Country kultūros ekskursas

Country kultūros ekskursas

Dr. Remigijus Venckus.

Tikriausiai dauguma dienraščio skaitytojų pastebėjo, kad rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius yra plačiai apie kultūrą svarstantis tyrėjas ir menininkas. Jo akiratyje atsiranda įvairūs kūrėjai, netradiciškai gyvenimą suvokiantys asmenys, kalbą ir kultūros tęstinumą puoselėjantys žmonės. Šį kartą rubrikos autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus kalbasi su muzikos festivalio „Visagino country“ organizatore, visuomenėje maloniai vadinama Country Mama, Elena Čekiene.

Šią vasarą pakviestas draugų lankiausi Visagino mieste ilgus metus organizuojamame „Visagino country“ festivalyje. Praėjus keliems mėnesiams vėl sugrįžau į Visaginą, kur sutikau ilgametę festivalio organizatorę, vietinių maloniai vadinama Country Mama Eleną Čekienę.

Kelias valandas šnekučiavomės apie country muzikos kultūrą ir jos vietą Lietuvos kultūros kraštovaizdyje. Prieš pateikdamas esminius mūsų pokalbio fragmentus norėčiau supažindinti su pašnekovės biografija.

Elena Čekienė yra gimusi Plungėje. 1974 m. įstojo mokytis į Vilniaus pedagoginį institutą. Nors visi studijų dalykai sekėsi gerai, o ypač labai mėgo rusų literatūrą, tačiau studijuoti E. Čekienė pasirinko matematiką. Tačiau nuo filologijos nepabėgo. Apie tai pašnekovė atvirauja: „Atvykusi į Visaginą (tuometinį Sniečkų), radusi čia beveik 90 proc. rusakalbių, net nemokančių pasakyti „labas rytas“ ir neskiriančių to pasisveikinimo nuo „labas vakaras“, ėmiausi Sizifo verto darbo mokyti gyventojus lietuvių kalbos.“

Šį darbą pradėjusi dar sovietmečiu, o Lietuvai iškovojus nepriklausomybę, kartu su partneriais E. Čekienė įkūrė Tautinių kultūrų centrą (1991 m.), kuriame organizavo valstybinės kalbos kursus ir tautinių bendrijų sekmadienines mokyklas vaikams bei inicijavo ir organizavo jų meno kolektyvų veiklą.

Pašnekovė prisimena: „Centrui tapus stipriam, kaip visada atsiranda pavyduolių, kurie ieško priežasčių, kas čia negerai. Pradėjau girdėti, kad esu matematikė, kaip galiu vadovauti centrui, kuriame pagrindinė veikla – lietuvių kalbos mokymas. Teko įrodyti, kad nesu iš kelmo spirta. Pedagogų profesinės raidos centre įstojau į perkvalifikavimo kursus ir po trejų metų rankoje laikiau pažymėjimą, įrodantį, kad esu lietuvių kalbos pagrindinėje mokykloje mokytoja. Iš matematikės tapau lituaniste.“

E. Čekienė pastebėjo, kad jos jaunesni kolegos, švietimo įstaigų direktoriai, vienas po kito pradeda studijuoti magistrantūroje. Pašnekovė nusprendė, kad ir ji negali nuo jų atsilikti. 2006 metais įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto andragogikos specialybę, ir jas sėkmingai baigusi tapo edukologijos magistre.

E. Čekienės archyvo nuotr.

Kai paprašiau E. Čekienės papasakoti vaizdžiai apie save ir savo gyvenimą, ji paatviravo: „Kai manęs klausia, kaip aš save apibūdinčiau, sakau, kad tai galiu padaryti trimis žodžiais: esu visaginietė, žemaitė, lietuvė. Kodėl taip? Atvykusi beveik prieš 40 metų į Visaginą pamilau šį miestą ir jo žmones. Čia susiklostė mano karjera, čia aš galutinai susiformavau kaip asmenybė. Žemaitė – manyje slypi visos žemaičiams būdingos savybės: užsispyrimas, teisybės ieškojimas, gal tik lėtumas man nebūdingas. Visada mėgstu viską atlikti greitai: čia ir dabar. Na, o kad lietuvė – manau, ir aiškinti niekam nereikia. Lietuvoje gimiau, užaugau, sukūriau šeimą, čia gyvena abi mano dukros su šeimomis, turiu 6 anūkus, tikiuosi, čia atgulsiu ir amžino poilsio.

Koks aš žmogus? Nuo pat mokyklos laikų visada norėjau būti įvykių centre. Kadangi mokyklą pradėjau lankyti šešerių metukų, klasėje buvau mažiausia ir jauniausia. Tuo metu norint aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime, reikėjo stoti į komjaunimo organizaciją. Koks buvo mano nusivylimas, kai visą klasę priėmė, o manęs ne, nes nebuvo sukakę 14 metų. Komjaunuole norėjau būti ne dėl įsitikinimų, o dėl aktyvios veiklos. Institute irgi nuo pirmų dienų įsijungiau į aktyvią instituto veiklą.

1979 m. baigusi mokslus atvykau dirbti į Sniečkaus gyvenvietę. Tada pagalvojau, kad mano aktyvus gyvenimas baigėsi, dirbu, turiu vienerių metukų dukrytę, kokia visuomeninė veikla. Bet, matyt, mano likimo žvaigždė manė kitaip.“

Pastebėtina, kad 1982 metais E. Čekienė buvo išrinkta į tuometinę Liaudies žmonių deputatų tarybą, kuri ją (E. Čekienę) išrinko Vykdomojo komiteto sekretore. Taip prasidėjo naujasis karjeros kelias Visagino mieste. Dėl pačios įvairiausios pagalbos vietiniai visuomet kreipdavosi į E. Čekienę. Pašnekovė prisimena: „Manęs nestebimo telefonu išsakomas tekstas – man sakė: aš galiu jums paskambinti ir jūs man padėsite rasti, gauti, pranešti ir t. t. Kartais atrodydavo, kad visa likusi Lietuva Visagine žino tik mane… Bet man tai būdavo malonu ir aš visada norėdavau ir stengiausi padėti įvykdyti prašymą.“

Neabejingumas vietos žmonėms ir jų kuriamai kultūrai vertė E. Čekienę prisijungti ir prie „Visagino country“ festivalio organizavimo. Dėl festivalio susipažinusi su JAV ambasados Lietuvoje darbuotojais, pašnekovė tapo tarsi jų kultūros atašė Visagine. E. Čekienė dažnai JAV ambasados darbuotojams padeda patarimais ar suteikia reikiamą informaciją organizuojant jų renginius Visagine.

Elena prisimena Visaginą ir svarsto apie jo ateitį: „Kai pradėjau dirbti Vykdomajame komitete, Sniečkaus gyvenvietėje gyveno apie 2000 žmonių. Didžioji dalis jų buvo jauni, kūrė šeimas, gimdė vaikus. Ateidavo jų registruoti, o Civilinės metrikacijos paslaugas vykdžiau aš. Tad beveik visa gyvenvietė mane pažinojo ir einant gatve sveikinosi. Tada Sniečkuje gimdavo apie 300 vaikų per mėnesį. Ech, kad dabar Lietuvoje būtų taip…

E. Čekienės archyvo nuotr.

Kai Lietuva iškovojo Nepriklausomybę, aš buvau pirmųjų gretose, kurie siekėme, kad ir Sniečkaus gyvenvietė neatsiliktų nuo visos Lietuvos. Mūsų dėka ir pas mus vyko Sausio 13-osios pagerbimo minėjimas, degė gedulo laužai. Tuo metu situacija Visagine buvo labai sunki ir įtempta. Vis dar sovietinėse statybos, montažo įmonėse buvo iškabinti „juodieji sąrašai“ žmonių, už kuriuos negalima balsuoti renkant vietinę, Ignalinos rajono tarybas. Mano pavardė tame sąraše buvo pirma. Kartais dėl to buvo pikta, bet kartu ir džiaugiausi, nes niekada nebuvau kolaborantė, nemokėjau prisitaikyti tik dėl ramybės. Tačiau aistros nurimo, gyvenimas stabilizavosi ir 1995 m. Visaginas gavo savivaldos statusą, mus atskyrė nuo Ignalinos rajono. Nuo pirmųjų savivaldos rinkimų iki dabar visada buvau renkama į Visagino savivaldybės tarybą, tik po 2004 m. Konstitucinio Teismo išaiškinimo dėl nesuderinamų pareigų (dirbau biudžetinės įstaigos Visagino valstybinės kalbos centro direktore) tekdavo atsisakyti tarybos nario mandato. 2011 m. buvau išrinkta Visagino savivaldybės mero pavaduotoja, dirbau iki 2015 m. gegužės mėn.“

Prieš pateikiant mūsų pokalbį apie „Visagino country“ festivalį turiu prisiminti, kad E. Čekienės visuomeninė veikla susijusi ne tik su kultūra, bet ir politine veikla. Ji yra apdovanota Tautinių mažumų departamento Sidabro garbės ženklu. Šiuo metu pašnekovė vadovauja Visagino lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ kolektyvui.

– Šiandien drąsiai esate tituluojama Country Mama. Noriu paprašyti jūsų prisiminti pirmuosius „Visagino country“ festivalius. Kaip juos organizavote, kokio siekėte rezultato? Taip pat palyginkite pirmąjį ir šiais metais įvykusį festivalį. Kaip festivalis užaugo? Kuo jis šiandien yra savitas ir reikšmingas vietos ir visos Lietuvos kultūrai?
– Kai 1991 m. kovo mėn. 20 d. manęs paprašė užeiti į Kultūros ministerijos 215 kabinetą, net įsivaizduoti negalėjau, kad tapsiu Country Mama…

O buvo taip: kai užėjau į minėtą kabinetą, radau Edmundą Žalpį ir Sigitą Morkūną – jie buvo ministerijos darbuotojai. Kabinete buvo ir Virgis Stakėnas. Kadangi niekada nelaikiau savęs melomane, Virgio nepažinojau, nors apie jį, kaip didelį ir storą muzikantą bei dainininką, buvau girdėjusi. Klasiokės su juo kartu mokėsi Šiaulių universitete.

E. Čekienės archyvo nuotr.

Man buvo papasakota, kad planuojamas country muzikos festivalis Sniečkuje (taip tada vadinosi Visaginas), jiems reikia vietinio žmogaus, ar aš nesutikčiau padėti. Iš karto pasakiau: taip, sutinku. Visada viskas, kas nauja, mane domino. Tiesa, nepagalvojau, kad nelabai apie šou verslą nusimanau. Taigi, kai viskas prasidėjo, buvau išsigandusi, visi tie žodžiai „promoušinas“, „beksteidžas“, „promas“, „saundčekas“ man buvo svetimi. Iš pasitarimų išėjusi dažnai galvodavau, apie ką mes čia kalbėjome, ar man reikia kažką daryti. Dabar tik juokas ima tai prisiminus.  Pirmasis festivalis buvo numatytas rugpjūčio 24–25 dienomis – savaitgalį. O pirmadienį prasidėjo Maskvos pučas. Buvo labai neramu, kamavo nežinomybė, ar galėsime organizuoti festivalį. Tada dar buvo Ignalinos rajono vykdomasis komitetas, nuo jo sprendimo priklausė – įvyks festivalis ar ne. Man teko surinkti gal 20 atsakingų institucijų parašų, kad jos leidžia organizuoti. Surinkau ir 18.15 val. penktadienio vakare gavau oficialų leidimą organizuoti festivalį.

Ko siekėme? Pirmiausia supažindinti Lietuvą su country stiliaus muzika, parodyti, kaip ji grojama Europoje ir pasaulyje, kokius atstovus turime Lietuvoje. Kitas tikslas – supažindinti Lietuvą su Sniečkumi, praskleisti paslapties šydą. Gyvenvietė tiek buvo apaugusi legendomis, kad tai buvo tarsi kažkoks baubas, apie kurį niekas nieko Lietuvoje nežino.

Kai organizavome pirmąjį „Visagino country“ festivalį, Lietuvoje jų beveik nevyko, keletas buvo atėjusių iš sovietmečio. O ypač festivalis, dar tarptautinis, Rytų Lietuvoje buvo negirdėtas dalykas. Todėl gal kokį dešimtmetį į festivalį visaginiečiai ėjo kaip į didžiausią metų šventę, ne mažiau jos laukdavo aplinkinių rajonų gyventojai ir tikrieji country muzikos gerbėjai.

Dabar situacija labai pasikeitė – emigracija ištuštino Visaginą, tad nebeliko pagrindinės žiūrovų dalies, kuri lankydavosi festivalyje. Visagine daugiausia liko pensininkai, vaikai ir biudžetinių įstaigų darbuotojai, kurių perkamoji galia, deja, nėra didelė. Lietuvoje atsirado tiek festivalių, kad net Utenos apskrityje tą patį savaitgalį vyksta po 2–3 didelius festivalius ar kitas šventes.

Tačiau festivalis išlaikė pagrindinį žiūrovą, country muzikos gerbėją. Jį ne tik išlaikė, bet ir užaugino naują.

„Visagino country“ yra turbūt vienintelis festivalis Lietuvoje, prasidėjęs kartu su Nepriklausomybe ir besitęsiantis iki šiol. Tai vienintelis country žanro festivalis. Svarbu tai, kad jame nuolat dalyvauja vis kitų valstybių muzikantai, supažindinama tiek su geografine įvairove, tiek su stiliaus įvairove. Festivalyje skamba bluegrass, cajun, zydeco, western, amerikana, old time, pop country, country rock ir kt. stiliai.

„Visagino country“ yra tas aitvaras, kuris Visagino vardą paskleidė po visą pasaulį. Jei anksčiau Visaginas asocijavosi su Ignalinos atomine elektrine, tai dabar jau daug metų pirmiausia jis siejamas su „Visagino country“ festivaliu.

– Country muzika ir country kultūra yra labai specifinė. Besivystydama ji išplito visame pasaulyje, o kai kuriose šalyse net tapo vietos kultūros dalimi. Noriu jūsų paklausti, ar country muzika pritapo Lietuvos kultūroje? Kuo ji mūsų šalyje yra specifinė ir savita? O gal ji – tik Vakarų kultūros mažytė kopija?
– Tikrai lietuviška country muzika netapo Vakarų kultūros kopija. Nepriklausomai nuo to, kokia kalba Lietuvos atlikėjai dainuoja country dainas – lietuvių ar anglų, jos visada atspindi dalelę lietuviškos kultūros. Country muzika negali lygintis su roko ar popso, o gal ir klasikine muzika, ji turi savo klausytoją, kuriam dažniausiai patinka ne tik muzika, bet ir kaubojiška apranga, bei gyvenimo stilius.

