Venckus. Koks yra šiuolaikinis kūnas mūsų gyvenamojoje aplinkoje? Kaip nuogo kūno atvaizdus suvokiame šiuolaikiniame vizualiajame mene? Kodėl žiūrovą glumina nuogas kūnas paveiksle, spektaklyje ar kino filme? Kodėl nuogumą demonstruoja menininkai? Ką...

Kalbėti, ar iš vis nebekalbėti? Štai kur klausimas

Dr. Remigijus Venckus. Neretai galima išgirsti, kad šiuolaikinis jaunas žmogus beveik nebeskaito knygų. Jaunas žmogus epizodiškai skiria laiko skaityti interneto portalų antraštes. Nors tai ir gali atrodyti kaip didžiulė problema arba Europinės knygos kultūros...

Apie miesto urbanistiką

Dr. Remigijus Venckus. Jau kurį laiką netylant diskusijoms apie Šiaulių miesto pagrindinės pėsčiųjų gatvės renovaciją savo mintimis ir pastabomis miesto urbanistikos tema dalijasi Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto...

Pin It on Pinterest