– Ar kurti country muzikos festivalį paskatino savita Visagino kultūra? O gal priešingai – kultūros trūkumas lėmė šio puikaus festivalio atsiradimą? Papasakokite, kaip country tapo Visagino miesto dalimi.
– Manau, tada priimtas sprendimas festivalį organizuoti mažame miestelyje buvo labai teisingas. Mūsų gyventojas dar nebuvo išlepintas kultūrinių renginių gausos, jam tuo metu viskas buvo įdomu. Daug metų visaginiečiai sakydavo, kad turi dvi šventes: „Visagino country“ ir Naujuosius metus.

E. Čekienės archyvo nuotr.

Eidami į renginį žmonės vienas kitą sveikindavo su švente. Pirmais metais tik atvykę žiūrovai buvo apsirengę country stiliumi, visaginiečiai, ypač moterys, ėjo pasipuošusios gražiausiais rūbais, aukštakulniais batais, su gražiu šventiniu makiažu. Tik po kelerių metų suvokė, kad į šitą šventę, šį festivalį reikia ateiti pasipuošus visiškai kitaip.

Iki šiol daugeliui mįslė, kodėl slaviškame Visagine prigijo būtent country muzikos festivalis, nes slavų citadelėje Rusijoje ši muzika nėra labai populiari. Visaginiečiai visada buvo šiek tiek savininkiški, tad jei festivalis Visagine, jis pats geriausias ir jį būtina aplankyti. Pirmaisiais metais ne tiek svarbu buvo, kokia ten muzika skamba ar koks atlikėjas atvažiavo, buvo svarbu, kad mieste vyksta šventė, joje miesto patriotui reikia dalyvauti. Tad dabar, nors žiūrovų sumažėjo, „Visagino country“ festivalis išlieka neatsiejama miesto gyvenimo dalimi.

– Kaip jūsų organizuojamas festivalis atrodo šiuolaikiniame Europos muzikos festivalių kraštovaizdyje? Kokią vietą jis užima tarptautiniu mastu country muzikos industrijos atžvilgiu?
– „Visagino country“ yra didžiausias ir seniausias tokio žanro festivalis Rytų Europoje. Atvykę muzikantai labai gerai įvertina jo organizavimą, dėmesį muzikantams, garso kokybę. Šiuo metu daugumai Europos kantri grupių yra garbė savo istorijoje turėti įrašą, kad dalyvavo „Visagino country“ festivaliuose.

Šiuo metu organizuojant festivalį pats sunkiausias darbas yra išsiųsti neigiamus atsakymus grupių lyderiams ar vadybininkams, kurie prašosi priimami į festivalį. Dabar dar tik spalio pradžia, o pageidaujančių dalyvauti 25-ajame „Visagino country“ yra per 30 grupių ir atlikėjų. Ir tarp jų ne tik festivalyje buvę muzikantai, bet apie jį daug girdėję ir norintys dalyvauti pirmą kartą.

Mums, organizatoriams, tai didelė garbė ir įpareigojimas, nuolat ieškoti naujų formų ir išlaikyti gerą festivalio vardą.

– Šiais metais apsilankius „Visagino country“ festivalyje susidariau įspūdį, kad Virgis Stakėnas ir muzikinė grupė „Jonis“ yra labai laukiami Visagine ir kiekvienais metais dalyvauja festivalyje. Ką šio festivalio organizatoriams ir svečiams reiškia V. Stakėnas ir grupė „Jonis“, kiek jie svarbūs ir įtakingi Lietuvos country muzikos kultūrai? Kaip vertinate jų pasirodymus šių metų festivalyje? Kuo šie pasirodymai išskirtiniai?
– Virgis Stakėnas vadinamas festivalio tėvu. Pirmaisiais metais jis buvo festivalio prodiuseris. Kai šį darbą perėmiau aš, su Virgiu sutarėme: festivalyje jis dalyvaus kasmet tol, kol norės pats. Tad jam kasmet rezervuoju vietą ir laiką.

E. Čekienės archyvo nuotr.

Virgis labai atsakingai ruošiasi festivaliui, kasmet ieško naujų būdų ir formų, naujos atlikimo manieros. Kartais ir mane pačią stebina, kad senos Virgio dainos taip užveda publiką, kad ji dar ilgai nenori jo paleisti nuo scenos. O ir Virgis, žinau, puikiai jaučiasi mūsų festivalio scenoje. Festivalis mus abu labai suartino. Kai būna sunku, kai kažkas nesiseka, mes abu žinome, kad galime vienas kitam paskambinti, parašyti ir festivalio mama su tėčiu paguos vienas kitą…

Pirmuosiuose festivaliuose „Jonis“ be Virgio Stakėno buvo vienintelė grupė kasmet čia dalyvaujanti. Padidėjus konkurencijai, atsiradus vis daugiau naujų grupių Lietuvoje, vietos scenoje ne kasmet užtekdavo, bet šis kaimiškos muzikikės ansamblis visada laukiamas festivalyje tiek visaginiečių, tiek ir kitų miestų žiūrovų.

Kai „Jonis“ scenoje, pačios kojos žiūrovams pradeda kilnotis. Ypač ansamblis nustebino šiemet, kartu pagroti pasikvietę Algirdą Klovą ir A. Daugirdą taip pakeitė savo stilių, kad nustebino ne vieną. Simas, Virgis Stakėnas, „Jonis“ – vieni iš kantri muzikos pradininkų Lietuvoje. Neįsivaizduoju country judėjimo be Virgio ir „Jonio“…

– Kadangi su V. Stakėnu ir grupe „Jonis“ jūs gana dažnai bendraujate, be abejo, žinote, kad jie gyvena ir kuria Šiauliuose. Ar šiauliečiai tikrai vertina šiuos atlikėjus? Gal apie įvertinimo trūkumą girdėjote iš pačių kūrėjų? Kaip manote, ar pakankamai juos vertina visa Lietuva?
– Susitikę su country muzikos atlikėjais Šiauliuose mes dažnai juokaudavome, kas yra country muzikos sostinė Lietuvoje: Visaginas su „Visagino country“ festivaliu ar Šiauliai su Virgiu Stakėnu, „Joniu“ ar „Crazy crow“. Manau, kiekvienas iš jų paliko ir palieka gilų pėdsaką Šiaulių miesto istorijoje, ypač ansamblis „Jonis“. Kiek įvairiausių festivalių: „Country Joninės“, „Šerifo atostogos“, „Ant rubežiaus“ suorganizavo šio ansamblio vyrai. O „Jonio pastogė“ – koks traukos centras, kuriame ne tik skaniai pavalgyti gali, bet ir įvairios geros muzikos paklausyti.

Niekada su vyrais nekalbėjome apie įvertinimus, bet jie dirba ne tam, kad juos girtų, jie dirba tam, kad mėgsta muziką ir tą darbą, kurį daro. O svarbiausia – jie myli Šiaulius.

Virgis Stakėnas, mano manymu, labiau yra visos Lietuvos muzikantas. Jo daug televizijoje, įvairiose miestų ir miestelių šventėse. O jo prodiusuojamas festivalis „Akacijų alėja“… Jei jo nemėgsta šiauliečiai, tai tik dėl to, kad pavydi, jog jis priklauso visiems. Bet man atrodo, kad Šiauliai myli Virgį, apie jį, apie jo kūrybingą žmoną Ramutę taip dažnai rašo Šiaulių dienraščiai. Juk jei nemylėtų, jis niekam nebūtų įdomus ir apie jį nerašytų.

Ar juos vertina Lietuva? Manau, vertina. Ar pakankamai? Geras menininkas visada jaučiasi šiek tiek neįvertintas. Mes taip dažnai mėgstame visus laurus sukabinti žmogui tada, kai jis išeina iš šio pasaulio. Būtų gerai, kad viskas vyktų čia ir dabar…

– Šių metų „Visagino country“ žvaigždė buvo Buddy Jewell. Gal galėtumėte pristatyti trumpai, kuo šis atlikėjas yra išskirtinis? Kodėl jį pasirinkote? Gal girdėjote nuomonių apie jo pasirodymą? Man susidarė įspūdis, kad B. Jewell buvo viena ryškiausių ir profesionaliausių žvaigždžių. Jūsų nuomone, gal buvo ryškesnių atlikėjų?
– Buddy Jewell jau senokai norėjau pakviesti į festivalį. Buvau jį gyvai mačiusi Berlyne „Country Messe“, kuri kasmet vyksta vasario mėnesį ir sutraukia per 200 grupių iš Europos ir tūkstančius berlyniečių. Girdėjau jį Bauskės festivalyje Latvijoje. Apie jo dalyvavimą festivalyje kalbėjausi su viena ryškiausių Nešvilio kantri žvaigždių Billy Yates.

E. Čekienės archyvo nuotr.

Bet buvo viena problema, nes tuo metu tiek Billy, tiek Buddy Europoje grodavo su olandų grupe „Savannah“, kuri mūsų festivalyje buvo gal jau kokius 5 kartus. Tiesiog negalėjau dar kartą kviesti tos grupės. Ir kai tik sužinojau, jog Buddy groja su kita grupe, tuoj pat jį pakviečiau. Džiaugiuosi, kad Buddy vis toks pat puikus ir nenuvylė nei manęs, nei žiūrovų.

Žinoma, jis būtų dar puikesnis, jei grotų su savo amerikietiška grupe. Deja, tai per didelė finansinė našta festivaliui.

Kasmet organizuodami festivalį kviečiame atlikėjus iš JAV, nes jie yra pagrindiniai šios kultūros nešėjai. Kaip niekas negali taip gerai pašokti „Kepurinės“, kaip lietuvaitės, taip ir country muzikos gražiausius akordus, skambiausią balsą ir gražiausią dainą išgirsime iš amerikiečių. Ne paslaptis, kad globalizacijos laikais labai daug amerikiečių country muzikantų gyvena Europoje, tai sutaupo festivalio finansų, bet visada norisi pakviesti tikrą žvaigždę.

Ir tokių žvaigždžių mūsų festivalyje yra buvę. Be minėtų Buddy Jewell ir Billy Yates, festivalio scenoje grojo George Hamilton IV, George Hamilton V, Paul Belanger, Maria Dunn, Ray Scot ir kiti.

– Lietuvos kultūra finansuojama ne gausiai. Lietuvos kultūros tarybos ir Kultūros ministerijos dalijamos sumos gana menkos. Kartais susidaro įspūdis, kad su tokia parama nepavyks realizuoti net pusės sumanymų. Ar „Visagino country“ rėmimas yra pakankamas? Kaip prisideda vietos (ir ne tik) valdžia, verslininkai ir kokios pagalbos sulaukiate iš užsienio institucijų, diplomatinių atstovybių, verslo atstovų?  Kadangi vartotojų atžvilgiu country muzika yra gana  specifinė ir periferinė, ar nemanote, kad ateityje gali kilti problemų dėl lėšų, taip pat ir vartotojų pritraukimo? Gal esate sugalvojusi kažką naujo ateities festivaliuose, kas lems didesnį populiarumą?
– Finansinės problemos festivalio nekamavo galbūt tik pirmus dvejus metus, kai gauti finansavimą buvo lengviau, nei pasikviesti atlikėjų. Ypač finansų klausimas aktualus pastaraisiais metais: padidėjo festivalių skaičius ir įvairovė, sumažėjo „Visagino country“ festivalio žiūrovų skaičius dėl pirmos priežasties ir todėl, kad Visaginą, aplinkinius rajonus labai paveikė emigracija, krito žmonių perkamoji galia, o išaugo gėrimų ir maisto, parduodamų festivalyje, kainos.

Įgavus gerą vardą į festivalį negali pakviesti žemo lygio muzikantų. Kvieti geresnius, moki brangiau. Problemų labai daug.

Vienais metais buvo taip atsitikę, kad Kultūros taryba neskyrė finansavimo nė vienam ilgą gyvavimo istoriją ir gerą vardą turinčiam festivaliui. Mums teko susivienyti, kreiptis į Prezidentę, Ministrą Pirmininką, kultūros ministrą ir prašyti pagalbos ir supratimo. Ačiū Dievui, buvome išgirsti.

E. Čekienės archyvo nuotr.

Bet skiriamų lėšų tikrai neužtenka. Esame dėkingi Visagino savivaldybei, kuri pagaliau padidino paramą festivaliui, kuri buvo nepakitusi nuo 1997 metų iki 2015 m. Ankstesniais metais Visagine veikė daug privačių kompanijų, prie Ignalinos AE uždarymo dirbo daug užsienio firmų, kurios tikrai geranoriškai paremdavo festivalį.

Šiuo metu verslas Visagine merdi, gauti finansinės paramos beveik neįmanoma, o rasti kitų miestų verslininkų sunku, juk kiekvienas verslininkas geriau palaiko savo regiono renginius. Mūsų festivalyje bilietai patys pigiausi, bet, matyt, būsime priversti žymiai padidinti bilietų kainą, jei norėsime išgyventi. O taip nesinori to daryti.

Per pastaruosius dvejus metus užmezgėme glaudžius ryšius su JAV ambasada Lietuvoje. Jei 2016 metais ji tik žvalgėsi ir mus tikrino, tai šiemet tapo tikrais festivalio draugais. Turėjo savo palapinę, padovanojo festivaliui „Rodeo“ atrakcioną. Sulaukėme iš jų labai šiltų ir gražių žodžių apie festivalį. Labai tikimės, kad draugystė tęsis ir kitus metus. Su kitų šalių atstovybėmis užmegzti kontaktus nelabai sekasi.

Organizuojant festivalį jau 25-ąjį kartą sunku sugalvoti kažką naujo, jei pagrindinis tikslas yra geros muzikos pateikimas, bet, žinoma, jau dabar galvojame apie akcijas, atrakcijas, kurios būtų įdomios žiūrovui ir jų priviliotų. Juk kitąmet jubiliejinis 25-asis festivalis. Norisi, kad jis tikrai būtų įspūdingas.

– Vadovauju Vilniaus Gedimino technikos universiteto Pramogų industrijų katedrai, kurioje daugiausiai diskutuojama apie pramogas ne tik tarp mokslininkų, bet ir su studentais. Gal galėtumėte pasidalyti nuomone apie tai, nuo ko jaunas žmogus turėtų pradėti ir ką būtinai metodiškai, o ką spontaniškai daryti, kad sukurtų tokį puikų festivalį kaip „Visagino country“.
– Norint kažką sukurti ir organizuoti pirmiausia reikia tam atiduoti savo širdį. Aš vis dar svajoju, kad kada nors iš festivalio uždirbsiu… Kol kas tai mano hobis, jam aš skiriu didelę savo laisvo laiko.

E. Čekienės archyvo nuotr.

Kita sąlyga – reikia gerai žinoti, ką daryti. Būtina turėti bendražygių komandą, kuri dirbs su tavimi išvien. Be komandos, kuri dirba Visagine, aš turiu partnerį VšĮ „Miesto šventė“ iš Kauno. Mes su jais kartu nuo 1997 metų. Kiekvienas žinome, už kokį veiklos barą atsakome, ką turime nuveikti. Bet svarbiausius klausimus sprendžiame tik kartu ir sprendimą priimame kolegialiai. Svarbu matyti tikslą ir planingai prie jo judėti. Pas mus nėra viršininkų ir pavaldinių. Visi lygiaverčiai.

Neįkainojama pagalba yra savanorių. Mes visada kviečiame jaunus žmones prisijungti, padėti. Pradedame nuo paprastų užduočių, o vėliau pereiname prie sudėtingesnių. Mes komandoje turime žmonių, kurie pradėjo dirbti būdami 15-16 m., dabar jau į pagalbą atsiveda savo vaikus. Labai svarbu vertinti žmones.

O kartais tiesiog reikia tikėti sėkme. Kartais reikia pasielgti spontaniškai. Aš į festivalį atėjau spontaniškai, nes jei būčiau ilgai galvojusi, nežinia, kokį sprendimą būčiau priėmusi, ir kur, ir koks dabar būtų country muzikos festivalis.

– Kokie jūsų planai, organizuojant  kitų metų festivalį? Kokio rezultato gali tikėtis country muzikos gerbėjai?
– Jau sakiau mūsų laukia didžiulis iššūkis – jubiliejinis festivalis. Jam jau pradėjome ruoštis: apsitarta su grupėmis, kurios atvažiuos. Tariamės dėl papildomų renginių, kurie priviliotų žiūrovą. Galiu pažadėti dvi dienas geros muzikos ir įvairių atrakcijų. Pasižymėkite savo kalendoriuje rugpjūčio 24-25 dienas ir planuokite kelionę į Visaginą. Mes jūsų tikrai lauksime ir nenuvilsime.

– Dėkoju už puikų interviu, linkiu stiprybės ir ištvermės Lietuvoje propaguojant kultūrą ir, žinoma, ačiū už puikią muziką. O skaitytojams primenu, kad mano kritikos tekstus, parengtus ir publikuotus 2002 – 2017 m., galite skaityti elektroniniame archyve www.culture.venckus.eu. Apie mane, meno kūrybą ir akademinę veiklą galite sužinoti apsilankę asmeninėje svetainėje www.venckus.eu., o asmeninius klausimus galite pateikti el. paštu: remigijus@venckus.eu


 


Nuo 2017-ųjų metų birželio mėnesio dr. Remigijus Venckus kuruoja kritinių straipsnių skiltį „Kultūros kirtis” savaitraštyje „Šiaulių naujienos”, kur publikuojami  jo straipsniai, apimantys humanitaristikos, socialinių reiškinių, technologijų, edukacijos ir meno klausimus.


 

Kiti straipsniai savaitraščio skiltyje KULTŪROS KIRTIS

Abstrakčios tapybos žaismas

Abstrakčios tapybos žaismas Prof. dr. Remigijus Venckus Kviečiame skaityti rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus straipsnį...

„Wizz Air“ privertė mane pasijausti benamiu

„Wizz Air“ privertė mane pasijausti benamiu Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus yra nemažai...

Techno-iliuzija

Techno-iliuzija Prof. dr. Remigijus Venckus Po kelių mėnesių pertraukos kviečiame skaityti rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijus...

Mokslo ir meno dialoguose

Mokslo ir meno dialoguose Prof. dr. Remigijus Venckus Kviečiame skaityti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus, medijų menininko ir kritiko dr. Remigijaus Venckaus pokalbį su...

Tiriantis ir komunikuojantis menas

Tiriantis ir komunikuojantis menas Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus ne tik kuria fotografiją,...

Menininkas kaip mediumas, kuriantis asmeninę mitologiją

Menininkas kaip mediumas, kuriantis asmeninę mitologiją Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus 2018...

Fotografijos istorijos ekskursai Rimgaudo Malecko kūryboje

Fotografijos istorijos ekskursai Rimgaudo Malecko kūryboje Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus...

Dailininkas Laimonas Šmergelis

Dailininkas Laimonas Šmergelis Prof. dr. Remigijus Venckus Kviečiame skaityti rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus...

Saulėraščių fenomenas

Saulėraščių fenomenas Prof. dr. Remigijus Venckus 2018 m. lapkričio 23 d. publikavome Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus parengtą interviu su panevėžiečiu...

Žilvinas Kropas: aš tikiu tuo, ką kuriu

Žilvinas Kropas: aš tikiu tuo, ką kuriu Prof. dr. Remigijus Venckus Žilvinas Kropas: aš tikiu tuo, ką kuriu Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų...

Du Šagalai

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus ne tik pats rengia meno parodas, bet ir rašo apie įvairius meno renginius. Šį...

Protected: Diktatorių ir menkystų kino portretai

Dr. Remigijus Venckus. Tęsiame rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus ekspresionistinio kino istorijos pasakojimą. Šį kartą kviečiame...

Protected: Vokiečių ekspresionistinis kinas

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus tęsia kino istorijos pasakojimą. Šį kartą kviečiame skaityti jo straipsnį...

Protected: Begarsio kino komedijos

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus tęsia kino istorijos pasakojimą. Šį kartą kviečiame skaityti jo straipsnį...

Protected: Ankstyvasis klasikinis Holywood’as

Dr. Remigijus Venckus. Tęsiame rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus pasakojimą apie kiną. Šį kartą kviečiame skaityti apie...

Protected: Kino stebuklas

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne tik kuria fotografijos meną, bet gerokai anksčiau jis kūrė ir...

Masinė komunikacija

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne tik vadovauja komunikacijos studijų programoms, bet ir dėsto masinės...

R. Venckus: Ar privalome antikinėms skulptūroms nutapyti drabužius?

Dr. Remigijus Venckus. Praėjusią savaitę rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus dalijosi savo asmeninėmis refleksijomis fotografijos...

Kultūros kirtis. Fotografijos ir tapybos dialogas

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus yra pripažinęs, kad vienas iš asmenų pastūmėjusių kurt fotografiją buvo...

Rimtai ir švietėjiškai apie tai, kas yra komunikacija!

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis autorius“ Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas, šiuo metu universitete dėstydamas masinės komunikacijos teorijas, pastebi viešojoje erdvėje...

Kai rankos pradeda niežtėti…

Dr. Remigijus Venckus. Šiandien meno ir kultūros žmonės dažnai diskutuoja apie technologijomis grįstą medijų meną, kurio naujoves taip pat seka rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto pramogų...

Kaštonų skerdimo metas ir pasipriešinimas „atpiskėms“

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikoje „Kultūros kirtis“ miesto urbanistikos klausimais yra anksčiau rašęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus. Nors ir gyvendamas Vilniuje jis...

„Sugrįžimas į Fluxus“ arba dar kartą apie videomeną

Dr. Remigijus Venckus. „Sugrįžimas į Fluxus“ – tai rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus videomeno, sukurto 2002–2018 m.,...

Etiopijos kelias

Etiopijos kelias Prof. dr. Remigijus Venckus Etiopijos kelias Prof. dr. Remigijus Venckus Reklama Straipsnis Pretekstas Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas...

Apie niekada nesibaigiančią vasarą

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilnius Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne viename savo interviu yra paminėjęs, kad mielai užsiimtų grožinės...

Salomėja Jastrumskytė: mano veiklos – tai lyg lygiagretūs pasauliai

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ tekstų autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ilgą laiką yra gyvenęs Šiauliuose ir dėstęs Šiaulių universitete....

Nechuliganiškas kultūros chuliganas

Dr. Remigijus Venckus. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus vasario 2 d. įvykusios savo autorinės parodos „Aš esu kitas. Skirta Šiauliams“ atidarymo metu paminėjo visiems...

Aš nesistengiu kurti gražaus meno ir būti kam nors patogus

Romualda Urbonavičiūtė kalbina dr. Remigijų Venckų. „Šiaulių naujienų“ penktadienio numeriuose publikuojame interviu ir kritinius straipsnius, parengtus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr....

Aš esu kitas

Dr. Remigijus Venckus. Penktadienio rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus yra ne tik meno ir kultūros kritikas, bet ir aktyvus...

Gap Year, teatras ir savęs paieškos

Dr. Remigijus Venckus. 2017 m. lapkričio 3 d. publikavome Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus straipsnį apie jo autorinę parodą „Dienoraščių vietos“, surengtą Anykščių...

Moters kūno grožis

Dr. Remigijus Venckus. Penktadienio rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus šį kartą ir vėl grįžta prie meno kritikos klausimų. Kviečiame...

Kalėdinis manifestas arba išpažintis sau

Dr. Remigijus Venckus. Nors visos šventės, kurias aš išgyvenau ir dar išgyvensiu per savo gyvenimą, turi nuosavą kvapą, tačiau Kalėdos yra ypatingos. Jos visada kvepėdavo mano senelių namais, prie stalo laužiamu ir dalijamu avinėliu; net tuščios lėkštės, skirtos...

Šokti gyvenimą kiekvienu savo judesiu

Dr. Remigijus Venckus. Penktadienio rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus lankydamasis „Šiaulių naujienų“ redakcijoje minėjo, kad jo...

Apie Gabrielės meno galeriją

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus vasarą apsilankęs „Šiaulių naujienų“ redakcijoje paminėjo, kad jam širdis...

Kai kuriu – tai skaitau savo mintis

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus paskutiniu metu dalijasi mintimis ir interviu labai įvairiomis ir...

Kas yra menų inkubatoriai?

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus yra ne tik aktyvus meno kritikas ir fotomenininkas, tačiau jis pakankamai...

Noriu būti mokytoju!

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus prieš kelias savaites naršydamas socialiniuose tinkluose pastebėjo savo...

Country kultūros ekskursas

Dr. Remigijus Venckus. Tikriausiai dauguma dienraščio skaitytojų pastebėjo, kad rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius yra plačiai apie kultūrą svarstantis tyrėjas ir menininkas. Jo akiratyje atsiranda įvairūs kūrėjai, netradiciškai gyvenimą suvokiantys asmenys, kalbą ir...

What’s up guys? Gal pagaliau pradėkime gerbti savo kalbą?

Dr. Remigijus Venckus. Privačiuose ir viešuose pokalbiuose vis dažniau ir dažniau naudojame iš kitų kalbų perimtus žodžių junginius. Neretai į pasakojimą įterpiame angliškus naujadarus. Galbūt visa tai nutinka ne specialiai, apie tai iš anksto net nepagalvojus....

Dar kartą apie kūrybingumą ir kūrybines industrijas

Dr. Remigijus Venckus. Skilties „Kultūros kirtis“ autorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne kartą savo mintimis dalijosi kūrybingumo ir inovacijų temomis. Iš jo...

Esame kovojantys už tikrą kultūrą ir mūsų gretos auga!

Dr. Remigijus Venckus. Dienraščio „Šiaulių naujienos“ penktadienio numerio skilties „Kultūros kirtis“ skaitytojams siūlome susipažinti su dviejų Remigijų pokalbio fragmentais. Šį kartą Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų...

Broliškai apie gyvenimą Norvegijoje

Dr. Remigijus Venckus. Dienraščio „Šiaulių naujienos“ penktadienio numerio skilties „Kultūros kirtis“ skaitytojams siūlome susipažinti su dar viena neįprasta Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo...

Muzika iki ir po postmodernizmo

Dr. Remigijus Venckus. Dienraščio „Šiaulių naujienos“ penktadienio numerio skilties „Kultūros kirtis“ skaitytojams siūlome susipažinti su labai neįprastu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc....

Kodėl mums yra svarbios pramogos?

Dr. Remigijus Venckus. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Kūrybinių industrijų fakulteto (KIF) Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus savo kuruojamoje „Šiaulių naujienų“ rubrikoje „Kultūros kirtis“ yra ne kartą rašęs apie pramogų...

R. Venckus vadovaus Pramogų industrijų katedrai

Lekt. Jovilė Barevičiūtė kalbina dr. Remigijų Venckų. Šiauliečiams gerai pažįstamas doc. dr. Remigijus Venckus nuo 2017 metų pradeda vadovauti naujai Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedrai, kuri vykdys...

Filosofija – mano meilė

Dr. Remigijus Venckus. Dar gyvendamas Šiauliuose ir studijuodamas dailininko specialybėje vis dažniau ir dažniau skaitydavau filosofines knygas. Visada mane grauždavo dilema: ar kurti meną, ar apie jį rašyti remiantis filosofijos teorijomis. Ne senai peržvelgdamas...

Apie mano kūną tavyje

Dr. Remigijus Venckus. Ne viename savo tekste, skelbtame rubrikoje „Kultūros kirtis“, doc. dr. Remigijus Venckus (atstovaujantis Vilniaus Gedimino technikos universitetui) jau yra minėjęs, kad anksčiau gyveno, mokėsi ir dirbo Šiauliuose. Viena jo seniausių pažinčių...

R. Venckus apie madą ir fotografiją

Sigitas Laurinavičius kalbina dr. Remigijų Venckų. „Šiaulių naujienose” jau buvome publikavę straipsnį apie kaimyniniame mieste, Panevėžyje vykusią tarptautinę fotografijos bienalę „Žmogus ir mestas” (2017 m. liepos 14 – 21 d., rengėjas Panevėžio dailės galerijos...

Tarptautinis grafikos meno pleneras

Dr. Remigijus Venckus. Įprasta manyti, kad vasara Lietuvoje dažniausiai yra skirta atostogoms, draugų ir giminių lankymui, bendravimui. Tačiau taip yra ne visiems. Meno kūrėjams vasara yra kolektyvinės kūrybos metas. Vasara – tai dailės plenerų metas. Jau ketvirtą...

Žmogus ir miestas

Dr. Remigijus Venckus. „Kultūros kirčio“ rubrikoje ir vėl dalijamės penktadienio straipsniu-interviu, kurį parengė medijų kultūros kritikas ir menininkas doc. dr. Remigijus Venckus. Šį kartą straipsnio autorius diskutuoja su kaimyninio miesto Panevėžio tarptautinės...

Šiuolaikinis universitetinis mokslas ir jo ateitis

Dr. Remigijus Venckus. Nors vasara ir atrodo skirta poilsiui bei pramogoms, tačiau tai yra ir metas, kai jauni žmonės, baigę vidurines mokyklas, renkasi savo studijų kryptį. Dažną jaunuolį, taip pat ir tėvelius kamuoja klausimas apie Lietuvos mokslo ateitį. Aktualiais...

Pramogos kilmės beieškant

Dr. Remigijus Venckus. Vasara daugeliui asocijuojasi su laisvalaikiu ir pramogomis. Šiuo metu dauguma atostogauja arba dar tik planuoja savo atostogas, taip pat ir pramogas. Apie tai, kad pramogos yra svarbi žmogaus kultūros dalis, savo įžvalgomis dalijasi medijų ir...

Žmogaus teisės ir žmogus be korupcijos

Dr. Remigijus Venckus. Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius doc. dr. Remigijus Venckus rubrikoje „Kultūros kirtis“ tęsia pokalbių ciklą su teisininkais. Šį kartą kviečiame susipažinti su diskusijos fragmentu,...

Profesoriaus Vaidoto Janulio vidinės atminties grafika

Dr. Remigijus Venckus. 2017 m. birželio 8 d. 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaryta dailininko grafiko prof. Vaidoto Janulio apžvalginė jubiliejinė kūrybos paroda, kuri veiks iki liepos 1 d. Žymaus šiauliečio kūryba yra puikiai pažįstama Kazimiero Simonavičiaus...

Vulgarioji publicistika

Dr. Remigijus Venckus. Šiuolaikinės masinės komunikacijos priemonės gamina ir platina labai įvairų turinį. Gausu pavyzdžių, kai turinys peržengia padorumo ribas, kai vulgariai aptariamos temos gali būti iškreiptos ir taip suklaidinančios skaitytoją. Dalijamės...

Apie aukštųjų ir profesinių studijų kokybę

Dr. Remigijus Venckus. Laikraščiai, televizija ir radijas nuolatos kelia aukštojo mokslo pertvarkos klausimus. Socialinių tinklų diskusijose vyksta net radikalios apsižodžiavimo akcijos. Apie tai, kiek ir kaip reikia renovuoti mokslą ir švietimą, savo parengtu...

Kūrybingumas, sėkmė ir šiuolaikinė visuomenė

Dr. Remigijus Venckus. Žiniasklaida ir socialiniai tinklai mirga nuo kvietimų ugdyti įvairias kūrybiškumo kompetencijas, akys raibsta nuo pranešimų apie sėkmingas kūrybingųjų karjeras. Šiais metais „Šiaulių naujienose” publikuojamas Kazimiero Simonavičiaus...

Laiškai mamai arba penkios dienoraščio ištraukos

Dr. Remigijus Venckus. Gegužės pirmąjį sekmadienį visi sveikinsime savo brangiausią žmogų mamą. Ši diena sukelia labai daug įvairių minčių, prisiminimų, ši diena taip pat verčia mus būti labiau atlaidesniems, supratingesniems ir net net pasitikrinti savo meilę artimam...

Nuomonė apie aukštojo mokslo pertvarką

Dr. Remigijus Venckus. Kovo 6 d. veiklą pradėjo Ministro Pirmininko sudaryta valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo darbo grupė. Ji turėjo įvertinti vasario mėnesį Ministro Pirmininko kvietimu socialinių dalininkų pateiktus per 40 pasiūlymų dėl atskirų...

Kaip darbas durnių mylėjo, o durnius meilės išsižadėjo

Dr. Remigijus Venckus. Už trijų dienų minėsime Tarptautinę darbo dieną. Šios dienos istorija susijusi su 1886 m., kai gegužės 1-ąją Čikagos mieste vyko darbininkų demonstracija. Buvo reikalaujama sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną. Antrasis tarptautinis...

Pykčio piliečiai

Dr. Remigijus Venckus. Šiuolaikinė žurnalistika yra kardinaliai pasikeitusi nuo tos, kuri egzistavo prieš gerus kelis dešimtmečius. Didžioji žurnalistinės veiklos rezultatų dalis skelbiama internetinėje erdvėje, bet nebe spausdintiniame laikraštyje arba žurnale. Tokiu...

Pradėkime tikėti

Dr. Remigijus Venckus. Artėja šv. Velykos, kurios suburs bendrajai maldai tikinčiuosius, glaudiems pokalbiams – gimines ir artimuosius. Galima pastebėti, kad šiandien dažnam Lietuvos gyventojui tikėjimas, bendrumas, vienybė atrodo kaip nuvertėjusios sąvokos. Visuomenė...

Nuogo kūno baimės

Dr. Remigijus Venckus. Koks yra šiuolaikinis kūnas mūsų gyvenamojoje aplinkoje? Kaip nuogo kūno atvaizdus suvokiame šiuolaikiniame vizualiajame mene? Kodėl žiūrovą glumina nuogas kūnas paveiksle, spektaklyje ar kino filme? Kodėl nuogumą demonstruoja menininkai? Ką...

Kalbėti, ar iš vis nebekalbėti? Štai kur klausimas

Dr. Remigijus Venckus. Neretai galima išgirsti, kad šiuolaikinis jaunas žmogus beveik nebeskaito knygų. Jaunas žmogus epizodiškai skiria laiko skaityti interneto portalų antraštes. Nors tai ir gali atrodyti kaip didžiulė problema arba Europinės knygos kultūros...

Apie miesto urbanistiką

Dr. Remigijus Venckus. Jau kurį laiką netylant diskusijoms apie Šiaulių miesto pagrindinės pėsčiųjų gatvės renovaciją savo mintimis ir pastabomis miesto urbanistikos tema dalijasi Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto...

Esame kovojantys už tikrą kultūrą ir mūsų gretos auga!

Esame kovojantys už tikrą kultūrą ir mūsų gretos auga!

Dr. Remigijus Venckus.

Dienraščio „Šiaulių naujienos“ penktadienio numerio skilties „Kultūros kirtis“ skaitytojams siūlome susipažinti su dviejų Remigijų pokalbio fragmentais. Šį kartą Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus kalbasi apie kultūrą Šiauliuose su šiauliečiams puikiai pažįstamu katedros lektoriumi Remigijumi Ruokiu.

Studijuodamas Šiauliuose ir žengdamas pirmuosius žingsnius audiovizualinės kūrybos link, susipažinau su šiauliečiams gerai pažįstamu Remigijumi Ruokiu, renginių, televizijos filmų ir reklamų režisieriumi, scenarijų autoriumi, dainų kūrėju, kompozitoriumi ir prodiuseriu.

Savo audiovizualinę kūrybą demonstruodamas vietinės ir tarptautinės reikšmės festivaliuose aš visada sulaukdavau kritinio ir paskatinamojo R. Ruokio žvilgsnio. Būta ir akimirkų, kai gausiai diskutuodavome apie šiuolaikinę eksperimentinę kūrybą bei vykstančius kultūros pokyčius. R. Ruokis visada atsigręždavo į jaunimą ir padrąsindavo kurti ir išbandyti naujas kūrybos formas.

Šiuo metu savo žinias jauniesiems kūrėjams R. Ruokis perduoda dėstydamas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultete. Jis yra atpažįstamas ne tik Šiauliuose, bet ir plačiai Lietuvoje dėl puikiai organizuojamo festivalio „Šiaulių naktys“.

Apie kūrybą, festivalių kuravimą ir jaunojo specialisto ugdymą šią savaitę diskutavome naujoje Pramogų industrijų katedroje. Prieš pateikiant geriausius mūsų pokalbio fragmentus, noriu glaustai supažindinti su R. Ruokio įspūdingais biografijos faktais

Nuo 2016-ųjų metų R. Ruokis yra VGTU Kūrybinių industrijų fakulteto lektorius, dėsto kino projektus. Nuo 2012 m. dirba „Lietuvos ryto“ televizijoje anonsų ir TV laidų prodiuseriu, režisieriumi ir projektų autoriumi. 2005–2007 m. dirbo Šiaulių jaunimo centro direktoriumi, formavo centro viziją, organizavo renginius, ruošė savanorius ir rengė specialius jų mokymus.

Nuo 2002m. vadovauja Všį „Remigijaus akcija“, kuri organizuoja ir vykdo reklamines ir pramogines akcijas, prodiusuoja muzikos kūrybą ir jos sklaidą. 1998 m. dirbo UAB „Šiauliai Qingqi“ filmų režisieriumi ir prodiuseriu. Nuo 1995 m. nevyriausybinėje organizacijoje – muzikos klube „Gingas“ – ėjo prezidento pavaduotojo pareigas.

Dirbo muzikos prodiuseriu, TV laidų rengėju, scenarijų autoriumi, festivalių „Rumshk“ ir „Rumshkiux“, „Šiauliai Jazz“, „Glaesum – gintaras kitaip“, ŠAMA MMX apdovanojimų prodiuseriu ir reklamų kūrėju. 1994–1996 m. dirbo IĮ reklamos agentūroje „Pramuštgalvis“ direktoriaus pavaduotoju, režisieriumi, renginių organizatoriumi ir vedėju. Rengė TV laidas „Rockiada“, „Shekit slieką“ ir DJ muzikos festivalį. 1994 m. dirbo UAB „Lit-Poliinter“ (dabar LNK) televizijoje, TV muzikos redaktoriumi, TV laidų „Tangomanija“, „Shekit“, „Ryto ratas“, „Tikras garsas“ režisieriumi ir prodiuseriu.

1991–1994 m. buvo nepriklausomos televizijos studijos „Tango TV“ direktoriumi, TV laidų „Įdomumo dėlei“, „Tangomanija“, „Sveikinimų koncertas“, „Vaiduoklio šou“ režisieriumi, redaktoriumi ir prodiuseriu.

Vis dėlto, su R. Ruokio vardu man labiausiai asocijuojasi jo inicijuoti puikūs muzikos festivaliai „Hippyland“ (2002–2007), „Šiauliai Jazz“ (1999–2016), „Šiaulių naktys“ (2012–2017) bei jo vokalisto ir idėjinio lyderio vaidmuo muzikinėje grupėje „Gin’Gas“.

– Remigijau, jau kurį laiką gyvenate Vilniuje, tačiau jus galima taip pat sutikti ir Šiaulių mieste. Šiauliuose dažnai organizuojate įvairius renginius: koncertus, festivalius, etc. Kodėl širdis linksta prie Šiaulių? O kuo gi šis miestas ypatingas Lietuvai?
– Aš esu kilęs iš Klaipėdos, mokiausi Kaune, o paskyrimas po studijų mane „siuntė“ kartu su šeima į Šiaulius. Todėl aš ir atsiradau Šiaurės Lietuvoje. Nuo jūros švenčių diegtas „jūrinis“ auklėjimas verčia mane lig šiol laikytis taisyklės – kuriame mieste gyvenu, tą miestą ir turiu puoselėti bei turtinti.

Kultūrą Šiauliuose aš palaikau ir dėl to, kad mane žeidžia „sostininkiškas“ visų galų uzurpavimas. Aš nesutinku su nelogiška ir primesta kultūros centralizacija, kuri kultūriškai ir „kultūringai“ žudo mažesnius miestelius.

Su kolegomis Šiauliuose (ir ne tik šiame mieste) generuojame idėjas ir bandome jas įgyvendinti. Prie įgyvendinimų verslas prisideda nedaug. Dažniausiai verslo indėlis yra mugės, kurios pakankamai toli nuo tikrosios kultūros. Tačiau yra ir kiti, didieji verslininkai, kurie mato aiškesnę situaciją ir bando kovoti su miesto „žudymu“, padeda mums kurti kultūrą. Visi jie yra išvardyti mūsų interneto svetainėje www.naktys.lt.

Jie, kaip ir mes, supranta, kad miesto nykimas prasideda nuo „kultūros pelėsių“ auginimo. Todėl mūsų bendras tikslas yra bent per šventes parodyti kultūros galią. Parodyti, kad yra daug visokių alternatyvių kultūros formų, nuo diskotekų iki pavienių performansų.

Kultūros galią demonstruoja virtinė gerų iniciatyvų: Giedrės Brazlauskaitės idėja – graffiti ant štabo sienos; išleistas laikraštis „Pietinia momenc“; Danguolės ir Virgio „Talkučkė“; Rimanto Kmitos romanas, priverčiantis net garbingus dėdes prisiminti, kokį vaidmenį kultūroje atliko treningai; Linos Žutautės parama organizuojant mūsų nuolatines labdaros akcijas; Arūno Petraičio ir kultūrizmo senjorų „Kačialkė“; senųjų diskotekų atkūrimas, etc.

Visos šios iniciatyvos rodo, kad mes nebijome ir netingim fantazuoti. Viską įgyvendiname puikiu komandiniu darbu, nekreipdami jokio dėmesio į mus kvailinančius komentarus. Mes nekreipiame dėmesio į paviršutinišką kritiką, nes vadovaujamės auksine taisykle: kas kalba, tas dažniausiai nieko nesugeba padaryti.

Remigijaus Ruokio portretas. Fotografija doc. Vilmanto Dambrausko.

– Šiauliuose inicijavote džiazo festivalį? Pasidalykite mintimis, kas inspiravo šio festivalio organizavimą? Kaip jį priėmė miestiečiai ir koks jis yra šiandien?
– 1995 m. spalį grupė bendraminčių iš „Gin’Gas“ klano įkūrė muzikos klubą, kuris iš karto griebėsi veiklos ir organizavo tarptautinį alternatyvios muzikos festivalį „RUMŠK“. Vėliau festivalį papildė eksperimentinis „Faršas“. Visa ši veikla galbūt labai sėkmingai prisikels kitų metų vasaros pradžioje. Renginiuose dalyvavo daugelis jaunų piliečių, dabartinių surimtėjusių trisdešimtmečių. Šio festivalio pagrindu po penkerių metų startavo solidus „Šiauliai Jazz“ festivalis.

Alternatyvių festivalių pradžia Šiauliuose buvo labai kukli. Pirmieji koncertai vyko Šiaulių filharmonijoje, Kultūros centre, naktiniuose klubuose, kavinėse. Atsiradus daugiau norinčių remti festivalį, prisidėjus kultūros fondams, didesnėms įmonės, net pavieniams asmenims festivalis persikėlė į miesto gatvėse įrengtas lauko scenas.

Beje, anksčiau ir pačiam verslui atrodė prasminga remti įvairias meno iniciatyvas, taip pat ir džiazo muzikos renginius. Deja, ilgainiui verslas vis labiau nusigręždavo nuo mūsų renginių. Daugiau ir daugiau dirbdavome vien tik iš idėjos.

Kaip ir dabar, taip ir anksčiau festivalio koncertai vykdavo nemokamai. Nors gal tik vieną kartą buvo parduodami kažkokie bilietai už pakankamai simbolinę kainą. Tąkart koncertai vyko Šiaulių filharmonijos salėje.

Manau, kad surengti mokamą džiazo festivalį Šiauliuose nėra įmanoma. Tai lemia pakankamai susiskaldžiusi visuomenė. Priešingai nei Kėdainiuose, Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, nėra įskiepyto labai ryškaus patriotinio jausmo savajam miestui.

Kita vertus, rengdami „Šiauliai Jazz“ visada akcentuojame originalią, meninę renginio pusę, bet ne komercinę. Mums svarbu puoselėti publikos skonį, prusinti vietos gyventojus.

Džiazas vienija savotišką socialinę bendruomenę. Tikinčių džiazu nėra labai daug. Kur kas daugiau yra tik norinčių juo tikėti. Tikriausiai todėl daugėja bandančių įvertinti džiazo muzikantų profesionalumą, girdėti originalią muziką net popso koncertuose, kur džiazas veikia kaip savotiškas akompanimentas.

Džiazas reikalauja išsilavinimo, tam tikrų intelekto pastangų. Jis niekada nebuvo masių muzika. Nebent tarpukaryje, kai šalia Klaipėdos, Giruliuose, per šokius grodavo bigbendas arba kai džiazą galima buvo išgirsti Kauno „Metropolio“ restorane.

Visuomenė mėgsta primityvoką populiariosios muzikos standartą, todėl ne tik džiazas, bet ir popdžiazas arba softdžiazas dar yra svetimas daugumoje visuomenės sluoksnių.

Šiaulių džiazo festivalis turi savo išskirtinę publiką, kuri ir pati formuoja renginių veidą. Seniau labiau eksperimentuodavome. Turėjome „satelitinį“ festivalį „Šiauliai Jazz Marathone“, kai viena arba dvi džiazo grupės pasirodydavo kiekvieną mėnesį. Kviesdavome gerokai keistesnius atlikėjus. Pavyzdžiui, koncertavo net danų grupė „The Revolvers“. Jų kuriamoje muzikoje gausu free džiazo elementų. Vis dėlto įsitikinome, kad negali Šiauliuose būti free džiazo pasirodymų.

Dar koncertuose daugiau dėmesio skiriame klasikiniam arba standartiniam džiazui, persipynusiam su šiek tiek folkloro, roko ir elektroninės muzikos elementais.

Paskutiniu metu Šiaulių džiazo festivalis labiau tampa pradedančiųjų kūrėju platforma. Aš pats ieškau naujų grupių. Labai glaudžiai bendradarbiauju su latviais. Vis dėlto iš tolimesniojo užsienio pakankamai sunku pasikviesti žinomą grupę. Honorarai prasideda nuo 3–4 tūkstančių eurų. Vienas toks honoraras sudaro beveik visą festivalio biudžetą, o Šiaulių džiazo rėmėjus galima suskaičiuoti vos ant vienos rankos pirštų.

– O kaip Šiaulių džiazo festivalis atrodo Lietuvos kontekste?
– Deja, mes silpniau atrodome net už Kėdainius. Jie turi stiprią bendruomenę. Savivaldybė leido net vieną gatvę pavadinti Džiazo gatve. Kėdainių muzikos mokykloje atidaryta Džiazo katedra. O kas vyksta pas mus, Šiauliuose?…

Visi mažesni Lietuvos miestai rengia savo džiazo festivalius, nepaisydami to, kad džiazo muzikantai vis dar Lietuvoje nėra laikomi kompozitoriais! Esu girdėjęs istoriją, kad anksčiau Šiauliuose studentams būdavo draudžiama improvizuoti. Gaila, bet visame pasaulyje improvizacija yra vertybė. Be jos negimsta joks naujas menas.

Džiazo statusas vis tik yra visos Lietuvos bendra problema. Lietuvos džiazo federacija yra tik visuomeniniais pagrindais susikūrusi organizacija. Kiekvienas jos narys yra savotiškas savanoris. Tuo tarpu Estijos džiazo federacija turi valstybės išlaikomus 4–5 etatus. Jie gerokai toliau pažengę nei mes. Nors jie turi mažiau „gražių“ kelių sujungiančių skirtingus miestus ir mažiau klaikiai akmenimis grįstų aikščių, tačiau jie (estai) gali pasigirti „nenustekenta“ savo šalies kultūra.

Kadangi vis dėlto noriu, kad Šiauliuose atsirastų daugiau šviesių žmonių, kurie galvotų apie džiazo kultūrą, todėl šiais metais į festivalį atvažiavo Lietuvos džiazo federacijos prezidentas Julijus Grickevičius ir skaitė paskaitą džiazo istorijos tema.

– Šiauliai turi unikalų renginį – „Šiaulių naktys“. Manau, kad šis renginys populiarina miesto kultūrą visoje Lietuvoje. Kuo jis yra išskirtinis? Kuo jis skiriasi nuo kitų renginių, vykstančių Lietuvoje ir populiarinančių kitų miestų kultūras?
– Šio festivalio metu neorganizuojama prekybinė mugė arba ji nėra pastebima. Visos miesto erdvės, atsižvelgiant į galimybes, yra pritaikomos meno kūrybai. Generuojamos pačios netikėčiausios idėjos ir jos operatyviai įgyvendinamos.
Šiauliuose mes jau mokame daryti nakties šventę. Jei ne viskas pavyksta, tai dažniausiai kalti būname mes patys. Kalti, nes nepriverčiame kitų netingėti, svajoti, kurti, mylėti taip, kaip mes mylime. Mums sekasi, nes pažįstame kultūros žudiką vardu gobšumas ir su juo susidorojame. Mes tokie, kokie esame – kovojantys už tikrą kultūrą ir mūsų gretos auga!

Prisiminkime, kaip startavo „Šiaulių naktys“? Kas buvo pagrindiniai šio renginio idėjiniai lyderiai? Gintautas Gascevičius (iki 2015), Diana Kuprytė, Darius Linkevičius, AŠAI, Saulė Žukauskaitė. Vėliau įsijungė Giedrė Brazlauskaitė, Aleksandras Bielyj, Vilius Puronas, Violeta Jasiūnienė … Kiekvienais metais renginys plėtėsi ir augo lyg sveikas ir judrus vaikas.

Šiais metais buvo pasirinkta provokuojanti renginio tema – „Pietinis yra visur“. Neabejingųjų renginiui gretos išaugo tiesiog mūsų akyse. Prisijungė Rimantas Kmita, Eglė Pabijanskaitė, Jūratė Plungė, Danguolė ir Virgis Janulevičiai, Povilas Miškinis, Jūratė Kasperavičienė. Manau, mums tikrai pasisekė!

Šių metų Šiaulių naktų renginyje iniciatyvos būta nemažai. Prie jo prisidėjo rašytojas R. Kmita.  Atmenu, kad net nuo pirmųjų naktų mes įvedinėjome Šiaulių slengą į renginio ideologiją. Dabar tai jau visos respublikos mastu žinomas slengas ,kaip ir pats renginys.

– Dėstote Vilniaus Gedimino technikos universitete. Kiekvieną dieną bendraujate su jaunais kūrybingais žmonėmis. Kokie jie – pradedantys kūrėjai?
– Šiuo metu mokslo ir edukacijos situacija dvilypė. Atrodo, lyg visos priemonės, skirtos kūrybai, yra priimtinos ir pasiekiamos, atrodo, kad jaunimas gali kurti viską kokybiškai ir originaliai, tačiau šiuo metu svarbiausias yra Ponas Euras.

Jis valdo bet kurį studentą labiau nei asmeninė motyvacija, siekis ko nors naujo ir naudingo išmokti. Studentai tarsi apsikrėtę ištisu ligų paketu – selfiais, postais ir panašiai… Susidaro įspūdis, kad tai, ką teikia technologijos ir virtualioji erdvė, tampa gerokai svarbesni nei originalaus kūrybiškumo siekimas.

Manau, kad universitetuose turime parodyti svarbiausią kūrybiškumo kelią. Kelio paieškos vyksta studentą kreipiant savuoju pavyzdžiu. Jaunimui vis dar reikia ikonų, kuriomis galėtų sekti, gal net joms tarnauti. Studentams reikia VIP’ų ir mes juos kviečiame į paskaitas, taip leisdami prisiliesti prie sėkmės. Viso to rezultatas yra laimė ir motyvacija, kurios jie negali rasti feisbuko ir youtube internetinėse platformose.

Kūrybiškumas prasideda nuo noro! Studentų, kurie savanoriškai įsitrauktų į kūrybiškumo procesus, nėra labai daug. Smalsūs studentai jau yra retenybė. Ateinantys naujieji studentai, kurie gauna kūrybinio adrenalino dozę, labai greitai pradeda svajoti ir kurti kartu su savo dėstytojais.

Reikia investuoti į žmones, į studentus ir dėstytojus. Dar prieš 12 ar net daugiau metų vieno universiteto rektoriui sakiau: kam jums visi tie nauji ir didžiuliai universitetų pastatai, ar ne svarbiau yra gerinti studijų kokybę?

Prie sprendimo gerinti kokybę vėžlio žingsneliu priartėjome tik dabar…

– Kokie jūsų ateities kūrybiniai planai? Ką dar pamatysime Šiauliuose, o gal būt ir kituose Lietuvos miestuose?
– Manau, bus daug naujų projektų jau šiemet, atgaivinsime alternatyvios muzikos festivalį „RUMSHK“, gal net ir „Hippyland“, organizuosime kūrybines dirbtuves, leisime albumus, ieškosime kūrybingų žmonių, kurie jau dabar nori įstoti į svajotojų-realizatorių gretas…

Kaip niekad esame atviri tiek verslui, tiek idėjų turintiems žmonėms, kurie nori savo miestus daryti gražesnius.

Aš tikrai neužsidarysiu Šiauliuose. Jau dabar su „Gin’Gas“ ruošiamės muzikinėms kovoms. Spalio 10 d. kausimės su Arvydu Vilčinsku ir reikės jūsų visų palaikymo. Taip pat pasirodys naujas muzikinis klipas „Magė“, planuojame „International Jazz Day“. Vienu žodžiu, darbuojuosi ir tiek!

– Dėkoju už puikų ir nuoširdų pokalbį, o skaitytojams primenu, kad mano kritikos tekstus, parengtus ir publikuotus 2002–2017 m., galite skaityti elektroniniame archyve www.culture.venckus.eu. Apie mane, mano kūrybą ir akademinę veiklą galite sužinoti apsilankę asmeninėje svetainėje www.venckus.eu., o asmeninius klausimus galite pateikti el. paštu: remigijus@venckus.eu.


 


Nuo 2017-ųjų metų birželio mėnesio dr. Remigijus Venckus kuruoja kritinių straipsnių skiltį „Kultūros kirtis” savaitraštyje „Šiaulių naujienos”, kur publikuojami  jo straipsniai, apimantys humanitaristikos, socialinių reiškinių, technologijų, edukacijos ir meno klausimus.


 

Kiti straipsniai savaitraščio skiltyje KULTŪROS KIRTIS

Abstrakčios tapybos žaismas

Abstrakčios tapybos žaismas Prof. dr. Remigijus Venckus Kviečiame skaityti rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus straipsnį...

„Wizz Air“ privertė mane pasijausti benamiu

„Wizz Air“ privertė mane pasijausti benamiu Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus yra nemažai...

Techno-iliuzija

Techno-iliuzija Prof. dr. Remigijus Venckus Po kelių mėnesių pertraukos kviečiame skaityti rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijus...

Mokslo ir meno dialoguose

Mokslo ir meno dialoguose Prof. dr. Remigijus Venckus Kviečiame skaityti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus, medijų menininko ir kritiko dr. Remigijaus Venckaus pokalbį su...

Tiriantis ir komunikuojantis menas

Tiriantis ir komunikuojantis menas Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus ne tik kuria fotografiją,...

Menininkas kaip mediumas, kuriantis asmeninę mitologiją

Menininkas kaip mediumas, kuriantis asmeninę mitologiją Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus 2018...

Fotografijos istorijos ekskursai Rimgaudo Malecko kūryboje

Fotografijos istorijos ekskursai Rimgaudo Malecko kūryboje Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus...

Dailininkas Laimonas Šmergelis

Dailininkas Laimonas Šmergelis Prof. dr. Remigijus Venckus Kviečiame skaityti rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus...

Saulėraščių fenomenas

Saulėraščių fenomenas Prof. dr. Remigijus Venckus 2018 m. lapkričio 23 d. publikavome Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus parengtą interviu su panevėžiečiu...

Žilvinas Kropas: aš tikiu tuo, ką kuriu

Žilvinas Kropas: aš tikiu tuo, ką kuriu Prof. dr. Remigijus Venckus Žilvinas Kropas: aš tikiu tuo, ką kuriu Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų...

Du Šagalai

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus ne tik pats rengia meno parodas, bet ir rašo apie įvairius meno renginius. Šį...

Protected: Diktatorių ir menkystų kino portretai

Dr. Remigijus Venckus. Tęsiame rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus ekspresionistinio kino istorijos pasakojimą. Šį kartą kviečiame...

Protected: Vokiečių ekspresionistinis kinas

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus tęsia kino istorijos pasakojimą. Šį kartą kviečiame skaityti jo straipsnį...

Protected: Begarsio kino komedijos

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus tęsia kino istorijos pasakojimą. Šį kartą kviečiame skaityti jo straipsnį...

Protected: Ankstyvasis klasikinis Holywood’as

Dr. Remigijus Venckus. Tęsiame rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus pasakojimą apie kiną. Šį kartą kviečiame skaityti apie...

Protected: Kino stebuklas

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne tik kuria fotografijos meną, bet gerokai anksčiau jis kūrė ir...

Masinė komunikacija

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne tik vadovauja komunikacijos studijų programoms, bet ir dėsto masinės...

R. Venckus: Ar privalome antikinėms skulptūroms nutapyti drabužius?

Dr. Remigijus Venckus. Praėjusią savaitę rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus dalijosi savo asmeninėmis refleksijomis fotografijos...

Kultūros kirtis. Fotografijos ir tapybos dialogas

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus yra pripažinęs, kad vienas iš asmenų pastūmėjusių kurt fotografiją buvo...

Rimtai ir švietėjiškai apie tai, kas yra komunikacija!

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis autorius“ Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas, šiuo metu universitete dėstydamas masinės komunikacijos teorijas, pastebi viešojoje erdvėje...

Kai rankos pradeda niežtėti…

Dr. Remigijus Venckus. Šiandien meno ir kultūros žmonės dažnai diskutuoja apie technologijomis grįstą medijų meną, kurio naujoves taip pat seka rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto pramogų...

Kaštonų skerdimo metas ir pasipriešinimas „atpiskėms“

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikoje „Kultūros kirtis“ miesto urbanistikos klausimais yra anksčiau rašęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus. Nors ir gyvendamas Vilniuje jis...

„Sugrįžimas į Fluxus“ arba dar kartą apie videomeną

Dr. Remigijus Venckus. „Sugrįžimas į Fluxus“ – tai rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus videomeno, sukurto 2002–2018 m.,...

Etiopijos kelias

Etiopijos kelias Prof. dr. Remigijus Venckus Etiopijos kelias Prof. dr. Remigijus Venckus Reklama Straipsnis Pretekstas Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas...

Apie niekada nesibaigiančią vasarą

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilnius Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne viename savo interviu yra paminėjęs, kad mielai užsiimtų grožinės...

Nechuliganiškas kultūros chuliganas

Dr. Remigijus Venckus. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus vasario 2 d. įvykusios savo autorinės parodos „Aš esu kitas. Skirta Šiauliams“ atidarymo metu paminėjo visiems...

Aš nesistengiu kurti gražaus meno ir būti kam nors patogus

Romualda Urbonavičiūtė kalbina dr. Remigijų Venckų. „Šiaulių naujienų“ penktadienio numeriuose publikuojame interviu ir kritinius straipsnius, parengtus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr....

Aš esu kitas

Dr. Remigijus Venckus. Penktadienio rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus yra ne tik meno ir kultūros kritikas, bet ir aktyvus...

Gap Year, teatras ir savęs paieškos

Dr. Remigijus Venckus. 2017 m. lapkričio 3 d. publikavome Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus straipsnį apie jo autorinę parodą „Dienoraščių vietos“, surengtą Anykščių...

Moters kūno grožis

Dr. Remigijus Venckus. Penktadienio rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus šį kartą ir vėl grįžta prie meno kritikos klausimų. Kviečiame...

Kalėdinis manifestas arba išpažintis sau

Dr. Remigijus Venckus. Nors visos šventės, kurias aš išgyvenau ir dar išgyvensiu per savo gyvenimą, turi nuosavą kvapą, tačiau Kalėdos yra ypatingos. Jos visada kvepėdavo mano senelių namais, prie stalo laužiamu ir dalijamu avinėliu; net tuščios lėkštės, skirtos...

Šokti gyvenimą kiekvienu savo judesiu

Dr. Remigijus Venckus. Penktadienio rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus lankydamasis „Šiaulių naujienų“ redakcijoje minėjo, kad jo...

Apie Gabrielės meno galeriją

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus vasarą apsilankęs „Šiaulių naujienų“ redakcijoje paminėjo, kad jam širdis...

Kai kuriu – tai skaitau savo mintis

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus paskutiniu metu dalijasi mintimis ir interviu labai įvairiomis ir...

Kas yra menų inkubatoriai?

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus yra ne tik aktyvus meno kritikas ir fotomenininkas, tačiau jis pakankamai...

Noriu būti mokytoju!

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus prieš kelias savaites naršydamas socialiniuose tinkluose pastebėjo savo...

Country kultūros ekskursas

Dr. Remigijus Venckus. Tikriausiai dauguma dienraščio skaitytojų pastebėjo, kad rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius yra plačiai apie kultūrą svarstantis tyrėjas ir menininkas. Jo akiratyje atsiranda įvairūs kūrėjai, netradiciškai gyvenimą suvokiantys asmenys, kalbą ir...

What’s up guys? Gal pagaliau pradėkime gerbti savo kalbą?

Dr. Remigijus Venckus. Privačiuose ir viešuose pokalbiuose vis dažniau ir dažniau naudojame iš kitų kalbų perimtus žodžių junginius. Neretai į pasakojimą įterpiame angliškus naujadarus. Galbūt visa tai nutinka ne specialiai, apie tai iš anksto net nepagalvojus....

Dar kartą apie kūrybingumą ir kūrybines industrijas

Dr. Remigijus Venckus. Skilties „Kultūros kirtis“ autorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne kartą savo mintimis dalijosi kūrybingumo ir inovacijų temomis. Iš jo...

Esame kovojantys už tikrą kultūrą ir mūsų gretos auga!

Dr. Remigijus Venckus. Dienraščio „Šiaulių naujienos“ penktadienio numerio skilties „Kultūros kirtis“ skaitytojams siūlome susipažinti su dviejų Remigijų pokalbio fragmentais. Šį kartą Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų...

Broliškai apie gyvenimą Norvegijoje

Dr. Remigijus Venckus. Dienraščio „Šiaulių naujienos“ penktadienio numerio skilties „Kultūros kirtis“ skaitytojams siūlome susipažinti su dar viena neįprasta Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo...

Muzika iki ir po postmodernizmo

Dr. Remigijus Venckus. Dienraščio „Šiaulių naujienos“ penktadienio numerio skilties „Kultūros kirtis“ skaitytojams siūlome susipažinti su labai neįprastu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc....

Kodėl mums yra svarbios pramogos?

Dr. Remigijus Venckus. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Kūrybinių industrijų fakulteto (KIF) Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus savo kuruojamoje „Šiaulių naujienų“ rubrikoje „Kultūros kirtis“ yra ne kartą rašęs apie pramogų...

R. Venckus vadovaus Pramogų industrijų katedrai

Lekt. Jovilė Barevičiūtė kalbina dr. Remigijų Venckų. Šiauliečiams gerai pažįstamas doc. dr. Remigijus Venckus nuo 2017 metų pradeda vadovauti naujai Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedrai, kuri vykdys...

Filosofija – mano meilė

Dr. Remigijus Venckus. Dar gyvendamas Šiauliuose ir studijuodamas dailininko specialybėje vis dažniau ir dažniau skaitydavau filosofines knygas. Visada mane grauždavo dilema: ar kurti meną, ar apie jį rašyti remiantis filosofijos teorijomis. Ne senai peržvelgdamas...

Apie mano kūną tavyje

Dr. Remigijus Venckus. Ne viename savo tekste, skelbtame rubrikoje „Kultūros kirtis“, doc. dr. Remigijus Venckus (atstovaujantis Vilniaus Gedimino technikos universitetui) jau yra minėjęs, kad anksčiau gyveno, mokėsi ir dirbo Šiauliuose. Viena jo seniausių pažinčių...

R. Venckus apie madą ir fotografiją

Sigitas Laurinavičius kalbina dr. Remigijų Venckų. „Šiaulių naujienose” jau buvome publikavę straipsnį apie kaimyniniame mieste, Panevėžyje vykusią tarptautinę fotografijos bienalę „Žmogus ir mestas” (2017 m. liepos 14 – 21 d., rengėjas Panevėžio dailės galerijos...

Tarptautinis grafikos meno pleneras

Dr. Remigijus Venckus. Įprasta manyti, kad vasara Lietuvoje dažniausiai yra skirta atostogoms, draugų ir giminių lankymui, bendravimui. Tačiau taip yra ne visiems. Meno kūrėjams vasara yra kolektyvinės kūrybos metas. Vasara – tai dailės plenerų metas. Jau ketvirtą...

Žmogus ir miestas

Dr. Remigijus Venckus. „Kultūros kirčio“ rubrikoje ir vėl dalijamės penktadienio straipsniu-interviu, kurį parengė medijų kultūros kritikas ir menininkas doc. dr. Remigijus Venckus. Šį kartą straipsnio autorius diskutuoja su kaimyninio miesto Panevėžio tarptautinės...

Šiuolaikinis universitetinis mokslas ir jo ateitis

Dr. Remigijus Venckus. Nors vasara ir atrodo skirta poilsiui bei pramogoms, tačiau tai yra ir metas, kai jauni žmonės, baigę vidurines mokyklas, renkasi savo studijų kryptį. Dažną jaunuolį, taip pat ir tėvelius kamuoja klausimas apie Lietuvos mokslo ateitį. Aktualiais...

Pramogos kilmės beieškant

Dr. Remigijus Venckus. Vasara daugeliui asocijuojasi su laisvalaikiu ir pramogomis. Šiuo metu dauguma atostogauja arba dar tik planuoja savo atostogas, taip pat ir pramogas. Apie tai, kad pramogos yra svarbi žmogaus kultūros dalis, savo įžvalgomis dalijasi medijų ir...

Žmogaus teisės ir žmogus be korupcijos

Dr. Remigijus Venckus. Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius doc. dr. Remigijus Venckus rubrikoje „Kultūros kirtis“ tęsia pokalbių ciklą su teisininkais. Šį kartą kviečiame susipažinti su diskusijos fragmentu,...

Profesoriaus Vaidoto Janulio vidinės atminties grafika

Dr. Remigijus Venckus. 2017 m. birželio 8 d. 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaryta dailininko grafiko prof. Vaidoto Janulio apžvalginė jubiliejinė kūrybos paroda, kuri veiks iki liepos 1 d. Žymaus šiauliečio kūryba yra puikiai pažįstama Kazimiero Simonavičiaus...

Vulgarioji publicistika

Dr. Remigijus Venckus. Šiuolaikinės masinės komunikacijos priemonės gamina ir platina labai įvairų turinį. Gausu pavyzdžių, kai turinys peržengia padorumo ribas, kai vulgariai aptariamos temos gali būti iškreiptos ir taip suklaidinančios skaitytoją. Dalijamės...

Apie aukštųjų ir profesinių studijų kokybę

Dr. Remigijus Venckus. Laikraščiai, televizija ir radijas nuolatos kelia aukštojo mokslo pertvarkos klausimus. Socialinių tinklų diskusijose vyksta net radikalios apsižodžiavimo akcijos. Apie tai, kiek ir kaip reikia renovuoti mokslą ir švietimą, savo parengtu...

Kūrybingumas, sėkmė ir šiuolaikinė visuomenė

Dr. Remigijus Venckus. Žiniasklaida ir socialiniai tinklai mirga nuo kvietimų ugdyti įvairias kūrybiškumo kompetencijas, akys raibsta nuo pranešimų apie sėkmingas kūrybingųjų karjeras. Šiais metais „Šiaulių naujienose” publikuojamas Kazimiero Simonavičiaus...

Laiškai mamai arba penkios dienoraščio ištraukos

Dr. Remigijus Venckus. Gegužės pirmąjį sekmadienį visi sveikinsime savo brangiausią žmogų mamą. Ši diena sukelia labai daug įvairių minčių, prisiminimų, ši diena taip pat verčia mus būti labiau atlaidesniems, supratingesniems ir net net pasitikrinti savo meilę artimam...

Nuomonė apie aukštojo mokslo pertvarką

Dr. Remigijus Venckus. Kovo 6 d. veiklą pradėjo Ministro Pirmininko sudaryta valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo darbo grupė. Ji turėjo įvertinti vasario mėnesį Ministro Pirmininko kvietimu socialinių dalininkų pateiktus per 40 pasiūlymų dėl atskirų...

Kaip darbas durnių mylėjo, o durnius meilės išsižadėjo

Dr. Remigijus Venckus. Už trijų dienų minėsime Tarptautinę darbo dieną. Šios dienos istorija susijusi su 1886 m., kai gegužės 1-ąją Čikagos mieste vyko darbininkų demonstracija. Buvo reikalaujama sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną. Antrasis tarptautinis...

Pykčio piliečiai

Dr. Remigijus Venckus. Šiuolaikinė žurnalistika yra kardinaliai pasikeitusi nuo tos, kuri egzistavo prieš gerus kelis dešimtmečius. Didžioji žurnalistinės veiklos rezultatų dalis skelbiama internetinėje erdvėje, bet nebe spausdintiniame laikraštyje arba žurnale. Tokiu...

Pradėkime tikėti

Dr. Remigijus Venckus. Artėja šv. Velykos, kurios suburs bendrajai maldai tikinčiuosius, glaudiems pokalbiams – gimines ir artimuosius. Galima pastebėti, kad šiandien dažnam Lietuvos gyventojui tikėjimas, bendrumas, vienybė atrodo kaip nuvertėjusios sąvokos. Visuomenė...

Nuogo kūno baimės

Dr. Remigijus Venckus. Koks yra šiuolaikinis kūnas mūsų gyvenamojoje aplinkoje? Kaip nuogo kūno atvaizdus suvokiame šiuolaikiniame vizualiajame mene? Kodėl žiūrovą glumina nuogas kūnas paveiksle, spektaklyje ar kino filme? Kodėl nuogumą demonstruoja menininkai? Ką...

Kalbėti, ar iš vis nebekalbėti? Štai kur klausimas

Dr. Remigijus Venckus. Neretai galima išgirsti, kad šiuolaikinis jaunas žmogus beveik nebeskaito knygų. Jaunas žmogus epizodiškai skiria laiko skaityti interneto portalų antraštes. Nors tai ir gali atrodyti kaip didžiulė problema arba Europinės knygos kultūros...

Apie miesto urbanistiką

Dr. Remigijus Venckus. Jau kurį laiką netylant diskusijoms apie Šiaulių miesto pagrindinės pėsčiųjų gatvės renovaciją savo mintimis ir pastabomis miesto urbanistikos tema dalijasi Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto...

Muzika iki ir po postmodernizmo

Muzika iki ir po postmodernizmo

Dr. Remigijus Venckus.

Dienraščio „Šiaulių naujienos“ penktadienio numerio skilties „Kultūros kirtis“ skaitytojams siūlome susipažinti su labai neįprastu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus straipsniu. Šį kartą jis dalijasi asmeninėmis įžvalgomis apie šiuolaikinę muziką, jos reikšmę mūsų gyvenime, svarbą kultūros evoliucijai, žmogaus jausmų raiškai.

Rašyti apie muziką mane paskatino dvi priežastys. Kažkada buvau ypač įsitraukęs į džiazo muzikos klausimą ir domėjimąsi šio muzikos stiliaus istorija.

Vėliau, dar studijuodamas menininko specialybę, pats pabandžiau kurti garso takelius savo filmams. Prieš septynerius metus, 2010 m. balandžio 23 d., Šiauliuose vykusiame tarptautiniame medijų meno festivalyje „Enter 8“ surengiau garso performansą „Uždrausto vaisiaus litanija“.

Šiais 2017 m. kartu su kolege muzikologe lektore Jolanta Sukoviene rengėme menų srities studijų programą „Garso dizainas“. Mes siekėme, kad studijų programa į visumą sujungtų audiovizualines technologijas, meninę raišką, naujausias komunikacijos žinias ir verslo modelius. Rengdami tikėjome, kad programa bus puikus startas, leidžiantis kurti muzikos ir garso produktus, diegti technologines inovacijas kūryboje ir netgi fundamentalus pagrindas, leidžiantis vadovauti muzikos bei garso projektams.

Nina Attal Kaunas Jazz pasirodyme. 2014-04-25. Dr. Remigijaus Venckaus fotografija.

Šiuo metu dirbdamas Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultete ir vadovaudamas Pramogų industrijų katedrai galiu tiesiogiai prisidėti prie muzikinių studijų dalykų tobulinimo. Maža to, nuolatos tenka bendrauti su puikiais muzikos kūrybos ir verslo specialistais, vedančiais paskaitas studentams.

Turiu paminėti dar vieną šio teksto atsiradimo pretekstą. 2016 m. rugsėjo 30 d. dalyvavau tarptautinio „Tyrėjų naktų“ renginyje ir moderavau diskusiją tema „Muzika iki ir po postmodernizmo“.

Prisimindamas puikią diskusiją su kompozitoriumi doc. dr. Titu Petrikiu ir muzikologe lekt. Jolanta Sukoviene šiandien noriu dar kartą grįžti prie šiuolaikinės muzikos ir muzikos šiandienoje klausimo.

Kai aš rašau apie muziką, iš karto atsimenu pavardes ir muzikos grupių pavadinimus: John Cage, „Depech Mode“, Bronius Kutavičius, Wolfgang Amadeus Mozart, Liudvig van Bethoven, Madonna, Michel Jackson, Janis Joplin, John Coltrain, „But Everything not the Girl“, Shinade O’Conor, Anthony and the Johnsons ir t. t.

Galėčiau vardinti begalę kitų pavardžių, kurios sudaro platų pasaulio muzikos archyvą. Visų jų svoriai skirtingi, atstovaujami stiliai ar žanrai labai prieštaringi, bet visi jie yra kažkieno mėgstami ir klausomi, visi jie sudaro vientisą pasaulio muzikos kraštovaizdį.

Kai pradedu diskutuoti apie šiuolaikinę muziką, aš suprantu, kad diskusijos tikslas nėra įvardinti dabartinės muzikos tendencijų, patikslinti postmodernizmo ribų arba suteikti naują pavadinimą dabarties muzikai ir jį įtvirtinti. Diskusija apie muziką gali plėtotis pačioje muzikoje, žanrų įvairovėje tuo metu, kai reflektuojamos patiriamos emocijos.
Diskutuoti apie muziką yra sudėtinga ir dėl to, kad visas XX–XXI a. yra pažymėtas tapatumų, subkultūrizacijos, technologijų inovacijų, komunikacijos pokyčių, tinklinio mąstymo ir vartotojų kultūros įvairovės. Visi šie žodžių junginiai ne tik sudaro iškalbingus terminus, bet ir puikiai įprasmina postmodernizmą.

Viena vertus, postmodernizmas muzikai davė laisvę, galimybę rinktis, ar būti visiškai apolitiška, ar kaip tik politikuoti, ar ženklinti socialinę kritiką, ar priešingai – kurti romantinį, rožinį pasaulio atvaizdą.

Džiazo grupės Tartan pasirodymas Kaunas Jazz festivalyje (2014-04-25). Dr. Remigijaus Venckaus fotografija.

Postmodernizmas muzikai leido būti pliuraliai, t. y. estetinės raiškos prasme išcentruotai ir nesilaikančiai tradicijos tęstinumo. Maža to, postmodernizmas muzikai leidžia net pasipriešinti arba propaguoti tradicijos griovimo gestą. Postmodernizmas muzikai leido būti masiškai geidžiamai, stambų pelną generuojančiu verslu, pataikaujančiai besaikių vartotojų įnoriams ir taip perkainoti ne tik visuomenės, bet ir savo pačios (muzikos) vertybiškumo skalę.

Svarbu prisiminti, kad Antikoje muzika buvo laikoma laisvuoju menu, kuriuo, kaip ir poezija ar matematika, galėjo užsiimti tik laisvieji piliečiai. Europos kultūroje kokybiška ir madinga muzika buvo dvaro gyvenimo dalis.

Vėliau ji (muzika) buvo naudojama kaip vienas iš daugelio politinių įrankių. Muzika išlaisvino mintis, skelbė lygias moters ir vyro bei seksualinių mažumų teisias, t. y. brėžė naujas tapatybės demarkacijos ribas.

XX a. Europoje ir pasaulyje plačiai diegiamas gerovės valstybės modelis muziką, kaip ir bet kokį kitą meną ir mokslą, apskritai padarė prieinamą kiekvienam valstybės piliečiui. Globalizacija trynė meno vartojimo ir suvokimo ribas bei kūrė meno lyg elementarios duotybės iliuziją.

Jau tapo natūralu, kad muziką šiandien gali kurti ir vartoti beveik kiekvienas, taip pat aštriai manifestuoti savo ypatingą skonį ir refleksijas. Todėl kyla neatsakomi retoriniai klausimai. Ar muzikos meno vertė šiandien nėra devalvuota? Juk tampa nebeaišku, kokią vietą ir kokia muzika užima šiuolaikinėje medijų kultūroje, mūsų gyvenime, darbo ir laisvalaikio aplinkoje.

XX–XXI a. gausu eksperimentų, liudijančių meno kūrėjų siekį ieškoti grynosios formos, grynosios prasmės, grynojo ir tarsi pirmapradžio kalbėjimo. Kodėl šios paieškos reikalingos meno kūrėjui, ar taip jis patenkina savo ego, slepia kompleksus ir žmogiškąjį netobulumą? Ar šiandien grynoji forma vis dar geidžiama, ieškoma ir įtvirtinama genialumą dokumentuojančiais manifestais?

Apie abstrakčiąją ir grynąją kalbą galima daug diskutuoti. Meno kalba yra sąlygojama to, kas nepažinta; kaip yra pastebėjęs Antonino Artaud: iš nepažinto – kito gimsta noras pažinti save. Menininkas siekia atskleisti pirminę tikrovę, kuri, Artaud manymu, yra menininko sielos pasinėrimas į savąjį Aš. Menininkas ieškodamas prasmės „panyra į save“. Jis tiria save kaip nežinomą ir šiam pasauliui nepriklausomą prasmę, artėja svarbių „pirminių charakteristikų“ būties link.

Filosofas George Bataille menininko savianalizę vadina „vidine patirtimi“ ir parašo tokio paties pavadinimo veikalą. Filosofas, komentuodamas Artaud laišką, kuriame reiškiama savianalitinė menininko pozicija, vidinę patirtį prilygina „grįžimui į Dievą“ ir grįžimui prie organiškiausios pirmapradės kalbos. Taigi menininko savianalizė krypsta pirmapradžio savęs ir pasaulio patyrimo link.

Abstraktaus meno tyrinėtojai neretai atkreipia dėmesį į Platono filosofiją, kur teigiama, jog per atvaizdus žmogus pažįsta ne tikrą materialų pasaulį, bet jo idėjų išraišką. Abstrakčiuoju menu siekiant išreikšti neišreiškiamą atsisakoma kurti kopijas ir bandoma atrasti „daiktus savyje“.

Šiuo klausimu menotyrininkas Philippe Sers’as pastebi, kad abstraktus menas iškviečia realybę dvikovai. Užduotis – sukurti naują kalbą, kurią dar tada menininkai vadino „rojaus kalba“. Tai tokia kalba, kuria Adomas po išvarymo iš rojaus dalijosi su pirmaisiais žmonėmis. Pasitelkiant abstrakčiąją muziką, o taip pat ir visą abstraktųjį meną vyksta nuolatinis šiuolaikinio žmogaus tikrovės ir rojaus ribų revizavimas.

Šiuolaikiniame mene gausiai įtvirtinama kompiuterio ir kūrėjo sąsaja. Šią sąsają puikiai savo teorijoje grindžia medijų teoretikas Lev’as Manovich’ius. Kompiuterį jis taip pat išskiria kaip daugiasluoksnį patirčių archyvą, kuriame sutraukiami ir sujungiami visi anksčiau vyravę medijų vartojimo įgūdžiai: knygos skaitymas, animacijos žiūrėjimas, rašymas, muzikos klausymas ir pan. Anot Manovich’iaus, kompiuteris taip pat yra ir medijų kultūros varomasis variklis. Tad susidaro įspūdis, kad pats kompiuteris tampa autonomišku kompozitoriumi, tobulai rašančiu ir iškart įgarsinančiu muziką. Šiuo atveju aš ir vėl keliu retorinius klausimus. Ar išties tokia nuostata galima ir tinkama šiandienos muzikos meno kraštovaizdžiui nusakyti? O gal tai – tik muzikos meno krizės, muzikos pabaigos įženklinimas?

Gatvės muzika, vergų muzika, hipių muzika, reiverių ir reperių bei kt. paribių muzika pamaitino XX–XXI a. kultūrą. Ką ir kiek paribių muzika davė didžiajai akademinei muzikai galima daug svarstyti, tačiau šiandien pasaulis labai pasikeitė. Paribių muzika jau nebeatlieka muzikos tarnaitės vaidmens (t. y. aptarnauti kitus menus). Atrodo, kad buvusi paribių muzika akademinę muziką nustūmė iš mūsų akiračio toliau, link horizonto… Šiuo atveju norėčiau pacituoti spaudoje regėtą ir mano atmintyje įstrigusį Izoldos Keidošiūtės lozungą: už XX a. kultūrą turime būti dėkingi žydams ir gėjams. Žinodami ir puikiai suvokdami XX a. muzikos kraštovaizdį, manau, tikrai sutinkate su šiuo Izoldos Keidošiūtės lozungu. Ką ir kiek XX a. muzikai davė žydai bei gėjai, galėtume svarstyti ištisoje straipsnių serijoje.

Filosofas Alvydas Šliogeris kartą viešoje paskaitoje ištarė, kad jis nesupranta muzikos ir negali jos pakęsti. Muzika, anot filosofo, – tai didžiausias triukšmas, todėl visiškai nesuprantama, kodėl ji (muzika) kitiems patinka ir sukelia pasitenkinimą. Šiuo atveju aš visiškai nesuprantu Šliogerio minties. Ar galima įsivaizduoti savo gyvenimą be muzikos? Jis būtų panašus į pasaulį, nelydimą jokių garsų. Muzika – lyg gyvenimo oda. Ji priverčia mus pašiurpti, prakaituoti, nurausti ir net išsigąsti… Muzika yra galia: ji (muzika) gali statyti ir griauti, kurti pesimizmo ir nevilties prarają, ji taip pat gali mus prikelti naujam gyvenimui ir sugrąžinti kasdienį džiaugsmą.

Dar 1909 m. Adomas Jakštas rašė apie M. K. Čiurlionio požiūrį į meną, taip pat ir į muziką: „Mat tas naujasis menas, anot pono Čiurlionio, turi skrajoti nepasiekiamose paprastai akiai visatos miglose, turi ieškoti panašumo tarp dalykų, visai nepanašių, turi viršmenišku tiltu jungti tokias sritis kaip tapyba ir muzika.“ Antrinant Čiurlioniui galima teigti: kaip negalima akimis girdėti, o ausimis matyti, lygiai taip pat negalima muzikos išreikšti paprastais žodžių junginiais.

Muzika yra kalba. Kodėl? Kalbėjimo metu bendraujame, mąstome, išsaugome ir perduodame informaciją. Dažniausiai tai darome taisyklingai išdėlioję žodžius sakinyje. Kalbos pagalba yra reflektuojamas pasaulis ir perduodama informacija apie jį. Nors kalba yra pirmoji veržimosi į mokslą pakopa. Per kalbą atsiranda tikėjimas atrasta tiesa, tačiau kalba racionalizuoja mintis ir disciplinuoja kalbančiuosius, o muzika išlaisvina kalbai nepavaldų jausmų žodyną. Muzika yra kita kalba ir ji kaip ženklų sistema padeda mums tarpusavyje be žodžių suprasti vienas kito jausmus… Linkiu visiems malonaus muzikos klausymo!

Daugiau doc. dr. R. Venckaus kritikos tekstų galite perskaityti elektroniniame archyve www.culture.venckus.eu. Šiame archyve skelbiami per 2002–2017 metus parengti ir Lietuvos bei užsienio leidiniuose publikuoti, meno renginiuose ir knygose pristatyti doc. dr. R. Venckaus kritikos straipsniai. Primename, kad apie šios rubrikos autorių, jo meno kūrybą ir akademinę veiklą galite sužinoti apsilankę asmeninėje svetainėje www.venckus.eu., o asmeninius klausimus galite pateikti el. paštu remigijus@venckus.eu.

 


 

Publikacijos nuoroda

Venckus R. (2017-09-15). Muzika iki ir po postmodernizmo. Šiaulių naujienos. Prieiga internetu: http://www.snaujienos.lt/kultura-ir-pramogos/35173-kulturos-kirtis-muzika-iki-ir-po-postmodernizmo.html  (žiūrėta 2017-09-18)


Nuo 2017-ųjų metų birželio mėnesio dr. Remigijus Venckus kuruoja kritinių straipsnių skiltį „Kultūros kirtis” savaitraštyje „Šiaulių naujienos”, kur publikuojami  jo straipsniai, apimantys humanitaristikos, socialinių reiškinių, technologijų, edukacijos ir meno klausimus.


 

Kiti straipsniai savaitraščio skiltyje KULTŪROS KIRTIS

Abstrakčios tapybos žaismas

Abstrakčios tapybos žaismas Prof. dr. Remigijus Venckus Kviečiame skaityti rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus straipsnį...

„Wizz Air“ privertė mane pasijausti benamiu

„Wizz Air“ privertė mane pasijausti benamiu Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus yra nemažai...

Techno-iliuzija

Techno-iliuzija Prof. dr. Remigijus Venckus Po kelių mėnesių pertraukos kviečiame skaityti rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijus...

Mokslo ir meno dialoguose

Mokslo ir meno dialoguose Prof. dr. Remigijus Venckus Kviečiame skaityti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus, medijų menininko ir kritiko dr. Remigijaus Venckaus pokalbį su...

Tiriantis ir komunikuojantis menas

Tiriantis ir komunikuojantis menas Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus ne tik kuria fotografiją,...

Menininkas kaip mediumas, kuriantis asmeninę mitologiją

Menininkas kaip mediumas, kuriantis asmeninę mitologiją Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus 2018...

Fotografijos istorijos ekskursai Rimgaudo Malecko kūryboje

Fotografijos istorijos ekskursai Rimgaudo Malecko kūryboje Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus...

Dailininkas Laimonas Šmergelis

Dailininkas Laimonas Šmergelis Prof. dr. Remigijus Venckus Kviečiame skaityti rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus...

Saulėraščių fenomenas

Saulėraščių fenomenas Prof. dr. Remigijus Venckus 2018 m. lapkričio 23 d. publikavome Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus parengtą interviu su panevėžiečiu...

Žilvinas Kropas: aš tikiu tuo, ką kuriu

Žilvinas Kropas: aš tikiu tuo, ką kuriu Prof. dr. Remigijus Venckus Žilvinas Kropas: aš tikiu tuo, ką kuriu Prof. dr. Remigijus Venckus Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų...

Du Šagalai

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus ne tik pats rengia meno parodas, bet ir rašo apie įvairius meno renginius. Šį...

Protected: Diktatorių ir menkystų kino portretai

Dr. Remigijus Venckus. Tęsiame rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesoriaus dr. Remigijaus Venckaus ekspresionistinio kino istorijos pasakojimą. Šį kartą kviečiame...

Protected: Vokiečių ekspresionistinis kinas

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus tęsia kino istorijos pasakojimą. Šį kartą kviečiame skaityti jo straipsnį...

Protected: Begarsio kino komedijos

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedros profesorius dr. Remigijus Venckus tęsia kino istorijos pasakojimą. Šį kartą kviečiame skaityti jo straipsnį...

Protected: Ankstyvasis klasikinis Holywood’as

Dr. Remigijus Venckus. Tęsiame rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus pasakojimą apie kiną. Šį kartą kviečiame skaityti apie...

Protected: Kino stebuklas

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne tik kuria fotografijos meną, bet gerokai anksčiau jis kūrė ir...

Masinė komunikacija

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne tik vadovauja komunikacijos studijų programoms, bet ir dėsto masinės...

R. Venckus: Ar privalome antikinėms skulptūroms nutapyti drabužius?

Dr. Remigijus Venckus. Praėjusią savaitę rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus dalijosi savo asmeninėmis refleksijomis fotografijos...

Kultūros kirtis. Fotografijos ir tapybos dialogas

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus yra pripažinęs, kad vienas iš asmenų pastūmėjusių kurt fotografiją buvo...

Rimtai ir švietėjiškai apie tai, kas yra komunikacija!

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis autorius“ Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas, šiuo metu universitete dėstydamas masinės komunikacijos teorijas, pastebi viešojoje erdvėje...

Kai rankos pradeda niežtėti…

Dr. Remigijus Venckus. Šiandien meno ir kultūros žmonės dažnai diskutuoja apie technologijomis grįstą medijų meną, kurio naujoves taip pat seka rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto pramogų...

Kaštonų skerdimo metas ir pasipriešinimas „atpiskėms“

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikoje „Kultūros kirtis“ miesto urbanistikos klausimais yra anksčiau rašęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus. Nors ir gyvendamas Vilniuje jis...

„Sugrįžimas į Fluxus“ arba dar kartą apie videomeną

Dr. Remigijus Venckus. „Sugrįžimas į Fluxus“ – tai rubrikos „Kultūros kirtis“ autoriaus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus videomeno, sukurto 2002–2018 m.,...

Etiopijos kelias

Etiopijos kelias Prof. dr. Remigijus Venckus Etiopijos kelias Prof. dr. Remigijus Venckus Reklama Straipsnis Pretekstas Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas...

Apie niekada nesibaigiančią vasarą

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilnius Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne viename savo interviu yra paminėjęs, kad mielai užsiimtų grožinės...

Salomėja Jastrumskytė: mano veiklos – tai lyg lygiagretūs pasauliai

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ tekstų autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ilgą laiką yra gyvenęs Šiauliuose ir dėstęs Šiaulių universitete....

Nechuliganiškas kultūros chuliganas

Dr. Remigijus Venckus. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus vasario 2 d. įvykusios savo autorinės parodos „Aš esu kitas. Skirta Šiauliams“ atidarymo metu paminėjo visiems...

Aš nesistengiu kurti gražaus meno ir būti kam nors patogus

Romualda Urbonavičiūtė kalbina dr. Remigijų Venckų. „Šiaulių naujienų“ penktadienio numeriuose publikuojame interviu ir kritinius straipsnius, parengtus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr....

Aš esu kitas

Dr. Remigijus Venckus. Penktadienio rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus yra ne tik meno ir kultūros kritikas, bet ir aktyvus...

Gap Year, teatras ir savęs paieškos

Dr. Remigijus Venckus. 2017 m. lapkričio 3 d. publikavome Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc. dr. Remigijaus Venckaus straipsnį apie jo autorinę parodą „Dienoraščių vietos“, surengtą Anykščių...

Moters kūno grožis

Dr. Remigijus Venckus. Penktadienio rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus šį kartą ir vėl grįžta prie meno kritikos klausimų. Kviečiame...

Kalėdinis manifestas arba išpažintis sau

Dr. Remigijus Venckus. Nors visos šventės, kurias aš išgyvenau ir dar išgyvensiu per savo gyvenimą, turi nuosavą kvapą, tačiau Kalėdos yra ypatingos. Jos visada kvepėdavo mano senelių namais, prie stalo laužiamu ir dalijamu avinėliu; net tuščios lėkštės, skirtos...

Šokti gyvenimą kiekvienu savo judesiu

Dr. Remigijus Venckus. Penktadienio rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus lankydamasis „Šiaulių naujienų“ redakcijoje minėjo, kad jo...

Apie Gabrielės meno galeriją

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus vasarą apsilankęs „Šiaulių naujienų“ redakcijoje paminėjo, kad jam širdis...

Kai kuriu – tai skaitau savo mintis

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus paskutiniu metu dalijasi mintimis ir interviu labai įvairiomis ir...

Kas yra menų inkubatoriai?

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus yra ne tik aktyvus meno kritikas ir fotomenininkas, tačiau jis pakankamai...

Noriu būti mokytoju!

Dr. Remigijus Venckus. Rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus prieš kelias savaites naršydamas socialiniuose tinkluose pastebėjo savo...

Country kultūros ekskursas

Dr. Remigijus Venckus. Tikriausiai dauguma dienraščio skaitytojų pastebėjo, kad rubrikos „Kultūros kirtis“ autorius yra plačiai apie kultūrą svarstantis tyrėjas ir menininkas. Jo akiratyje atsiranda įvairūs kūrėjai, netradiciškai gyvenimą suvokiantys asmenys, kalbą ir...

What’s up guys? Gal pagaliau pradėkime gerbti savo kalbą?

Dr. Remigijus Venckus. Privačiuose ir viešuose pokalbiuose vis dažniau ir dažniau naudojame iš kitų kalbų perimtus žodžių junginius. Neretai į pasakojimą įterpiame angliškus naujadarus. Galbūt visa tai nutinka ne specialiai, apie tai iš anksto net nepagalvojus....

Dar kartą apie kūrybingumą ir kūrybines industrijas

Dr. Remigijus Venckus. Skilties „Kultūros kirtis“ autorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus ne kartą savo mintimis dalijosi kūrybingumo ir inovacijų temomis. Iš jo...

Esame kovojantys už tikrą kultūrą ir mūsų gretos auga!

Dr. Remigijus Venckus. Dienraščio „Šiaulių naujienos“ penktadienio numerio skilties „Kultūros kirtis“ skaitytojams siūlome susipažinti su dviejų Remigijų pokalbio fragmentais. Šį kartą Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų...

Broliškai apie gyvenimą Norvegijoje

Dr. Remigijus Venckus. Dienraščio „Šiaulių naujienos“ penktadienio numerio skilties „Kultūros kirtis“ skaitytojams siūlome susipažinti su dar viena neįprasta Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo...

Muzika iki ir po postmodernizmo

Dr. Remigijus Venckus. Dienraščio „Šiaulių naujienos“ penktadienio numerio skilties „Kultūros kirtis“ skaitytojams siūlome susipažinti su labai neįprastu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedros vedėjo doc....

Kodėl mums yra svarbios pramogos?

Dr. Remigijus Venckus. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Kūrybinių industrijų fakulteto (KIF) Pramogų industrijų katedros vedėjas doc. dr. Remigijus Venckus savo kuruojamoje „Šiaulių naujienų“ rubrikoje „Kultūros kirtis“ yra ne kartą rašęs apie pramogų...

R. Venckus vadovaus Pramogų industrijų katedrai

Lekt. Jovilė Barevičiūtė kalbina dr. Remigijų Venckų. Šiauliečiams gerai pažįstamas doc. dr. Remigijus Venckus nuo 2017 metų pradeda vadovauti naujai Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedrai, kuri vykdys...

Filosofija – mano meilė

Dr. Remigijus Venckus. Dar gyvendamas Šiauliuose ir studijuodamas dailininko specialybėje vis dažniau ir dažniau skaitydavau filosofines knygas. Visada mane grauždavo dilema: ar kurti meną, ar apie jį rašyti remiantis filosofijos teorijomis. Ne senai peržvelgdamas...

Apie mano kūną tavyje

Dr. Remigijus Venckus. Ne viename savo tekste, skelbtame rubrikoje „Kultūros kirtis“, doc. dr. Remigijus Venckus (atstovaujantis Vilniaus Gedimino technikos universitetui) jau yra minėjęs, kad anksčiau gyveno, mokėsi ir dirbo Šiauliuose. Viena jo seniausių pažinčių...

R. Venckus apie madą ir fotografiją

Sigitas Laurinavičius kalbina dr. Remigijų Venckų. „Šiaulių naujienose” jau buvome publikavę straipsnį apie kaimyniniame mieste, Panevėžyje vykusią tarptautinę fotografijos bienalę „Žmogus ir mestas” (2017 m. liepos 14 – 21 d., rengėjas Panevėžio dailės galerijos...

Tarptautinis grafikos meno pleneras

Dr. Remigijus Venckus. Įprasta manyti, kad vasara Lietuvoje dažniausiai yra skirta atostogoms, draugų ir giminių lankymui, bendravimui. Tačiau taip yra ne visiems. Meno kūrėjams vasara yra kolektyvinės kūrybos metas. Vasara – tai dailės plenerų metas. Jau ketvirtą...

Žmogus ir miestas

Dr. Remigijus Venckus. „Kultūros kirčio“ rubrikoje ir vėl dalijamės penktadienio straipsniu-interviu, kurį parengė medijų kultūros kritikas ir menininkas doc. dr. Remigijus Venckus. Šį kartą straipsnio autorius diskutuoja su kaimyninio miesto Panevėžio tarptautinės...

Šiuolaikinis universitetinis mokslas ir jo ateitis

Dr. Remigijus Venckus. Nors vasara ir atrodo skirta poilsiui bei pramogoms, tačiau tai yra ir metas, kai jauni žmonės, baigę vidurines mokyklas, renkasi savo studijų kryptį. Dažną jaunuolį, taip pat ir tėvelius kamuoja klausimas apie Lietuvos mokslo ateitį. Aktualiais...

Pramogos kilmės beieškant

Dr. Remigijus Venckus. Vasara daugeliui asocijuojasi su laisvalaikiu ir pramogomis. Šiuo metu dauguma atostogauja arba dar tik planuoja savo atostogas, taip pat ir pramogas. Apie tai, kad pramogos yra svarbi žmogaus kultūros dalis, savo įžvalgomis dalijasi medijų ir...

Žmogaus teisės ir žmogus be korupcijos

Dr. Remigijus Venckus. Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto direktorius doc. dr. Remigijus Venckus rubrikoje „Kultūros kirtis“ tęsia pokalbių ciklą su teisininkais. Šį kartą kviečiame susipažinti su diskusijos fragmentu,...

Profesoriaus Vaidoto Janulio vidinės atminties grafika

Dr. Remigijus Venckus. 2017 m. birželio 8 d. 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaryta dailininko grafiko prof. Vaidoto Janulio apžvalginė jubiliejinė kūrybos paroda, kuri veiks iki liepos 1 d. Žymaus šiauliečio kūryba yra puikiai pažįstama Kazimiero Simonavičiaus...

Vulgarioji publicistika

Dr. Remigijus Venckus. Šiuolaikinės masinės komunikacijos priemonės gamina ir platina labai įvairų turinį. Gausu pavyzdžių, kai turinys peržengia padorumo ribas, kai vulgariai aptariamos temos gali būti iškreiptos ir taip suklaidinančios skaitytoją. Dalijamės...

Apie aukštųjų ir profesinių studijų kokybę

Dr. Remigijus Venckus. Laikraščiai, televizija ir radijas nuolatos kelia aukštojo mokslo pertvarkos klausimus. Socialinių tinklų diskusijose vyksta net radikalios apsižodžiavimo akcijos. Apie tai, kiek ir kaip reikia renovuoti mokslą ir švietimą, savo parengtu...

Kūrybingumas, sėkmė ir šiuolaikinė visuomenė

Dr. Remigijus Venckus. Žiniasklaida ir socialiniai tinklai mirga nuo kvietimų ugdyti įvairias kūrybiškumo kompetencijas, akys raibsta nuo pranešimų apie sėkmingas kūrybingųjų karjeras. Šiais metais „Šiaulių naujienose” publikuojamas Kazimiero Simonavičiaus...

Laiškai mamai arba penkios dienoraščio ištraukos

Dr. Remigijus Venckus. Gegužės pirmąjį sekmadienį visi sveikinsime savo brangiausią žmogų mamą. Ši diena sukelia labai daug įvairių minčių, prisiminimų, ši diena taip pat verčia mus būti labiau atlaidesniems, supratingesniems ir net net pasitikrinti savo meilę artimam...

Nuomonė apie aukštojo mokslo pertvarką

Dr. Remigijus Venckus. Kovo 6 d. veiklą pradėjo Ministro Pirmininko sudaryta valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo darbo grupė. Ji turėjo įvertinti vasario mėnesį Ministro Pirmininko kvietimu socialinių dalininkų pateiktus per 40 pasiūlymų dėl atskirų...

Kaip darbas durnių mylėjo, o durnius meilės išsižadėjo

Dr. Remigijus Venckus. Už trijų dienų minėsime Tarptautinę darbo dieną. Šios dienos istorija susijusi su 1886 m., kai gegužės 1-ąją Čikagos mieste vyko darbininkų demonstracija. Buvo reikalaujama sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną. Antrasis tarptautinis...

Pykčio piliečiai

Dr. Remigijus Venckus. Šiuolaikinė žurnalistika yra kardinaliai pasikeitusi nuo tos, kuri egzistavo prieš gerus kelis dešimtmečius. Didžioji žurnalistinės veiklos rezultatų dalis skelbiama internetinėje erdvėje, bet nebe spausdintiniame laikraštyje arba žurnale. Tokiu...

Pradėkime tikėti

Dr. Remigijus Venckus. Artėja šv. Velykos, kurios suburs bendrajai maldai tikinčiuosius, glaudiems pokalbiams – gimines ir artimuosius. Galima pastebėti, kad šiandien dažnam Lietuvos gyventojui tikėjimas, bendrumas, vienybė atrodo kaip nuvertėjusios sąvokos. Visuomenė...

Nuogo kūno baimės

Dr. Remigijus Venckus. Koks yra šiuolaikinis kūnas mūsų gyvenamojoje aplinkoje? Kaip nuogo kūno atvaizdus suvokiame šiuolaikiniame vizualiajame mene? Kodėl žiūrovą glumina nuogas kūnas paveiksle, spektaklyje ar kino filme? Kodėl nuogumą demonstruoja menininkai? Ką...

Kalbėti, ar iš vis nebekalbėti? Štai kur klausimas

Dr. Remigijus Venckus. Neretai galima išgirsti, kad šiuolaikinis jaunas žmogus beveik nebeskaito knygų. Jaunas žmogus epizodiškai skiria laiko skaityti interneto portalų antraštes. Nors tai ir gali atrodyti kaip didžiulė problema arba Europinės knygos kultūros...

Apie miesto urbanistiką

Dr. Remigijus Venckus. Jau kurį laiką netylant diskusijoms apie Šiaulių miesto pagrindinės pėsčiųjų gatvės renovaciją savo mintimis ir pastabomis miesto urbanistikos tema dalijasi Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto...

Pin It on Pinterest